LELKISÉG

Karácsonyt várva...


Himnusz a keleti egyház liturgiájából

Ujjongó szívvel zengjük énekünket az Ünnep előtt Krisztus születéséről! Mert az, aki egylényegű az Atyával és a Szentlélekkel, kegyelmében könyörületre indul, földből való testet vesz fel magára. Betlehem városában születik, angyalok és pásztorok éneklik majd meg dicsőséges születését.


A cimbalom hangja mellett csendüljön fel az ének! Elhalkul a próféták hírnöki kiáltása, fölragyog Krisztus megjelenése. Az, akinek érkezését ők hirdették meg a halandók között, meg fog születni a szent barlangban, s mint kis gyermek jászolban fekszik majd.

Betlehem készülj! Tárulj fel, Éden! Ékesítsd fel magad, Júda! Örvendjenek az egek, ujjongjanak az emberek: hiszen maga az élet nyugszik a jászolban, a gazdag a barlangban, eljött, hogy irgalmának teljességében segítségére siessen Ádám szegénységének úgy, hogy maga ne változzék és ne keveredjék. Uram, hozzád fordulok már korán reggel: Irgalomból kiüresítetted magadat az elbukott emberért, és szolga alakját vetted föl a Szűz méhéből. Isten Igéje, emberek barátja, add nekem békédet!


Napom, kisfiam, hogyan rejtselek el a pólyába? Hogyan tarthatnálak az ölemben téged, aki kezedben tartod a világmindenséget? Hogyan fogok tudni rád tekinteni, hiszen azok a lelkek sem mernek rád nézni, akiknek sok szemük van? Így beszél az, aki Krisztust hordja méhében, férfi nélkül.

Jöjj, Betlehem, készíts elő mindent a születésre! Menj, József, iratkozzál be Máriával! Te tiszteletreméltó jászol, ti pólyák, ti akik az Istent hordjátok, ti veszitek körül az Életet, amely majd egyszer széttöri a halál bilincseit. Veletek takarja be a halandókat halhatatlansággal ő, Krisztus, a mi Istenünk.

(Bencés zsolozsma)