HL20200510

A SZENT KERESZT PLÉBÁNIA HÍRLEVELE

Amennyiben a Hírlevél szövege nem megfelelően jelenik meg képernyőjén, tekintse meg itt!

Kedves Testvérek!

Örülök, hogy hétfőtől visszatérhetünk a templomba, hogy találkozzunk Jézussal az ige olvasásakor és az Eucharisztiában.

Örülök, hogy újra megtapasztalhatjuk a testvéri közösséget, magát az Egyházat, melynek mi is tagjai vagyunk. Nemcsak tagjai, hanem lelki építő kövei is.

Sok kegyelmet és erőt kívánok, így teszem közzé a heti hirdetést.

A Vatikáni Könyvkiadó új könyve Karol Wojtyła születésének centenáriuma alkalmából

100 év – Szavak és képek címmel jelent meg a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában a Szent II. János Pál életéről szóló szöveg- és képválogatás a lengyel pápa születésének 100. évfordulójára, május 18-ára készülve. A könyvhöz Ferenc pápa írt előszót.

Ferenc pápa kiemeli az evangélium tanúságtevője, II. János Pál szenvedélyes emberségét. Karol Wojtyła sokat szenvedett fiatalkorában, elvesztette szüleit és testvérét is, papként és pápaként mégis példát adott, miként haladjunk előre vidáman az élet útjain a nehézségek ellenére is.

„A szenvedés, amelyben teljesen az Úrra bízta önmagát, megedzette és még erősebbé tette keresztény hitét, amelyre a családban nevelték. Ennek köszönhetően kiváló nevelőjévé vált a fiataloknak, akik az ifjú papon keresztül bevezetést nyertek a konkrét, tanúságtevő, az élet minden pillanatában megélt hitbe.”

Így jellemzi elődjét Ferenc pápa a 100 év – Szavak és képek című most megjelent könyvben.

A 128 oldalas kötet bemutatja II. János Pál pápaságát – híres írásaiból és szavaiból idézve – megválasztása napjától, 1978. október 16-ától halála napjáig, 2005. április 2-áig. A kiadvány nemcsak olaszul, hanem angolul és lengyelül is elérhető. A lengyel pápa homíliáinak, beszédeinek és tanításának részleteit Giuseppe Merola atya, a Vatikáni Könyvkiadó munkatársa; a Vatikáni Média fotóit Mirosława Lesner válogatta.

Az előszóban Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy a kötet sok emberhez eljut, főként a fiatalokhoz. Fülünkben cseng a lengyel pápa felhívása: tárjuk szélesre a kapukat Krisztus előtt, és ne féljünk. „Szent II. János Pál élete során azt tanította nekünk, hogy miként haladjunk előre vidáman a nehézségek ellenére a világ útjain. Járjunk az előttünk élt óriások lábnyomában abban a meggyőződésben, hogy sosem vagyunk és leszünk egyedül. (...) Mindig ápoljunk különleges kapcsolatot mennyei édesanyánkkal, Szűz Máriával, a gyengédség és az irgalmasság anyjával.”

Ferenc pápa egyszerű és nagyrészt a fiatalokhoz szóló szavakkal mutatja be Szent II. János Pál pápát:

„a hit nagy tanúságtevője, a mély hit embere, az Egyház biztos vezetője a nagy változások idején”.

Felidézi enciklikáit az embert megváltó Jézusról, az irgalmas Istenről, a Szentlélekről, egészen a Redemptoris materig, amely Mária az Egyház életében betöltött szerepéről szól. Ferenc pápa utal továbbá II. János Pál társadalmi enciklikáira és a Katolikus Egyház Katekizmusára is, amely értékes ajándék az Egyház számára.

A könyv előszavában a Szentatya kiemeli elődje nyitottságát, a párbeszéd keresését mindenkivel, elszántságát a háborúk megfékezésére, hajlandóságát, hogy elinduljon bárki felé és hogy megölelje a szenvedőket. Róma püspökei között

Karol Wojtyła volt az első, aki Kelet-Európából érkezett, és akin keresztül a vasfüggönyön túli vértanú egyház megszólalt.

Ferenc pápa emlékezteti az olvasót, hogy Szent II. János Pál pápa mennyit szenvedett élete során. „Személyes szenvedése összekapcsolódott népe, nemzete és Lengyelország szenvedésével.” „...elvesztette édesanyját, meg kellett élnie szeretett testvére, majd édesapja halálának drámáját is. Amikor belépett a titokban működő krakkói szemináriumba, már elvesztette minden közeli családtagját. Teljesen Istennek és Egyházának szenteli magát egy olyan időszakban, amikor barátai meghalnak a háborúban.”

„Fiatalon és pápaként is szenvedett” – írja Ferenc pápa. Utal az 1981-es merényletre, amelytől fogva II. János Pál pápa „felajánlotta életét, vérét ontotta az Egyházért, és tanúságot tett arról, hogy a betegség nehéz próbatétele idején is, amelyet megosztott mindennap az emberré lett és üdvösségünkért keresztre feszített Istennel, vidámak és önmagunk maradhatunk. Örvendhetünk a feltámadt Jézussal való találkozás bizonyosságának.”

Szent II. János Pál Isten irgalmasságának nagy tanúságtevője volt. „Halála után tizenöt évvel jó megemlékezni róla egyszerű módon. Sok fiatal nem ismerhette, vagy csak nagyon bizonytalan emléke van róla gyermekkorából. Elsősorban nekik szól ez a kötet” – zárja bevezetőjét a pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Megkezdődött Szent II. János Pál pápa szüleinek boldoggáavatási pere Lengyelországban

Megkezdődött május 7-én a krakkói egyházmegyében Szent II. János Pál pápa szülei, Emilia Wojtyła és idősebb Karol Wojtyła boldoggáavatási pere. Ebből az alkalomból a családi értékek fontosságát emelték ki az Egyház képviselői.

A házaspár életszentségére bizonyítékokat gyűjtő, a boldoggá avatást előkészítő egyházmegyei fórum a lengyel pápa szülővárosában, a dél-lengyelországi Wadowicében tartotta meg csütörtökön első ünnepi ülését. Ezt követően az előkészítő fórumot vezető krakkói érsek, Marek Jędraszewski szentmisét mutatott be. Ő indította el gróf Esterházy János, a két világháború közötti felvidéki magyar politikus boldoggáavatási perének egyházmegyei szakaszát is 2018-ban.

II. János Pál szülei „tanúságot tettek a múlhatatlan értékek létezéséről, melyek között az első helyen a család szerepel” – jelentette ki a boldoggá avatást előkészítő egyházmegyei fórum ülésén Stanisław Dziwisz bíboros, a lengyel pápa titkára. A mai családoknak a házasság valódi mintáira van szükségük, „különösen a házasság méltóságának szükségességét és értelmét kétségbe vonó ideológiák fényében” – hangsúlyozta a bíboros.

Emilia és Karol Wojtyła boldoggá avatásának posztulátora Sławomir Oder atya, aki ugyanezt a tisztséget már II. János Pál 2014-ben befejeződött szenttéavatási perében is betöltötte.

A per egyházmegyei szakasza folyamán meghallgatják a házaspár életét jól ismerő kortársak leszármazottait, és tanulmányozzák II. János Pál azon írásait, amelyekben megemlékezett szüleiről, a családi élet részleteiről.

Emilia (1884–1929) és Karol (1879–1941) 1906-ban kötöttek házasságot, három gyermekük született. Az elsőszülött, Edmund orvos lett. Kórházi szolgálata során, 26 éves korában skarlátfertőzést kapott, és belehalt a betegségbe. A másodikként világra jött kislány, Olga röviddel születése után hunyt el. Az 1920-ban született Karol, a későbbi pápa, szüleinek harmadik gyermeke volt. Korán elárvult – édesanyja, Emilia akkor hunyt el, amikor Karol kilencéves volt; édesapja a második világháború idején, 1941-ben halt meg.

Forrás

Magyar Kurír

Lengyelországot a Częstochowai Szűzanya oltalmába ajánlják május 3-án

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a lengyelek Máriához fohászkodnak oltalomért. Május 3-án a Częstochowai Szűzanya oltalmába ajánlják nemzetüket. A szertartást a lengyel püspöki konferencia elnöke, Stanisław Gądecki érsek vezeti, és élőben követhető lesz a közösségi oldalakon és a televízióban.

Lengyelországot a történelme során előforduló nehéz és válságos pillanatokban mindig a Jasna Góra-i nemzeti kegyhely Fekete Madonnájának ajánlották föl. Így volt ez 1920-ban a bolsevik megszállás fenyegetésekor, vagy 1946-ban, a második világháborút követően, a kommunizmus előretörésekor. Így volt 1956-ban is, amikor a háromszáz évvel korábbi dicsőséges eseményre emlékeztek: arra, hogy a Jasna Góra-i pálos kolostor állította meg a svéd csapatok előrenyomulását. Hálából II. János Kázmér lengyel király (Jan Kazimierz) 1656. április 1-jén a lwówi (lvivi vagy lembergi) Bölcsesség-székesegyházban ünnepélyes fogadalom keretében felajánlotta országát a Szent Szűznek, és egész birodalma patrónájává és királynőjévé választotta őt.

1979-ben II. János Pál pápa első apostoli útján, melyet hazájában tett, a lengyel egyházat a Częstochowai Szűzanya oltalmába ajánlotta. Négy évvel ezelőtt, május 3-án pedig, Lengyelország keresztény hitre térésének 1050. évfordulóján a püspöki konferencia elnöke megújította a nemzet felajánlását Isten Anyjának.

A jelenlegi koronavírus-járvány idején több ország is a Szűzanya kezébe helyezte magát. Ehhez a sorhoz csatlakozik Olaszország, az USA és Kanada is május 1-jén.

A lengyel püspökök így fogalmaztak honlapjukon: „Közeledik a visztulai csoda centenáriuma: 1920 augusztusában a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására nemzetünk és az európai civilizáció megmenekült a bolsevik uralomtól. (A varsói csatában győztek a szovjetek felett – a szerk.) Most pedig, elődeink nyomán mi is Jasna Górába jövünk… Itt jobban tudatosul felelősségünk a lengyel keresztény örökség iránt. Minden társadalmi réteget egyaránt gondozni kell, nemcsak anyagi, hanem lelki boldogulása érdekében is.”

A lengyel püspökök köszönetet mondanak a 100 éve született Szent II. János Pál pápáért, aki Máriában a remény példaképét látta. Köszönetet mondanak Stefan Wyszyński bíboros boldoggá avatásáért is, amelyet eredetileg június 7-re tűztek ki, de a járvány miatt bizonytalan időre elhalasztották. „A lengyel és az európai egyház jelképes alakja arra emlékeztet minket – írták a lengyel püspökök –, hogy nem elég Isten Anyjának tiszta és megsebzett arcára tekinteni, hanem ki kell olvasni tekintetéből mindazt, ami a lengyel lelkiismeret megújulásához szükséges.”

Most a lengyel püspökök Máriával, Isten Anyjával, Lengyelország Királynőjével és védőszentjeikkel együtt kérik Istent, hogy mentse meg hazájukat e mostani nehéz időszakban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

***************************

Kedves Testvérek!

Szent II. János Pál pápa születésének századik évfordulójára, az arról való megemlékezésre készülünk.

Szent II. János Pál pápa: Felajánló ima a világért

Istenünk, irgalmas Atyánk,

aki szeretetedet Fiadban,

Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki,

és kiárasztottad ránk a Szentlélekben,

a Vigasztalóban,

fölajánljuk ma a világ

és minden ember sorsát.

Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket,

űzz el tőlünk minden rosszat,

add hogy a föld minden lakója

megtapasztalva irgalmasságodat,

hogy benned,

a Szentháromság egy Istenben

megtalálják mindig a remény forrását.

Örök Atya,

Fiad keserves kínszenvedéséért

és föltámadásáért

irgalmazz nekünk

és az egész világnak!

Amen

A HÉT LITURGIKUS RENDJE

Ménfőcsanak, 2020. május 10.

Május 10., Húsvét 5. vasárnapja

8:30 Szentmise (A Sándor és Sarmon család meghalt tagjaiért)

17:00 Szentmise

Május 11., hétfő: Szent Odó, Majolusz, Odilo, Hugó és Tiszteletreméltó Péter cluny-i apátok emléknapja

17:30 Májusi litánia

18:00 Szentmise (meghalt Baralovics Ernőért)

Május 12., kedd: Köznap húsvéti időben

17:30 Májusi litánia

18:00 Szentmise

Május 13., szerda: A fatimai Szűz Mária emléknapja

17:30 Májusi litánia

18:00 Szentmise

Május 14., csütörtök: Köznap húsvéti időben

17:15 Szentségimádás

A szentségimádást a Szentatya imanapra való felhívása szerint, a világjárvány megszűnéséért ajánljuk fel!

18:00 Szentmise

Május 15., péntek: Szent Pachomiusz emléknapja

13:00 Temetés: Péch Kálmán

17:30 Májusi litánia

18:00 Szentmise

Május 16., szombat: Köznap húsvéti időben

17:30 Felolvasás Szent II. János Pál pápa életéről

18:00 Szentmise

Május 17., Húsvét 6. vasárnapja

Tömegtájékoztatási világnap

8:30 Szentmise (Házassági évforduló alkalmából)

17:00 Szentmise

Kedves Testvérek!

Ebben a nehéz helyzetben a plébánia felajánlja a segítségét. Idős emberek számára a bevásárlást, gyógyszerek kiváltását, egyéb házi munka elvégzését, fiatal házasok számára a gyermekekre való időleges vigyázást, és egyéb felmerülő nehézségek megoldását.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Bartók Ferenc plébános

Tel.: 449-377 vagy 20-9272442

e-mail: ferencosb@gmail.com

Feliratkozás a hírlevélre

Közös ima naponta délben a járvány idején

A veszélyhelyzet hátralévő részében is napról napra legyünk együtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztőségével, valamint Böjte Csabával, Csókay Andrással és Szikora Róberttel: a déli Mária-imádságot követően fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével. A közös imát naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük.