Házasság

Házasság

A házassági szövetséget, mellyel egy férfi és egy nő az élet és a szeretet bensőséges közösségét alkotja egymással, a Teremtő alapította és saját törvényekkel látta el. Természete szerint a házastársak javára és a gyermek nemzésére és nevelésére van rendelve. A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi.

Jelentkezés:

Néhány hónappal a tervezett időpont előtt, a plébánián.

Szükséges iratok:

Mindkét fél részéről 3 hónapnál nem régebbi keresztlevél arról a plébániáról, ahol a keresztségben részesült.

Amennyiben egyik jegyes sem a mi plébániánk területén lakik, valamelyikük lakóhelye szerinti plébániáról kell kérni házassági elbocsátót.

Amennyiben a területünkön lakó jegyes(ek) másutt kívánnak házasságot kötni, úgy mi adunk házassági elbocsátót. Ehhez 2 hónapnál nem régebbi keresztlevél szükséges, valamint egy igazolás a jegyesoktatáson való részvételről arról a Plébániáról, ahol az esküvő történik majd.

Az érvényességhez nem feltétel, hogy mindketten katolikusok legyenek, előzetesen elsőáldozásban és bérmálásban részesüljenek, de feltétel az egyértelmű szándékon túl az arra felkészítő jegyesoktatáson való részvétel. Ennek időpontját a lelkipásztorral kell egyeztetni.

A szentséget a házasulandók egymásnak szolgáltatják ki, két tanú, valamint egy lelkipásztor és a meghívottak jelenlétében.