HIRDETÉSEK ÉS MISEREND

29. HÉT


A HÉT LITURGIKUS RENDJEMénfőcsanak, 2021. július 18.


Július 18. Évközi 16. vasárnap


8.30 Szentmise

12:00 Keresztelő: Lantos Natasa Réka

17.00 SzentmiseJúlius 19., hétfő: Köznap


17.30 Rózsafüzér

18.00 Szentmise


Július 20., kedd: Köznap (Szent Apollinaris vértanúpüspök)


17.30 Rózsafüzér

18.00 Szentmise (Elhunyt Béla és Irén szülőkért, nagyszülőkért, valamint elő és elhunyt hozzátartozókért)

Július 21., szerda: Köznap (Brindisi Szent Lőrinc pap, egyháztanító)


17.30 Rózsafüzér

18.00 Szentmise

Július 22., csütörtök: Szent Mária Magdolna ünnepe


17:15 Szentségimádás

18:00 Szentmise


Július 23., péntek: Szent Brigitta özvegy, majd szerzetes, Európa társvédőszentjének ünnepe


17.30 Rózsafüzér

18.00 Szentmise (Elhunyt Cseh Józsefért és feleségéért,, Pintér Erzsébetért)

Július 24., szombat: Árpád-házi Szent Kinga szűz emléknapja


17.30 Rózsafüzér

Figyelem! Ezen a napon szokatlan időben kezdődik az esti szentmise!

18.15 Szentmise (Elhunyt Csehy József férjért, édesapáért)

Július 25. Évközi 17. vasárnap


8.30 Szentmise

12:00 Keresztelő: Vízi Nándor

17.00 Szentmise


ÉRDEMES KÖVETNI facebook OLDALUNKAT IS!


Hirdetés


Július 24-én, szombaton, az előesti szentmise kivételesen 18.15-kor kezdődik. Az időpontváltozás oka, hogy 16.30-kor esketek Pannonhalmán, onnan még haza kell érnem, ezért kezdjük a szentmisét a szokott időpontnál negyed órával később.

Megjelent a „Hegyalja” július-augusztusi dupla száma. A dupla szám 300 Ft-ba kerül.******************


A családok éve

A Szentatya december 27-én, a Szent Család vasárnapján a déli Úrangyala imádság elmondása után bejelentette, hogy a családnak szentelt különleges évre kerül majd sor, melyet az Amoris laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján, 2021. március 19-én fog megnyitni.

Ferenc pápa szavai: „Karácsony után néhány nappal a liturgia arra hív bennünket, hogy szegezzük tekintetünket a Szent Családra, Jézusra, Máriára és Józsefre. Érdemes elgondolkodni azon a tényen, hogy Isten Fia azt akarta, hogy mint minden gyermeknek, neki is szüksége legyen egy család melegére. A Szent Családot utánozva újra fel kell fedeznünk a család nevelői értékét: a szereteten kell alapulnia, amely mindig újjáépíti a kapcsolatokat és a remény távlatait nyitja meg. A családban akkor lehet őszinte közösséget megtapasztalni, amikor a család az ima otthona, amikor az érzelmek komolyak, mélyek és tiszták, amikor a megbocsátás érvényesül a viszályok felett, amikor a mindennapi élet keserűségét megédesíti a kölcsönös gyengédség és az Isten akaratára történő derűs ráhagyatkozás. Ily módon a család megnyílik arra az örömre, amelyet Isten mindazoknak megad, akik tudnak örömmel adni. Ugyanakkor a család lelki erőt talál arra, hogy megnyíljon kifelé, mások felé, a testvérek szolgálatára, a testvérek szolgálatára, az együttműködésre egy mindig új és jobb világ felépítése érdekében; következésképpen képes pozitív indíttatások hordozója lenni; a család az életpéldával evangelizál.”