Szentségek

Az Egyház hét szentsége

Az Újszövetség szentségeit Krisztus alapította. A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását érinti: a szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyítást és a küldetést. A szentségek tehát egymásra épülnek a következők szerint:

A keresztény beavatás szentségei: Keresztség, Bérmálás, Oltáriszentség

A gyógyulás szentségei: Bűnbánat, Betegek kenete

A küldetés és közösségi szolgálat szentségei: Egyházi rend, Házasság