A NEK 2020 előkészítése – hírek, események

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2017.május 20-án adta ki az alábbi körlevelet, melyet június 18-án, úrnapján minden vasárnapi szentmisén felolvastak:

Kedves Testvérek!

Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp Szigeteken, Cebu Cityben tartott 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróünnepségén arról, hogy Ferenc pápa a következő világkongresszus színhelyéül Budapestet jelölte ki. Felidéztük az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékét. Az a nagyszerű ünneplés hazánkban és külföldön is maradandó lelki élményt jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdította a megértést, a cselekvő szeretetet, a hitet és a Gondviselésbe vetett bizalmat. Azóta is felhangzik templomainkban a Kongresszus himnusza. Megrendülten éljük át, hogy Krisztus „vándorlásunk társa lett”.

A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészületeit. Megalakult a Kongresszus Titkársága. Kidolgoztuk javaslatainkat a Kongresszus témájára és mottójára. (…)

A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll meg a templom kapujában, hanem átalakítja az életünket. Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak az örömet és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis Krisztus megváltó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk magunk körül a világot.(...) Ezért az eucharisztikus áldozat ünneplése a leghatékonyabb missziós cselekedet, amit az egyház közössége a világ történelmében véghezvihet. (…)

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Budapest ad otthont. De a nagy esemény alkalom a missziós és lelkipásztori megújulásra hazánk minden egyházmegyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, sőt határainkon túl egész régiónkban és szerte a világon. Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják a munkát. Missziós megbízottak fognak felkeresni számos plébániát, hogy a helyi közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. A plébánosok vezetésével a missziós megbízottak elősegíthetik közösségeinkben az Oltáriszentség tiszteletének, a szentmise ünneplésének és a szentségimádás végzésének megújulását. A szent edények, a ruhák, az oltárok felszerelése, az imádságok és énekek megújulása a lelki megerősödést segíti. Ha pedig az egyházközségi karitász csoportok és az önkéntes segítők jobban át tudják tekinteni, hogy kinek van szüksége idős kora, betegsége, szegénysége, magányossága miatt különleges segítségre, ez az egész hívő közösség megújulását eredményezheti.

Hiszen nemcsak az azonos hit, a közös gondolkodás és az együttes liturgikus ünneplés kapcsolja össze helyi közösségeinket, hanem egymás megismerése és készséges segítése is az élet minden területén. Ehhez pedig szükséges, hogy ismerjük azt az emberi közösséget, amely a plébánia területén lakik, tudjuk, kik a katolikusok, kik azok, akik készek bekapcsolódni a hit megismerésébe, a szentségi életbe és a közösség mindennapi munkájába.

Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében újabban nagy szerepe van egy-egy szimbolikus tárgy országjárásának. Ilyen kiváló jelkép a 2007-es budapesti Városmisszió keresztje, amely a magyar szentek ereklyéit tartalmazza. Amikor majd ez a kereszt országjárásra indul, megérkezését az egyes városokban lelkipásztori programok fogják kísérni. De már addig is sokat tehetünk ezért a megújulásért.

Kezdjük el már most a Legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepétől, vagyis Úrnapjától fogva a közös imádságot a Kongresszus sikeréért! Mondjuk el minden vasárnapi szentmise végén, a záró könyörgés után, de az áldás előtt, ősztől pedig minden hittanóra végén is, a következő imádságot:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk,

minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet,

hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust

felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk,

barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot,

hogy az ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk,

fővárosunk, népünk,

Európa és a világ

lelki megújulására szolgáljon!

Amen.

Az eseményről mindent megtalálsz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos honlapján! Mivel egyetlen Atyának vagyunk gyerekei, ezért weboldalunkon a tegező formát használjuk. Reméljük, itt mindent megtudsz, ami érdekel. Ha valamit mégsem találsz, kérjük jelezd az admin@iec2020 pont hu címen. Szeretettel: a NEK Titkárság

Mit kell tudni a NEK-ről?

"Három év van még hátra a NEK-ig: az első kommunikációs csatornánk a honlapunk, ahol igyekszünk minél több tájékoztató információt közzétenni Az előző kongresszusokról is találunk az interneten számtalan külföldi oldalt. Az üzenetét egyrészt igyekszünk ezen a magyar honlapon továbbadni, másrészt különböző fórumokon, önkéntesek segítségével, missziós küldöttek segítségével, akik a saját közösségük felé egyfajta nagykövetséget látnak el a kongresszus részéről. Különböző találkozókat szervezünk, igyekszünk meghívásoknak eleget tenni, hogy valóban minél többen, minél szélesebb körben kapjanak tájékoztatást arról, hogy mi is a NEK. Fontos, hogy mindenki a sajátjának érezze: „ott a helyem, engem is várnak”. (Az idézet a Képmás magazinból származik. Kép: Somogyi András. és Bors Katalin)

Fábry Kornél atya, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő bizottságának főtitkára ezen a videófelvételen rögzített előadásban foglalta össze mindazt, amit a kongresszusok történetéről és a magyarországi előkészületekről tudni kell.

Szentségimádások országszerte

Az Oltáregyesület gyűjti a szentségimádások időpontjait, ezt adatbázisba rendezi, így Ön is megkeresheti, hogy lakhelyéhez közel hol van éppen, vagy mikor lesz legközelebb szentségimádás. Használja ezt a honlapot s ha esetleg tud olyan helyről, ami még nem szerepel adatbázisban, megköszönik, ha segít nekik és elküldi az információkat!