Az egyházmegyei Szinódus folyamata

EGYHÁZMEGYEI SZINÓDUS TEAM TAGJAINAK KINEVEZÉSE

Ezúton kérem fel az Egyházmegyei Szinódus Team tagjainak a következőket: Binzberger Ákos OSB pannonhalmi plébános úr, Szalai Zsolt állandó diakónus úr, Rochlitz Kyra Osbobl bencés oblátus, mentálhigéniés szakember, tanárnő, Viszló Andrea a Pannonhalmi Területi Főapátság hitoktatója. A csoport vezetésével Halmos Ábel OSB vikárius atyát bíztam meg.

A SZINÓDUS MENETRENDJE HATÁRIDŐKKEL

ÉS FELADATOKKAL

2021. november 1.

Az Egyházmegyei Szinódusi Team (ESZT) felállítása.

2021. november 25., 15.00

Pannonhalmán lelkipásztori megbeszélés: az ESZT képviselői ismertetik a szinódusi folyamatot.

2021. november 25. – december 20.

A plébánosok megszólítják és kiválasztják a plébániai konzultációkat vezető koordinátorokat. A koordinátorok névsorát és elérhetőségüket 12.20-ig elküldik Viszló Andreának.

2022. január

Az ESZT képzést tart a plébánosoknak és plébániai koordinátoroknak. A képzés célja: megismertetni a résztvevőkkel a teljes szinódusi folyamatot és annak célját; felkészíteni a koordinátorokat a plébánia szinódusi konzultációk vezetésére, az összegzések elkészítésére. A koordinátorok képzésének tervezett időpontjai Pannonhalmán:

• 2022. január 8., 14.00-17.00 óra

• 2022. január 22., 14.00-17.00 óra

• 2022. január 28., 17.00-20.00 óra

A leendő koordinátorok a felkínált időpontok közül választhatnak.

2022. február 1. – március 31.

A szinódus plébániai szakasza:

1. A plébános és a koordinátorok meghívják a résztvevőket a szinódusi konzultációkra (Az időpontegyeztetés és szinódus megismertetése már januárban elkezdődhet.)

2. Szinódusi konzultációk a plébánia különböző csoportjaiban.

3. A koordinátorok 2-3 oldalas összegzést készítenek az általuk vezetett konzultációról. Az összegzéseket március 31-ig Viszló Andreának kérjük elküldeni.

2022. április 1–20.

Az ESZT előkészíti a Szinódusa egyházmegyei szakaszát

2022. április 22–23.

Egyházmegyei Szinódus Pannonhalmán.

Az Egyházmegyei Szinódus résztvevői a plébániák küldöttei lesznek. – Javasoljuk azokat a koordinátorokat kiválasztani küldötteknek, akik valamelyik tématerületen a plébániai konzultáció(k) összegzését elkészítették, így felkészültek arra, hogy a plébániát az adott tématerületen képviseljék az Egyházmegyei Szinóduson.

Az Egyházmegyei Szinódus tervezett

menetrendje

1. A szinódus liturgikus megnyitása április 22-én délelőtt

2. Köszöntők és plenáris előadások a szinódusi folyamatról

3. Tématerületenként a plébániai küldöttek (koordinátorok) konzultációja

4. A küldöttek tématerületenként a konzultációkról összegzést készítenek (2-3 oldal)

5. Az ESZT, valamint fölkért segítők és szakértők elkészítik az Egyházmegyei Szinódus Dokumentum tervezetét

6. Április 23-án délelőtt a Szinódus plenáris ülésén felolvassuk a tervezetet, bedolgozzuk az esetleges módosító javaslatokat, majd a szinódus elfogadja a dokumentumot, amely átadásra kerül a főapátnak

7. Április 23-án főapáti hálaadó szentmisével zárul a szinódus egyházmegyei szakasza

2022. május 1.

A főapát a tervezetből elkészíti a Területi Főapátság Szinódusi dokumentumát, amelyet átad a Püspöki Konferenciának.

Pannonhalma, 2021. november 17.

Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát