FRISS

Házassághete

2023. február 12-19.

Szeretetbe kapaszkodva

Ménfőcsanaki HázasTársas Játék

A HázasTársas Játékra vállalkozó párok néhány feladatból álló menetlevelet kapnak. A játék célja, hogy a megszokottnál nagyobb figyelmet szenteljetek egymásra, a kapcsolatotokra és minőségi idővel ajándékozzátok meg egymást

A feladatok mindegyike otthon vagy a környék egy-egy egyszerűen elérhető pontján teljesíthető.

Ebben a játékban nincsenek vesztesek, a nyeremény pedig annál nagyobb, minél jobban belevetitek magatokat a feladatok megoldásába. Jelentkezés február 5-ig a

hazassaghetemenfocsanak@gmail.com címen!

Játékra fel! ☺

Továbbá jó szívvel ajánljuk a Házasság Hete győri programjait, melyek a „Házasság hete – Győr” nyilvános facebook oldalon érhetők el.


További információ a Házasság hete

programsorozatról www.hazassaghete.hu************Templomunk keresztútjának megújítása


Takács István festőművész képei kerülnének a templomba.

Néhány sor a mesterről.


Bán József Takács István monográfiájából idézem:

„ Takács István gigantikus freskóihoz méltón társulnak a művész magyar stációképei. Krisztus Utunk kínszenvedése és keserves kálváriás útja feletti elmélkedés minden időben kedvenc témája volt a hívő lelkeknek. Talán nincs az országban egyetlen katolikus templom sem, ahol ennek a szenvedésnek az emlékére ne állítottak volna fel kálváriát.

Ha ehhez a nagy számhoz hozzávesszük a zárdák, kolostorok, intézetek, kápolnák, temetők kálváriáit is, sok ezerre tehető az országban a kálváriák, stációk száma. Egy-két ritka kivételt leszámítva a német Fugel-képek utánzatai vagy változatai. Nem mondható, hogy ezek nem szépek és áhítatgerjesztők, de megállapíthatjuk: Takács István előtt nem akadt komoly magyar művész, aki a Kálvária tizennégy stációjának eredeti, önálló megtervezésére és kivitelezésére vállalkozott volna, ezt a kétségtelenül nagy munkát megteremtette volna.

Takács István keresztúti képei önálló, eredeti, lenyűgöző képek. Az első stációtól (Jézust halálra ítélik) a XIV. képig (Jézust sírba teszik), a cselekménnyel összhangban komorabbak a színek, a színekből is követni lehet a leírhatatlan szenvedést. Élnek ezek a képek, mozog a rettentő tömeg, szinte hallani a zajt, az ordítást, a Krisztus vérére szomjazó tömegnek türelmetlenkedő követelőzését. Az ember nem tud szólni, szinte térdre kényszeríti, földre nyomja imádkozni a szédületes erejű kompozíció.

Az ezer szín csodálatos összhangba olvad. Fél az ember, hogy a megrepedezett kősziklák leomlanak, maguk alá temetik az istengyilkosokat. A művész örömmel mondta el egyik esetét, amely az egri bazilikában történt. Amikor elkészült három kép, bevitte megtekintésre. A templom falára helyezve az érsek úrral távolabbról a fény hatását figyelve egyszer csak azt látta, hogy egy falusi asszony térdre ereszkedik a kép előtt, s buzgó imára kulcsolja kezét. Ezt látva igen meghatódott, örült, hogy célját elérte.

A teljes stáció-sorozat 1951-ben történt elhelyezése és megáldása óta ezrek fürödtek a bánat könnyeiben a művész ihletett lelkének képei előtt. A művész ezt a stáció-sorozatot tartotta legsikerültebb alkotásának. „

Nyíri László festőművész véleménye a stáció-sorozatról:

„…Életed remekműve. CSAK EZÉRT IS ÉRDEMES VOLT ÉLNED! Csodálatos színhatásokban van tartva. A főcselekmény csak úgy sziporkázik ki belőle. Csodálatos a kékek, lilák összhangja, a cselekmények komponálása. Szerencsés szép nagy méret, ki tudtad magad fejezni és festeni teljesen. TE MÉG – VAGY MÁR – NEM ÉRED MEG A VILÁGSIKERÉT ENNEK A MAGYAR STÁCIÓ-SOROZATNAK…”

Kovács Gábor teológiai tanár véleménye a művész munkájáról:

„…Képét nagy kincsnek fogom tekinteni és becsülni. A kép nemcsak technikailag értékes, hanem mély hit és kegyelet hatja át. Ez a <<Takács-képek >> jellegzetessége, és ezért kedvelik a lelkipásztorok és a hívek egyaránt. Kívánom, adjon a jó Isten módot további alkotásokhoz, ihletet és átélő hitet! Hiszen vallásos, templomba való képeket csak hívő művész tud alkotni. Az ilyen képek hangolnak bennünket imádságra és elmélyülésre…”


**************************************************************************************************************************************************************************************************

Gyűjtés az oldaloltárok felújítására


Elkezdődött a templom oldaloltárainak restaurálása.

Mivel a restaurálás jelentős költséget jelent egyházközségünk számára, ezért az oltárok felújítására egyházközségi gyűjtést hirdetek meg.

Kérem a kedves testvéreket, hogy lehetőségük szerint, adományaikkal segítség a felújítás munkáját.

Előre is köszönjük az adományokat!