HL20200315

A SZENT KERESZT PLÉBÁNIA HÍRLEVELE

Amennyiben a Hírlevél szövege nem megfelelően jelenik meg képernyőjén, tekintse meg itt!

Hirdetés

A Húsvét előtti templomtakarításra 2020. március 23-án, hétfőn kerül sor. Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen segítenek az ünnepi előkészületben. A templomtakarítás reggel 8 órakor kezdődik.

A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia körlevele a 2020. évi nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtésről.

Kedves Testvérek!

Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így szól hozzánk: - „Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a nélkülözőknek. Az ilyen alamizsna egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, a felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk.”

Ima-böjt-alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon.

Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat és régi böjti hagyomány az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel.

Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtést a templomainkban, ami lehetőséget teremt az alamizsna kifejezésére is. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 15-től 22-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

Kedves Testvérek!

Ferenc pápa a Miatyánkról szóló katekézisében így tanít: „Jézus a kenyérszaporításkor azt a keveset sokszorozza meg csodás módon, amit egy gyermek ajánlott föl a többiek javára. (vö. Jn 6,9) Nem szabad önzőnek lennünk, kötelességünk megosztani a kenyeret azokkal, akiknek szükségük van rá. Véssük eszünkbe, hogy az étel nem magántulajdon, hanem Isten kegyelme, amit meg kell osztanunk a rászorulókkal. Jézus a Tibériás tavánál nemcsak a kenyér- és halszaporítással tett csodát, hanem a megosztással: adjátok ide, amitek van, és én csodát teszek - mondta. Jézus a felajánlott kenyér szaporításával elővételezte önmaga felajánlását az eucharisztikus kenyérben. Csak az eucharisztia tudja ugyanis csillapítani a végtelen iránti éhünket és az Isten utáni vágyat, mi minden ember lelkében lakozik, a mindennapi kenyér keresésében is.”

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér színében, az Oltáriszentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen mindnyájunkat, hogy tegyünk tanúságot az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az élelmiszercsomagokat a családokhoz, akik ezekben megérezhetik az Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak Húsvét örömét és üzenetét.

Kelt: Budapest, 2020. nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Intézkedések járvány megelőzése érdekében

A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

1. Templomok

- Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;

- kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;

- a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését;

- kérjük a szenteltvíztartók kiürítést, azok használatának mellőzését;

- amennyiben hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.

2. Egyházi intézmények, iskolák és plébániák

- Kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait;

- kérjük a gyakori, lehetőleg óránkénti, gondos szellőztetés elvégzését;

- kérjük, hogy az illemhelységek mindig legyenek ellátva elegendő szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral;

- kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők, az illemhelyet használók számára, valamint az étkezésre szolgáló helységekben (pl. szenzoros alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszer adagoló).

3. Betegellátás

- Kérjük a betegellátásban résztvevőket az országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi rendelkezések betartására;

- a házi betegellátásban kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

Budapest, 2020. március 5. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Ministráns kirándulás

Tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal hűséges ministránsaink és szentmisékben szolgálatot vállaló gyerekek számára ministránsnapot szerveztünk. Elmondhatjuk, hogy tartalmas napot töltöttünk együtt a gyerekekkel.

Ebben az évben folytatjuk ezt a hagyományt. Május 2-án, szombaton a köpcsényi csokigyárba és Pozsonyba és környékére szervezünk kirándulást. Szentmisével zárjuk a napot. Haza felé pedig ismét megállunk vacsorázni.

Erre a kirándulásra szeretettel hívjuk és várjuk a Pannonhalmi Területi Apátság minden plébániájának a ministránsai és kísérőjüket.

A kirándulás költsége 3000 Ft.

A gyülekezés helye és időpontja megtalálható a jelentkezési lapon. Győri jelentkezők esetében egyeztetünk, hogy hol a legpraktikusabb számukra a felszállás. (Figyelembe kell vennünk, hogy a busz hol állhat meg.)

A további részletekről tájékozódhatnak a következő linkre kattintva:

http:// 4plebania.hu/ministrans/

Készségesen válaszolunk, ha az utazással kapcsolatosan kérdésük merül fel.

Köszönettel és szeretettel:

Arnold atya és Horváthné Volf Mónika

Olvasnivaló:

A vasárnapok is beleszámítanak a negyven böjti napba? – Harminc kérdés és válasz a nagyböjtről

Füzes Ádámot, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelező tagozatának liturgikatanárát kérdeztük a nagyböjtről – a készületről és annak eszközeiről –, hogy könnyebben válaszolhassunk az Úr hívására ebben a kegyelmi időszakban (is).

A kérdések és válaszok itt olvashatók.

A HÉT LITURGIKUS RENDJE

Ménfőcsanak, 2020. március 15.

Március 15., Nagyböjt 3. vasárnapja

8:30 Szentmise (meghalt Pintér Lajosnéért, halála 1. évfordulóján)

12:00 Keresztelő: Csiszár Olivér és Csiszár Milán

16:00 Gyóntatás

17:00 Szentmise (meghalt Tóth Józsefért, halála 1. évfordulóján)

Március 16., hétfő: Nagyböjti köznap

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise (meghalt Mező Józsefért és Kaizinger Irmáért)

Március 17., kedd: Nagyböjti köznap

14:30 Temetési szentmise

15:00 Temetés: Csabod Tiborné, sz.: Pingitzer Ágnes

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise

Március 18., szerda: Nagyböjti köznap

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise

Március 19., csütörtök: Szent József, Szűz Mária Jegyese

17:15 Szentségimádás

18:00 Szentmise (meghalt Mező Imréért, Szokolics Katalinért és meghalt gyermekeikért)

Március 20., péntek: Nagyböjti köznap

17:15 Keresztút

18:00 Szentmise (meghalt László és Gertrúd szülőkért, nagyszülőkért, haláluk évfordulóján)

Március 21., szombat: Szent Benedek atyánk égi születésnapja

17:30 Felolvasás: Tadeusz Dajczer: Mindent Ő ad nekünk (Elmélkedések az Eucharisztiáról)

18:00 Szentmise (meghalt Herke Jánosért és feleségéért, Gangl Gizelláért)

19:00-19:45 Szentségimádás

Március 22., Nagyböjt 4. vasárnapja

8:30 Szentmise (meghalt Korán Mártonért, halála évfordulóján)

16:00 Gyóntatás

17:00 Szentmise (meghalt Bint Jánosért)