HETI HÍRLEVÉL

Ménfőcsanaki Szent Kereszt Plébánia Hírlevele

Hirdetés


Január 17-én imanyolcad kezdődik a keresztények egységéért. A járványhelyzet miatt a szokásos három találkozó helyett, ebben az évben egy imaórát rendezünk. Ennek időpontja: 2021. január 20., szerda, 18 óra. Helye: az evangélikus templom udvara. Szeretettel várjuk a testvéreket!

Szent József-év

Ferenc pápa a Patris corde – kezdetű apostoli levelével Szent József évet hirdetett. Szentévi búcsú nyerhető a pápa által meghirdetett Szent József-évben, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Ezzel állít emléket a pápa Mária jegyesének, Jézus nevelőapjának, akit a katolikus egyház védőszentjeként tisztelünk immár 150 éve.

Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdeti most meg a Jézus nevelőapájának emlékévét Ferenc pápa, aki köztudottan nagy tisztelője Szent Józsefnek.

Ferenc pápa e szavakkal jellemezi Szent Józsefet: Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki mindig árnyékban marad.

Jézus és Mária őrzőjeként József az egyház őrzője is. Minden rászorulóra úgy tekintsünk, mint a Kisjézusra, akit Szent József őriz, és akitől megtanulhatjuk szeretni az egyházat és a szegényeket- emeli ki a pápa.

Az ács József, Mária jegyese megtanítja nekünk a saját kezűleg megszerzett napi betevő kenyér értékét, méltóságát és örömét. Ferenc pápa erőteljesen felszólít mindenkit: kötelezzük el magunkat azért, hogy elmondhassuk, egyetlen fiatal, egyetlen személy, egy család sem marad munka nélkül!

Imádkozzunk minden nap Szent József közbenjárását kérve!

A családok éve

A Szentatya december 27-én, a Szent Család vasárnapján a déli Úrangyala imádság elmondása után bejelentette, hogy a családnak szentelt különleges évre kerül majd sor, melyet az Amoris laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján, 2021. március 19-én fog megnyitni.

Ferenc pápa szavai: „Karácsony után néhány nappal a liturgia arra hív bennünket, hogy szegezzük tekintetünket a Szent Családra, Jézusra, Máriára és Józsefre. Érdemes elgondolkodni azon a tényen, hogy Isten Fia azt akarta, hogy mint minden gyermeknek, neki is szüksége legyen egy család melegére. A Szent Családot utánozva újra fel kell fedeznünk a család nevelői értékét: a szereteten kell alapulnia, amely mindig újjáépíti a kapcsolatokat és a remény távlatait nyitja meg. A családban akkor lehet őszinte közösséget megtapasztalni, amikor a család az ima otthona, amikor az érzelmek komolyak, mélyek és tiszták, amikor a megbocsátás érvényesül a viszályok felett, amikor a mindennapi élet keserűségét megédesíti a kölcsönös gyengédség és az Isten akaratára történő derűs ráhagyatkozás. Ily módon a család megnyílik arra az örömre, amelyet Isten mindazoknak megad, akik tudnak örömmel adni. Ugyanakkor a család lelki erőt talál arra, hogy megnyíljon kifelé, mások felé, a testvérek szolgálatára, a testvérek szolgálatára, az együttműködésre egy mindig új és jobb világ felépítése érdekében; következésképpen képes pozitív indíttatások hordozója lenni; a család az életpéldával evangelizál.”Bátorító üzenet

A honlapunkon minden héten egy-egy „Bátorító üzenet”-et teszünk közzé. Az üzeneteket a bencés atyák fogalmazzák meg. (https://www.csanakiszentkereszt.hu/lelkiseg)

Naptárak

Megérkeztek a 2021-es egyházi naptárak és a kalendárium. Mind ezek a templomban kaphatók.


***********

Bátorító Üzenet 7.

2021. január 10., Urunk megkeresztelkedésének ünnepe


Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” (Mk 1,9-11)


Nyilvános tevékenységének megkezdése előtt Jézus a Jordán folyóhoz ment, Keresztelő Jánoshoz, aki megkeresztelte őt. Jézus keresztelkedésével igent mond az Atya akaratára. Szüleink helyettünk mondtak igent az Úrnak, mikor megkereszteltek bennünket. –

Most rajtunk a sor!

Ferenc pápa így fogalmazott: „Igent mondani az Úrnak azt jelenti, hogy bátran átöleljük az életet, úgy, ahogy jön. Azt jelenti, hogy átöleljük hazánkat, családunkat, barátainkat, törékenységükkel együtt.”

Nemrég jelent meg egy könyv (pillanatokon belül nagy siker lett), mely a zöldlámpákról szól, és arról, hogy a sárga és piros előbb-utóbb zöld lesz. A könyv igazában arról szól, hogy ha az ember tudja, hogyan és mikor boldoguljon az élet kihívásaira, akkor élvezheti a sikernek azt az állapotát, amit úgy neveznek, „elkapni a zöldlámpát”.

Ahhoz viszont, hogy egy másik emberre, vagy Istenre igent tudjunk mondani, ahhoz először önmagunkra kell igent mondani.

Most rajtunk a sor!

Nagy Lajos diakónus, Pannonhalmi Területi Apátság


A HÉT LITURGIKUS RENDJE


Ménfőcsanak, 2021. január 17.


Január 17., Évközi 2. vasárnap

Imanyolcad kezdődik a keresztények egységéért.

8:30 Szentmise

17:00 Szentmise (elhunyt Wulcz Imre férj, édesapa, nagyapáért halálának évfordulóján és elhunyt hozzátartozókért)


Január 18., hétfő: Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe


17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise (elhunyt Pintér Ernőért halálának 7. évfordulóján


Január 19., kedd: Köznap


17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise (élő családtagokért, a Szűzanya tiszteletére)


Január 20., szerda: Köznap

18:00 Ökumenikus istentisztelet a ménfői evangélikus templom udvarán

Január 21., csütörtök: Szent Ágnes vértanúszűz emléknapja

17:15 Szentségimádás

18:00 Szentmise


Január 22., péntek: Köznap

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise

Január 23., szombat: Köznap

15:30 Házasságkötés: Nemes Balázs - Nagy Barbara Anikó

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise (hálából 50. házassági évfordulón: Hoffer Károly - Szabady Edit)

Január 24., Évközi 3. vasárnap

Isten Igéje (Dei Verbum) Vasárnapja!

8:30 Szentmise

17:00 Szentmise