Ministránsok

A ministrálás önzetlenségre nevel Egy templom ministránsai közösséget alkotnak. Olyan közösséget, ahol a tagok mindenben számíthatnak egymásra. Amikor örömüket szeretnék megosztani valakivel, ha segítségre van szükségük, vagy ha magányosak és egy kellemes beszélgetésre vágynak. A ministránsok Jézus szeretetének hírnökei a templomban, az utcán, bárhol. A példás keresztény életre kell törekedniük. A ministránsok legfontosabb, mindenki számára látható feladata a misén és egyéb szertartásokon való segédkezésük. A ministráns szó jelentése is erre utal: szolgáló. Az igeliturgiában felolvasnak, az eucharisztia liturgiájában segítenek a miséző papnak az oltár körül, ha kell, szedik a perselypénzt. Az egyéb szertartásokon, például a házasságkötésen is a pap segítségére vannak. Megismerik a szertartások menetét, megértik, mi miért történik. A szertartásokon teljesen meghatározható feladatok vannak. Szinte koreográfiája van minden szertartásnak. Mise előtt a ministránsok megbeszélik, ki melyik feladatot fogja elvégezni. Ennek ellenére mindenkinek figyelni kell, nehogy valaki elfelejtse: feladata van. Ha mégis megtörténik, csendben szólnak, inkább csak jeleznek egymásnak. A ministránsokat mindenki látja, ezért ehhez mérten kell viselkedniük. Nem szabad hangoskodni, mutogatni. Ha feltétlenül szükséges kommunikálni, igyekezni kell a legláthatatlanabbul tenni azt. Nincs annyi feladat, ahányan általában ministrálni szoktunk egy vasárnapi misén, ezért figyelnünk kell arra, egyenlő arányban juttassunk feladathoz mindenkit. Ehhez szükséges az is, hogy mindenki elvállaljon kisebb és nagyobb feladatokat is, ha pedig még nem ismeri mindet, próbálja pótolni hiányosságait. Akinek nem jutott feladat, az is ülhet fehér ruhába a szentélyben. Ők – úgy mondjuk – „emelik a fényt”. Rendes viselkedésükkel emelik a szertartás ünnepélyességét, dicsőítik Istent. A ministráns csapat a templomon kívül is egy csapat. Állandó közös program a ministránspróba, amikor összegyűlünk a templomban, és a kisebbek megtanulhatják a misén végzendő feladatokat.. Végezetül úgy gondolom, az egész csapat nevében mondom: ha van kedved, gyere közénk, itt mindig vár egy hely.