HETI HÍRLEVÉL

Ménfőcsanaki Szent Kereszt Plébánia Hírlevele

Hirdetés


Május 2-án, vasárnap a perselypénzt a „Regőczi István Alapítvány” javára gyűjtjük. Ez az alapítvány segíti azokat a családokat, ahol a vírus miatt a gyerekek árván vagy félárván maradtak. Kérjük a kedves testvérek nagylelkű adományait.


Május 7., pénteken Elsőpéntek lesz, a betegek látogatása a szokásos rendben történik.

Május 9-én, Húsvét 6. vasárnapján a 10.30-kor kezdődő szentmisén Cirill főapát úr 27 fiatalt bérmál meg.

Imádkozzunk a fiatalokért!

A híveknek természetesen megtartjuk a szokásos vasárnapi szentmiséket, azaz 8.30-kor és 17 órakor kezdődnek majd a szentmisék.


******************


Kedves Testvérek! Üdvözöljük Önöket!


Mindannyiunk számára nagy öröm, hogy az

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárószentmiséjére Őszentsége Ferenc pápa is ellátogat. A katolikus világesemény szentmiséjén, amelyet 2021. szeptember 12-én, délelőtt 11 órakor Budapesten, a Hősök-terén együtt ünneplünk Ferenc pápával, Cirill főapát úr, a szerzetespapság, ministránsaink és egyházmegyénk hívei is jelen lesznek.

Arra kérjük Önt, hogy ha részt kíván venni egyénileg, családtagjaival, vagy közösségével

egyházközsége szervezésében ezen a felejthetetlen ünnepi alkalmon, május 20-áig

adja le jelentkezését ezen az űrlapon vagy a

4plebania.hu/nek oldalon található űrlap kitöltésével.

A regisztráció néhány lépésben így történik:

1.

Töltse ki a mellékelt regisztrációs adatlapot az Ön és családtagjai (vagy közösségének tagjai) nevével és adataival. (Adatait harmadik félnek nem adjuk tovább, és az ünnepséget követően megsemmisítjük. Ha Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a plébániája kizárólag hitéleti tevékenység céljából felhasználja, akkor húzza alá a személyes adatai végén az „igen”-t.

2.

Regisztrálni interneten is lehet a 4plebania.hu/nek oldalon található űrlap kitöltésével.

Arra kérjük, hogy csak egyféleképpen regisztráljon (papíralapon vagy interneten)! A regisztrációról a megadott e-mail címére visszajelzést küldünk

Önnek.

(Részvételi díj(ak) fizetése személyesen!)

3.

Ha papíralapú regisztrációt választott, akkor kérem, hogy válassza le az űrlapot erről a levélről és tegye borítékba. A borítékot nevével ellátva (benne a személyenkénti részvételi díjjal

együtt) leadhatja a következő helyeken:

a.

A plébániatemplomban (mise előtt és után) a lelki-

pásztornak vagy munkatársainak, sekrestyésnek,

hitoktatónak, aki tovább küldi a szervezőknek.

b.

A plébánia irodájában vagy a plébánia postaládá-

jába dobva,

c.

Beszkennelve, képformátumban küldje el az ar-

nold@osb.hu e-mail címre. (Részvételi díj(ak) fize-

tése személyesen!)

4.

Ha kész a regisztrációval, akkor más dolga nincs.

Figyelje a 4plebania.hu/nek oldalon történő híradásokat. A pápalátogatás részleteivel kapcsolatban (utazás, program, lelki dolgok) a

megadott e-mail címen és a 4plebania.hu/nek oldalon keresztül kap információt.

Részletek az NEK záró szentmiséjén való részvétellel kapcsolatban

A záró szentmisén való részvétel ingyenes.

A regisztráció csak a részvételi díj befizetésével együtt érvényes (6.000,- HUF/fő).

A részvételi díj tartalmazza az utazás (3.500,-), az imafüzet (500,-) és a póló (2.000,-) költségeit!

Az étkezést mindenkinek saját tarisznyából kell megoldani. Központilag szervezett közös étkezést a szervezők nem tudnak biztosítani!


Szervezők

Hortobágyi Arnold atya

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus referense

(06-30-920 2246; arnold@osb.hu)

Viszló Andrea

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus referensi munkatárs

(06-70-770 9750; viszlo.andrea@osb.hu)


Köszönjük regisztrációját!

Szeretettel hívja Önt lelkipásztora:JELENTKEZÉSI LAP AZ 52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS ZÁRÓ

SZENTMISÉJÉRE (2021. SZEPTEMBER 12.) ÉS A PÁPALÁTOGATÁSRA

Leadási határidő: 2021. május 20.

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!


SZEMÉLYES ADATOK


Vezetéknév és keresztnév:

_________________________________

Születési hely és idő:

_________________________________

Állampolgárság:

_________________________________

Személyi igazolvány száma:

_________________________________

Lakcím:

_________________________________

Telefonszám:

_________________________________

E-mail cím:

_________________________________

Pólóméret:

_________________________________

Hozzájárulok adataim tárolásához

és hitéleti célú felhasználásához: Igen Nem (aláhúzandó!)


**********************


A Co virusban több, mint 600 gyermek szülei meghaltak, így ők árván vagy félárván maradtak. Áder János államfő és felesége létrehozta a „Regőczi István alapítványt” az árván maradt gyermekek és családjaik megsegítésére. (Regőczi István („az Isten vándora”) papként a II.Világháború után árván maradt gyermekeket gyűjtött össze és gondoskodott róluk. Így hívta a gyerekeket:”sasfiókák”.)

A következő hét végén a mi templomunkban a perselypénzt a fenti szándékra gyűjtjük. Kérem a kedves testvérek segítségét!

Adó 1 %

Kérem a kedves testvéreket, ahogy a magyar törvények alapján ezt megtehetjük, ajánlják fel adójuk 2x1%-át az egyházunk javára.

Az egyik 1 %-ot a Katolikus Egyház javára ajánlhatjuk fel. Technikai számunk: 0011

A másik 1%-ot alapítványoknak ajánlhatjuk fel. Mivel a csanaki egyházközségnek nincsen külön alapítványa, ezért tisztelettel kérem a testvéreket, ha módjukban áll, ajánlják fel ezt az 1 %-ot a kismegyeri templom alapítványának. Előre is köszönjük

Az alapítvány adatai:

Kismegyeri Szent Anna Egyházközség Templomépítő és Fenntartó Alapítvány

Adószáma: 18980055-1-08

A HÉT LITURGIKUS RENDJE


Ménfőcsanak, 2021. május 2.


Május 2., Húsvét 5. vasárnapja

Anyáknapja!


8.30 Szentmise (elhunyt Németh Lajos és Kovács Mária szülőkért)

12.00 Keresztelő: Tóth Adrián

17.00 Szentmise (A Sándor és Sarmon család elhunyt tagjaiért)

Május 3., hétfő: Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe


17.30 Májusi litánia

18.00 Szentmise


Május 4., kedd: Köznap húsvéti időben (Szent Flórián vértanú)


17.30 Májusi litánia

18.00 Szentmise

Május 5., szerda: Köznap húsvéti időben


17.30 Májusi litánia

18.00 Szentmise (elhunyt Hertay Máriáért, halálának évfordulóján)

Május 6., csütörtök: Köznap húsvéti időben


17.15 Szentségimádás

18.00 Szentmise

Május 7., péntek: Köznap húsvéti időben (Boldog Gizella királyné)


Elsőpéntek, a beteg látogatása a szokásos rendben történik.


17.30 Májusi litánia

18.00 Szentmise (elhunyt Gizella nagynéniért és elhunyt nagyszülőkért)

Május 8., szombat: Köznap húsvéti időben


13.00 Keresztelő: Samu Szofi

17.30 Májusi litánia

18.00 Szentmise (elhunyt Lukács Lászlóné Piroskáért, halálának 2. évfordulóján)

Május 9., Húsvét 6. vasárnapja


Tömegtájékoztatási világnap!


8.30 Szentmise (elhunyt szülőkért és nagyszülőkért)

10.30 Bérmálási szentmise

17.00 Szentmise (elhunyt Újvári Lászlóné, Németh Gizelláért)