HL20200503

A SZENT KERESZT PLÉBÁNIA HÍRLEVELE

Amennyiben a Hírlevél szövege nem megfelelően jelenik meg képernyőjén, tekintse meg itt!

Kedves Testvérek!

Örülök, hogy hétfőtől visszatérhetünk a templomba, hogy találkozzunk Jézussal az ige olvasásakor és az Eucharisztiában.

Örülök, hogy újra megtapasztalhatjuk a testvéri közösséget, magát az Egyházat, melynek mi is tagjai vagyunk. Nemcsak tagjai, hanem lelki építő kövei is.

Sok kegyelmet és erőt kívánok, így teszem közzé a heti hirdetést.

Lengyelországot a Częstochowai Szűzanya oltalmába ajánlják május 3-án

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a lengyelek Máriához fohászkodnak oltalomért. Május 3-án a Częstochowai Szűzanya oltalmába ajánlják nemzetüket. A szertartást a lengyel püspöki konferencia elnöke, Stanisław Gądecki érsek vezeti, és élőben követhető lesz a közösségi oldalakon és a televízióban.

Lengyelországot a történelme során előforduló nehéz és válságos pillanatokban mindig a Jasna Góra-i nemzeti kegyhely Fekete Madonnájának ajánlották föl. Így volt ez 1920-ban a bolsevik megszállás fenyegetésekor, vagy 1946-ban, a második világháborút követően, a kommunizmus előretörésekor. Így volt 1956-ban is, amikor a háromszáz évvel korábbi dicsőséges eseményre emlékeztek: arra, hogy a Jasna Góra-i pálos kolostor állította meg a svéd csapatok előrenyomulását. Hálából II. János Kázmér lengyel király (Jan Kazimierz) 1656. április 1-jén a lwówi (lvivi vagy lembergi) Bölcsesség-székesegyházban ünnepélyes fogadalom keretében felajánlotta országát a Szent Szűznek, és egész birodalma patrónájává és királynőjévé választotta őt.

1979-ben II. János Pál pápa első apostoli útján, melyet hazájában tett, a lengyel egyházat a Częstochowai Szűzanya oltalmába ajánlotta. Négy évvel ezelőtt, május 3-án pedig, Lengyelország keresztény hitre térésének 1050. évfordulóján a püspöki konferencia elnöke megújította a nemzet felajánlását Isten Anyjának.

A jelenlegi koronavírus-járvány idején több ország is a Szűzanya kezébe helyezte magát. Ehhez a sorhoz csatlakozik Olaszország, az USA és Kanada is május 1-jén.

A lengyel püspökök így fogalmaztak honlapjukon: „Közeledik a visztulai csoda centenáriuma: 1920 augusztusában a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására nemzetünk és az európai civilizáció megmenekült a bolsevik uralomtól. (A varsói csatában győztek a szovjetek felett – a szerk.) Most pedig, elődeink nyomán mi is Jasna Górába jövünk… Itt jobban tudatosul felelősségünk a lengyel keresztény örökség iránt. Minden társadalmi réteget egyaránt gondozni kell, nemcsak anyagi, hanem lelki boldogulása érdekében is.”

A lengyel püspökök köszönetet mondanak a 100 éve született Szent II. János Pál pápáért, aki Máriában a remény példaképét látta. Köszönetet mondanak Stefan Wyszyński bíboros boldoggá avatásáért is, amelyet eredetileg június 7-re tűztek ki, de a járvány miatt bizonytalan időre elhalasztották. „A lengyel és az európai egyház jelképes alakja arra emlékeztet minket – írták a lengyel püspökök –, hogy nem elég Isten Anyjának tiszta és megsebzett arcára tekinteni, hanem ki kell olvasni tekintetéből mindazt, ami a lengyel lelkiismeret megújulásához szükséges.”

Most a lengyel püspökök Máriával, Isten Anyjával, Lengyelország Királynőjével és védőszentjeikkel együtt kérik Istent, hogy mentse meg hazájukat e mostani nehéz időszakban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

***************************

Kedves Testvérek!

Szent II. János Pál pápa születésének századik évfordulójára, az arról való megemlékezésre készülünk.

Szent II. János Pál pápa: Felajánló ima a világért

Istenünk, irgalmas Atyánk,

aki szeretetedet Fiadban,

Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki,

és kiárasztottad ránk a Szentlélekben,

a Vigasztalóban,

fölajánljuk ma a világ

és minden ember sorsát.

Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket,

űzz el tőlünk minden rosszat,

add hogy a föld minden lakója

megtapasztalva irgalmasságodat,

hogy benned,

a Szentháromság egy Istenben

megtalálják mindig a remény forrását.

Örök Atya,

Fiad keserves kínszenvedéséért

és föltámadásáért

irgalmazz nekünk

és az egész világnak!

Amen

A HÉT LITURGIKUS RENDJE

Ménfőcsanak, 2020. május 3.

Május 3., Húsvét 4. vasárnapja

Anyák napja!

Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja!

8:30 Szentmise (40. házassági évfordulón: Németh Péter - Erdélyi Gizella) (30. házassági évfordulón: Németh Ferenc - Gábor Krisztina)

Május 4., hétfő: Köznap húsvéti időben

17:30 Rózsafüzér, litánia

18:00 Szentmise

Május 5., kedd: Köznap húsvéti időben

17:30 Rózsafüzér, litánia

18:00 Szentmise (meghalt Hertay Máriáért)

Május 6., szerda: Köznap húsvéti időben

17:30 Rózsafüzér, litánia

18:00 Szentmise (meghalt Gizella nagynéniért, halálának 30. évfordulóján)

Május 7., csütörtök: Boldog Gizella királyné

17:15 Szentségimádás

18:00 Szentmise ( meghalt Újvári Lászlóné, sz.: Németh Gizelláért és meghalt hozzátartozókért)

Május 8., péntek: Köznap húsvéti időben

17:30 Rózsafüzér, litánia

18:00 Szentmise (meghalt Lukács Lászlóné, Piroskáért, halálának 1. évfordulóján)

Május 9., szombat: Köznap húsvéti időben

17:30 Felolvasás: Szent II. János Pál pápáról

18:00 Szentmise (meghalt Kelemen József és felesége, Sklánicz Anna, szülőkért, nagyszülőkért és meghalt hozzátartozókért)

Május 10., Húsvét 5. vasárnapja

8:30 Szentmise (A Sándor és Sarmon család meghalt tagjaiért)

17:00 Szentmise

Kedves Testvérek!

Ebben a nehéz helyzetben a plébánia felajánlja a segítségét. Idős emberek számára a bevásárlást, gyógyszerek kiváltását, egyéb házi munka elvégzését, fiatal házasok számára a gyermekekre való időleges vigyázást, és egyéb felmerülő nehézségek megoldását.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Bartók Ferenc plébános

Tel.: 449-377 vagy 20-9272442

e-mail: ferencosb@gmail.com

Feliratkozás a hírlevélre

Közös ima naponta délben a járvány idején

A veszélyhelyzet hátralévő részében is napról napra legyünk együtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztőségével, valamint Böjte Csabával, Csókay Andrással és Szikora Róberttel: a déli Mária-imádságot követően fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével. A közös imát naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük.