HÍREK ÉS ESEMÉNYEK

FRISS

Sandor Keresztes, 2017. szept. 19. 1:43   [ frissítve: 2020. máj. 7. 20:53, felhasználó: Csanaki Szentkereszt ]

A Vatikáni Könyvkiadó új könyve Karol Wojtyła születésének centenáriuma alkalmából

 


100 év – Szavak és képek címmel jelent meg a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában a Szent II. János Pál életéről szóló szöveg- és képválogatás a lengyel pápa születésének 100. évfordulójára, május 18-ára készülve. A könyvhöz Ferenc pápa írt előszót.

 

Ferenc pápa kiemeli az evangélium tanúságtevője, II. János Pál szenvedélyes emberségét. Karol Wojtyła sokat szenvedett fiatalkorában, elvesztette szüleit és testvérét is, papként és pápaként mégis példát adott, miként haladjunk előre vidáman az élet útjain a nehézségek ellenére is.

„A szenvedés, amelyben teljesen az Úrra bízta önmagát, megedzette és még erősebbé tette keresztény hitét, amelyre a családban nevelték. Ennek köszönhetően kiváló nevelőjévé vált a fiataloknak, akik az ifjú papon keresztül bevezetést nyertek a konkrét, tanúságtevő, az élet minden pillanatában megélt hitbe.”

Így jellemzi elődjét Ferenc pápa a 100 év – Szavak és képek című most megjelent könyvben.

A 128 oldalas kötet bemutatja II. János Pál pápaságát – híres írásaiból és szavaiból idézve – megválasztása napjától, 1978. október 16-ától halála napjáig, 2005. április 2-áig. A kiadvány nemcsak olaszul, hanem angolul és lengyelül is elérhető. A lengyel pápa homíliáinak, beszédeinek és tanításának részleteit Giuseppe Merola atya, a Vatikáni Könyvkiadó munkatársa; a Vatikáni Média fotóit Mirosława Lesner válogatta.

Az előszóban Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy a kötet sok emberhez eljut, főként a fiatalokhoz. Fülünkben cseng a lengyel pápa felhívása: tárjuk szélesre a kapukat Krisztus előtt, és ne féljünk. „Szent II. János Pál élete során azt tanította nekünk, hogy miként haladjunk előre vidáman a nehézségek ellenére a világ útjain. Járjunk az előttünk élt óriások lábnyomában abban a meggyőződésben, hogy sosem vagyunk és leszünk egyedül. (...) Mindig ápoljunk különleges kapcsolatot mennyei édesanyánkkal, Szűz Máriával, a gyengédség és az irgalmasság anyjával.”

Ferenc pápa egyszerű és nagyrészt a fiatalokhoz szóló szavakkal mutatja be Szent II. János Pál pápát:

„a hit nagy tanúságtevője, a mély hit embere, az Egyház biztos vezetője a nagy változások idején”.

Felidézi enciklikáit az embert megváltó Jézusról, az irgalmas Istenről, a Szentlélekről, egészen a Redemptoris materig, amely Mária az Egyház életében betöltött szerepéről szól. Ferenc pápa utal továbbá II. János Pál társadalmi enciklikáira és a Katolikus Egyház Katekizmusára is, amely értékes ajándék az Egyház számára.

A könyv előszavában a Szentatya kiemeli elődje nyitottságát, a párbeszéd keresését mindenkivel, elszántságát a háborúk megfékezésére, hajlandóságát, hogy elinduljon bárki felé és hogy megölelje a szenvedőket. Róma püspökei között

Karol Wojtyła volt az első, aki Kelet-Európából érkezett, és akin keresztül a vasfüggönyön túli vértanú egyház megszólalt.

Ferenc pápa emlékezteti az olvasót, hogy Szent II. János Pál pápa mennyit szenvedett élete során. „Személyes szenvedése összekapcsolódott népe, nemzete és Lengyelország szenvedésével.” „...elvesztette édesanyját, meg kellett élnie szeretett testvére, majd édesapja halálának drámáját is. Amikor belépett a titokban működő krakkói szemináriumba, már elvesztette minden közeli családtagját. Teljesen Istennek és Egyházának szenteli magát egy olyan időszakban, amikor barátai meghalnak a háborúban.”

„Fiatalon és pápaként is szenvedett” – írja Ferenc pápa. Utal az 1981-es merényletre, amelytől fogva II. János Pál pápa „felajánlotta életét, vérét ontotta az Egyházért, és tanúságot tett arról, hogy a betegség nehéz próbatétele idején is, amelyet megosztott mindennap az emberré lett és üdvösségünkért keresztre feszített Istennel, vidámak és önmagunk maradhatunk. Örvendhetünk a feltámadt Jézussal való találkozás bizonyosságának.”

Szent II. János Pál Isten irgalmasságának nagy tanúságtevője volt. „Halála után tizenöt évvel jó megemlékezni róla egyszerű módon. Sok fiatal nem ismerhette, vagy csak nagyon bizonytalan emléke van róla gyermekkorából. Elsősorban nekik szól ez a kötet” – zárja bevezetőjét a pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió


   Megkezdődött Szent II. János Pál pápa szüleinek boldoggáavatási pere Lengyelországban

 

Megkezdődött május 7-én a krakkói egyházmegyében Szent II. János Pál pápa szülei, Emilia Wojtyła és idősebb Karol Wojtyła boldoggáavatási pere. Ebből az alkalomból a családi értékek fontosságát emelték ki az Egyház képviselői.

 

A házaspár életszentségére bizonyítékokat gyűjtő, a boldoggá avatást előkészítő egyházmegyei fórum a lengyel pápa szülővárosában, a dél-lengyelországi Wadowicében tartotta meg csütörtökön első ünnepi ülését. Ezt követően az előkészítő fórumot vezető krakkói érsek, Marek Jędraszewski szentmisét mutatott be. Ő indította el gróf Esterházy János, a két világháború közötti felvidéki magyar politikus boldoggáavatási perének egyházmegyei szakaszát is 2018-ban.

II. János Pál szülei „tanúságot tettek a múlhatatlan értékek létezéséről, melyek között az első helyen a család szerepel” – jelentette ki a boldoggá avatást előkészítő egyházmegyei fórum ülésén Stanisław Dziwisz bíboros, a lengyel pápa titkára. A mai családoknak a házasság valódi mintáira van szükségük, „különösen a házasság méltóságának szükségességét és értelmét kétségbe vonó ideológiák fényében” – hangsúlyozta a bíboros.

Emilia és Karol Wojtyła boldoggá avatásának posztulátora Sławomir Oder atya, aki ugyanezt a tisztséget már II. János Pál 2014-ben befejeződött szenttéavatási perében is betöltötte.

A per egyházmegyei szakasza folyamán meghallgatják a házaspár életét jól ismerő kortársak leszármazottait, és tanulmányozzák II. János Pál azon írásait, amelyekben megemlékezett szüleiről, a családi élet részleteiről.

Emilia (1884–1929) és Karol (1879–1941) 1906-ban kötöttek házasságot, három gyermekük született. Az elsőszülött, Edmund orvos lett. Kórházi szolgálata során, 26 éves korában skarlátfertőzést kapott, és belehalt a betegségbe. A másodikként világra jött kislány, Olga röviddel születése után hunyt el. Az 1920-ban született Karol, a későbbi pápa, szüleinek harmadik gyermeke volt. Korán elárvult – édesanyja, Emilia akkor hunyt el, amikor Karol kilencéves volt; édesapja a második világháború idején, 1941-ben halt meg.

Forrás

Magyar Kurír

 
Az Isten iránti bizalom az 

immunrendszert is

 erősíti – Csókay András a rendkívüli 

pápai áldásról
Csókay András, a Honvédkórház főorvosa is élő adásban nézte március 27-én

 este,  amint Ferenc pápa teljes búcsút jelentő rendkívüli Urbi et Orbi áldást

adott az üres  Szent Péter téren. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

hírnökeként is  szolgáló idegsebészt arról kérdeztük telefonon, mit jelentett

számára ez a különleges liturgia.

 Nekem is, mint sokaknak, látva a Szent Péter teret, látva a Szentatyának az arcát, szívbéli hitélményt is adott. Az értelmünkkel ugyanis sok mindent felfoghatunk, a teljes búcsú értelmét, meg azt is, hogy nem kell félnünk semmilyen vírustól, ha azt a kicsi-kicsi dolgot – a bűnbánatot – meg tudjuk tenni, amit a jobb lator is megtett: még ha meg is halunk, aznap vele leszünk a paradicsomban. Ennél megnyugtatóbb dolgot nem lehet mondani egy hívőnek az életben, csak hát behatol-e ez az igazság a szívig?

Több volt, mint egy sima tévéközvetítés, a misztikum légkörét súrolták a képsorok, amelyeket a vatikáni média közvetített, szívig hatoló imádság volt. Az este hatkor kezdődött ima után, azt hiszem, nagyon sokan megnyugodva tértek nyugovóra.

De ezt a hozzáállást mindennap meg kell újítani, amikor zavar, félelem, aggódások jönnek a fejünkbe a körülmények miatt, mindig meg kell találni az életünkben azt a pontot – vissza kell rá emlékezni –, amikor a szívünkkel is teljes tisztaságában láttuk az evangéliumnak az igazságát, nem csak az értelmünkkel fogtuk fel. Ezért is fontos az erre az eseményre való emlékezés.

 Milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy egy ekkora egészségügyi vészhelyzet közepette, ami az egész emberiséget sújtja, Ferenc pápa egy ilyen különleges módját találta meg annak, hogy a mai modern technika, az internet segítségével összefogja a világ híveit és jóakaratú embereit? Mert azt hiszem, részben erről is szólt ez a liturgia.

– Nemcsak ő, hanem nagyon sokan keresztények együtt szenvedünk a szenvedő emberekkel, a világgal, ahogy Szent Pál írja: „a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását”. Most a Szentatya ebben a megnyilvánulásban példát mutatott, élen jár a maga lehetőségeivel. Nekünk ugyanígy meg kell nyilvánulnunk munkahelyünkön vagy baráti társaságban, ahol rengeteg félelemben élő, hitetlen vagy olyan félig hívő testvérrel találkozunk, akik a mai nehéz helyzetben kapkodnak, és nem tudják hova tenni az egészet, sokszor odalyukadnak ki, hogy hol van ilyenkor Isten. Pedig rém egyszerű: amikor egy szülő elviszi a gyermekét az orvoshoz, mert mondjuk egy csúnya horzsolt sebe lett egy elesés miatt, akármennyire is nem akarja az a gyermek, hogy a sebeit a csípős jóddal fertőtlenítsék, apja vagy anyja szeretetből engedi, hogy az orvos fájdalmat okozzon neki, pont azért, hogy elkerülje aztán a sokkal-sokkal nagyobb bajt.


Valahogy a Jóisten is így rendezi a problémáinkat, mint a legjobb

orvos.Így kell ezt elképzelni, és nem szabad kételkedni a Jóisten végtelenül irgalmas szeretetében.

Ő sokkal jobban tudja, hogy nekünk személyenként és az egész emberiségnek mi a legjobb, és azt cselekszi ezzel a vírussal kapcsolatban is. A paradicsomban nem volt koronavírus, meg nem volt Auschwitz, de sajnos ezeket az emberiség összehozza, s Isten kijavítja a mi bűneinket, hibáinkat, mindig. Mindig úgy javítja ki, hogy nekünk a legjobb legyen. Ám bizony azt el kell fogadni, hogy ha mi akarnánk kijavítani, akkor biztos megint egy rossz megoldást választanánk, mert ahogy ide eljutottunk, az is a rossz megoldások sorozatának következtében történt.

El szoktam mondani, hogy ha a háborúkra költött pénznek – nem is tudom számszakilag kifejezni, hogy mennyire – elenyésző összegét, egybilliárdod részét vagy még ennél is kevesebbet a fertőző vagy egyéb betegségek kutatására fordítanánk, akkor egy ilyen vírus megjelenése után fél nappal meglenne a vakcina.

De nem arra költjük. S Istenben és a világban minden mindennel összefügg: a napi százezer abortusznak a sikoltása is összefügg azzal, ami aztán egészen máshol történik. A bűn megtermeli a bűnhődést. Ebben a konstellációban kell elhelyezni a történteket, akkor mindjárt minden érthetővé válik, és egy pillanatra sem szabad kételkedni, hogy ahogy eddig is mindig megoldotta a Jóisten az emberiség problémáját, úgy most is meg fogja. Hiszen már rég kihalt volna az emberiség, amikor jött a vízözön, de azért az a pár ember abban a bárkában megmaradt, ez most is így fog történni.

Ez az Isten iránti bizalom megadja az embernek azt a félelemmentességet, amivel a saját életét görgetheti tovább, s így például az immunrendszere is jó állapotban várja az éppen arra jövő vírust. Félelemmentesség kell a jó immunrendszerhez, és azzal komoly esély van kihúzni a megbetegedést, aki pedig bűneit megbánva tud elmenni ebből a világból, ahogy a jobb lator, azt a feltámadás valósága várja.

– Az Urbi et Orbi áldást megelőzően Ferenc pápa homíliát is mondott. Melyik elhangzott gondolat az, amit kiemelne?

– Az imádsággal kapcsolatban szólt arról a pápa, hogy bátran és állhatatosan merjünk Istentől kérni, akkor is, hogyha bűnösök vagyunk. Nagyon türelmetlenek tudunk ugyanis lenni Istennel, s gondoljuk végig, hogy Istennek micsoda őrületes nehéz dolga van, azt a sok borzalmat elrendezni, amit napról napra okoz az emberiség neki. Az Isten által megteremtett tudománynak is idő kell, hogy rátaláljon és választ adjon a problémákra.

– Az előbb beszélt róla, hogy a háborúk összegéhez képest milyen szemmel nem látható pénz is mennyit javítana a kutatások helyzetén. Ön szerint van rá reális esély, hogy ez a járvány ebből a szempontból jó irányba mozdítsa el a világ vezetőit és a pénzembereket, s az egészségügyi kutatásokra többet fordítsanak ezután?

– A vírus valahogy igazságos: nem válogat szegény és gazdag, miniszter és hajléktalan, filmsztár vagy átlagember között. Úgy gondolom, hogy jó értelemben sokan le fognak térdepelni, és térden álló ember nem esik el. Meg tudjuk tapasztalni azt, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik, még egy ilyen életveszélyes járvány is.

Közös ima naponta délben a járvány idején

A veszélyhelyzet hátralévő részében is napról napra legyünk együtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztőségével, valamint Böjte Csabával, Csókay Andrással és Szikora Róberttel: a déli Mária-imádságot követően fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével. A közös imát naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük.Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés?

A koronavírus-járványra való tekintettel hazánkban is 

veszélyhelyzet lépett érvénybe.

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán a nyilvános liturgiák március

 22-étől elmaradnak.

 Ezért különösen is fontos, hogy naprakész tájékoztatást nyújtsunk a szentmisék 

közvetítéséről, hogy a hívek megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek.
Erdő Péter bíboros imádsága járvány 

idején

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és 

közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel 

hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy 

legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása

 érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

A megfogant élet védelme – A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

Az alábbiakban az MKPK 2019. december 28-án, Aprószentek ünnepén kiadott körlevelét olvashatják.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia november 13-án kiadott, Megújulás a szeretetben című körlevelében már foglalkozott a megfogant emberi élet védelmének fontosságával, azonban a téma rendkívüli aktualitása miatt szeretnénk külön is hangsúlyozni az Egyház ezzel kapcsolatos álláspontját. Püspök elődeink 1956. szeptember 12-én körlevelet adtak ki, mivel akkor tették rendeletileg lehetővé Magyarországon a művi terhességmegszakítást. Az akkori dokumentum nyelvezete régiesnek tűnhet, azonban tartalmát tekintve semmit sem vesztett időszerűségéből.
Böjte Csaba a pápa erdélyi látogatásáról: A Somlyón fog dobogni az 

Egyház szíve!

2019. január 14. hétfő, 18:27
Ferenc pápa május 31-én kezdődő, háromnapos
romániai apostoli útjának részeként június 1-jén a
csíksomlyói ferences Mária-kegyhelyre is ellátogat,
és szabadtéri szentmisét mutat be a két Somlyó-
hegy közti nyeregben. A pápalátogatás hírével kapcsolatban Böjte Csabaferences szerzetest kérdeztük.


              Tovább a Böjte Csaba válaszaira.Szeptemberben avatják boldoggá Antal Veronikát


Ferenc pápa januárban ismerte el a csángó ferences harmadrendi Antal Veronika vértanúságát. A fiatal lány látszólag nem csinált semmi rendkívülit az életében, „csak” ragaszkodott Istenhez, teljesen átadva magát neki. Szentmiséről hazatérőben öltek meg a csángóföldi Halasfalván.

Antal Veronika 1935. december 7-én született az észak-moldvai Nisiporeştiben. Szülei istenfélő emberek voltak; négy gyermeküket – akik közül Veronika volt az első – imádságos életre nevelték.


A horvát válogatott edzője a hitéből és a rózsafüzér-imádságból merít erőt

Médiabeszámolók szerint Horvátország válogatottjának vezetője, Zlatko Dalić mély hitéből táplálkozva vezeti győzelemről győzelemre csapatát. Az edző korábban megvallotta, hogy jelenlegi sikerének záloga az istenhite, továbbá, hogy mindig magánál tartja rózsafüzérét, melynek elimádkozása mindig átsegíti a nehéz időkön.Dalić a világbajnokság kezdetén a hitéről beszélt a horvát katolikus rádiónak: „Mindent, amit az életemben tettem – és edzői hivatásomban – a hitemnek köszönhetek, amiért hálás vagyok az Úrnak.” Tovább...Tíz éves az új ravatalozóKedden lesz tíz éve, hogy 2008. június 26-án Várszegi Asztrik főapát úr áldásával átadásra került temetőnk új ravatalozója. Az évforduló alkalmával közzétesszük a eseményről készült videófelvételt, amelynek nézése közben emlékezhetünk többek közt az annak elkészítésében közreműködő, nemrég elhunyt testvérünkre, Hertay Márta festőművészre is. 
RÉGEBBEN


Elhunyt Hertay Mária


Sokunk kedves ismerőse, barátja, a Csanakon gyakran megforduló és szívesen itt tartózkodó grafikus és tűzzománc művész életének 86. évében elhunyt. A családja által közzétett gyászjelentés itt tekinthető meg.Hertay Mária munkái, melyeket önzetlenül adományozott egyházközségünknek, megtalálhatóak templomunkban (az oltáron, az ambón és a húsvéti gyertyatartón a tűzzománc képek), a ravatalozó feltámadt Krisztus freskója, a ravatalozó előterében a tűzzománc feszület, ugyanígy az Újkút utca torkolatában található tűzzománc feszület. Az ő alkotása a templomkertünkben álló „Szűz Mária hét öröme” tűzzománc stációs sorozat is. Hálatelt szívvel emlékezünk reá!

Isten adja meg neki az örök békét. Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét június 2-án, szombaton este 19:00 órakor mondjuk templomunkban.Megújult az első világháborús emlékműA csanaki temetőben csütörtökön ünnepélyesen átadásra került a felújított első világháborús emlékmű. Az avatáson Laczkovits-Takács Tímea önkormányzati képviselő mondott köszönetet a felújításban közreműködő szervezeteknek. Beszédet tartott dr. Fekete Dávid alpolgármester és Dr. Veszprémy László alezredes, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatója. A programot Kulcsár Béla harmonikaművész előadása színesítette.

További képek


A koszorúzás előtt plébánosunk, Ferenc atya áldotta meg az emlékművet. Beszédében méltatta a hősi halottak áldozatvállalását és hazaszeretetét:
"Akikre ma emlékezünk, s akik emlékművét újra megáldjuk, áldozatot hoztak hazájukért, a legnemesebbet, életüket áldozták fel. Bibliaolvasó emberekként tudjuk, hogy az igazi szeretet egyetlen mértéke az áldozat. Maga Isten is magára vette ezt a mértéket: Szent János evangéliumában ezt olvassuk: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.” Tehát Isten is áldozattal szeretett bennünket. Maga Jézus is ilyen értelemben tanít bennünket."

A beszéd teljes szövege itt olvasható.Fiatalokról és az egyház jövőjéről"Az Egyház nem virágzik – de válságban sincs. Fontos kérdés, hogy mit adnak át a generációk egymásnak; az elmúlt 25–30 év változásai „nem állnak meg a küszöbön”, minket, a gyerekeinket is érintik. "

Az X, Y és Z generáció és az Egyház kapcsolatáról beszélgetett április 23-án a budapesti Kájoni Házban Dobszay Benedek ferences provinciális, Dávid Bea szociológus és Horváth Bálint, a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója. A rendezvényről a Magyar Kurír számolt be.


Küldetésünk nem egyszemélyes feladat – Beiktatták Hortobágyi Cirillt, az új pannonhalmi főapátot


„A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be” – ez volt a visszatérő gondolata Hortobágyi Cirill beszédének, amely a szentáldozást követően hangzott el. Az új pannonhalmi főapát programadó beszédében arra mutatott rá, hogy Isten országának építése nemcsak a szerzetesek küldetése, hanem minden hívő, megkeresztelt emberé. „Hiszem, hogy a család, a munkahely, az iskola, a monostor, a püspökség, a plébánia, a minisztérium, a hivatal, a vállalat mind-mind meghívás, lehetőség arra, hogy a világ azon pici vagy éppen nagyobb részét, ahol élünk, ideálisan, ideálisabban rendezzük be, az evangélium értékrendje szerint!” – hangsúlyozta.


    A bencés rend alapítójának, Nursiai Szent Benedeknek főünnepén, március 21-én iktatták be tisztségébe a pannonhalmi bazilikában Hortobágyi T. Cirillt főapátot, Szent Asztrik apát 86. utódát. A benedikálás szertartását Várszegi Asztrik püspök, emeritus főapát; Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és Michael Reepen, Münsterschwarzach apátja végezte. Szentbeszédet Gregory Polan prímás apát, a bencés rend legfőbb elöljárója mondott. A Magyar Kurír részletes beszámolója itt olvasható.

    Aki pedig megnézné a szép és fölemelő – és értelemszerűen nagyon ritkán látható – liturgia felvételét ezen a linken tekintheti megA meglepetések pápája

"Az Egyházban a prioritások, a célkitűzések, a megközelítési módok és az intézmények megváltozása csak akkor lehet sikeres, ha a fejek, a szívek, a személyek, a kapcsolatok és a fő tevékenységek a krisztusi mentalitás irányvonalai szerinti megújulásból születnek.. Minderről tanúskodik az Egyház élete, imája, küldetése az egész történelem során. Ferenc pápa mindezt tökéletesen megjeleníti."

Öt éve választották pápává Jorge Mario Bergogliót. Ebből az alkalomból közöljük a Luis Antonio Gokim Tagle bíborossal készült interjút, mely a Gerolamo Fazzini és Stefano Femminis szerzőpáros „Ferenc. Az első alkalmak pápája” című könyvének utószavaként jelent meg március 7-én. A Magyar Kurírban közölt fordítás itt olvasható.


Passiójáték

     Március 25-én, Virágvasárnap délután 16 órai kezdettel a győrzámolyi plébánia színjátszó köre a templomunk előtt és a temető kereszt előtti terében Passiót mutat be. Nagy szeretettel várjuk a testvéreket erre a különlegesen szép alaklomra.


A Megváltó hét szava a keresztfán

   

A pannonhalmi nagyböjti hangversenysorozat idei utolsó  előadására 2018. március .23-án (pénteken)  17.00 óra kor kerül sor a Bazilikában. A Kruppa Quartet Joseph HAYDN: A Megváltó hét szava a keresztfán című oratorikus művét adja elő.  Részeletek itt találhatók. Minden ima ajándék

"Minden ima ajándék, elsősorban Isten kegyelmén nyugszik; az emberi erőfeszítések csak eszközök, hogy Isten ajándékát befogadjam; az egyszerűség nem kiindulópont, hanem eredmény." 

„Legyen az ima számodra létszükséglet” – A Jézus-imáról tartottak konferenciát Budapesten. Az eseménynek a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont. Magyar Kurírnak az eseményről szóló, sok tanulságot és motivációt nyújtó részletes beszámolója itt olvasható.


PASSIÓ-ÉNEKLÉSRE ÉNEKESEKET HÍVUNK, VÁRUNK!

Szeretettel várjuk azok jelentkezését – korosztálytól függetlenül – akik szívesen énekelnének nagypénteken a  Passióban!

Legyünk minél többen és adjunk hálát azért a rengeteg szeretetért, amit érdemtelenül kapunk MEGVÁLTÓ JÉZUSUNKTÓL!

 

Elmélkedjünk együtt, éljük át együtt Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának történetét  az utolsó vacsorától a temetésig.

A próbák csütörtökönként 6 órakor lesznek a plébánián! Első alkalom: március 1-je.

 Minden énekelni szerető, jó hangú hívünket  szeretettel várunk!
Boldogasszony – Kortárs képzőművészeti kiállítás

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Kárpát-haza Galéria rendezésében megvalósult tárlaton többek között látható B. Raunio Maria festőművész, Cseh Tamás zeneszerző, előadóművész, Jankovics Marcell grafikus, filmrendező, Makovecz Imre építész, Melocco Miklós szobrászművész, Móser Zoltán fotóművész és Petrás Mária keramikusművész alkotása. A tárlat a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban (Káptalandomb, Gutenberg tér 2.) március 1-jétől március 25-ig minden nap megtekinthető 10 és 18 óra között. A belépődíj felnőttek számára 500 forint, a kedvezményes jegyár 250 forint. A kiállítás a Könnyező Szűzanya-búcsú ideje alatt, március 17-én és 18-án ingyenesen látogatható 10 és 20 óra között.A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlását valósítjuk, amikor részt veszünk a nagyböjti gyűjtésen. 

    A Magyar Kurír  teljes terjedelmében közli a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre. A körlevél itt olvasható.


Országjárásra indul az Eucharisztikus Világkongresszus keresztje

A három méter magas, tölgyfakereszt Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása, amelynek ornamentikája a  magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. 

    Országjáró körútra viszik az Eucharisztikus Világkongresszus missziós keresztjét. A keresztet Erdő Péter bíboros prímás áldotta meg és indította útjára február 24-én, szombaton délután az esztergomi bazilikából. Részletesen...


Ferenc pápa kinevezte az új pannonhalmi főapátot

Ferenc pápa elfogadta a pannonhalmi főapátválasztás eredményét, és Hortobágyi T. Cirill főmonostori perjelt kinevezte Pannonhalma 87. apátjának.
      2018. január 6-án került sor az új pannonhalmi főapát megválasztására. A Pannonhalmához tartozó negyven örökfogadalmas szerzetes Hortobágyi T. Cirill főmonostori perjel atyát választotta meg Szent Márton monostora új főapátjának. 

      Örömmel tudatjuk, hogy Ferenc pápa, elfogadva a főmonostori konvent választásának eredményét, 2018. február 16-án Cirill atyát pannonhalmi főapáttá, és a Pannonhalmi Területi Apátság ordináriusává nevezte ki. Hortobágyi Cirill atya a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent Asztrik apát nyolcvanhatodik utóda. Tovább...


Az év kulturális eseményei a Főapátságban

"Ezer év jelenidő Pannonhalmán" cmmel számolt be a Magyar Kurír arról, hogy  a FUGA Budapesti Építészeti Központ Breuer Marcell termében rendezett sajtótájékoztatón mutatták be a Pannonhalmi Főapátság 2018-as kulturális évadát február 14-én.

    A koncerteket, az Arcus Temporum művészeti fesztivált, időszaki kiállításokat, sporteseményeket, konferenciákat és spirituális elmélyülésre hívó alkalmakat egyaránt magában foglaló programsorozatról Kormos Gyula kommunikációs vezető után Dejcsics Konrád, a főapátság kulturális igazgatója szólt részletesen. Tovább...


Új perjel Tihanyban
Mihályi Norbert Jeromost választották a Tihanyi Bencés Apátság élére, az új perjel Korzenszky Richárd lemondását követően vette át a tisztséget.
Várszegi Asztrik, a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja február 17-ére hívta össze a Tihanyi Bencés Apátság konventkáptalanját, amely Mihályi Jeromos atyát választotta a közösség új perjelévé. Korzenszky Richárd perjel február 4-én mondott le szolgálatáról, hogy a szerzetesközösség vezetését átadja a következő nemzedékek képviselőjének – tudatta az apátság. Az új elöljáró első ünnepélyes szentmiséjét március 29-én, nagycsütörtökön mutatja be a tihanyi apátsági templomban.

Mihályi Norbert Jeromos 1986. november 29-én született Bakonyszentlászlón. 2006-ban lépett be a tihanyi bencés közösségbe. Teológiai tanulmányait Pannonhalmán, majd Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. 2015-től a Tihanyi Bencés Apátság elöljárójának gazdasági helyetteseként dolgozott. Az utóbbi években Balatonszőlősön teljesített szolgálatot.


A Házasság Hete

Győrőtt a keresztény felekezetek 2018. február 10. -17. között ismét megrendezik a Házasság Hetét, amelynek eseményei a  még előtte állóknak kedvébresztőt, a már benne lévőknek elmélyülést kínálnak 7 nap, 7 rendezvényen a város különböző pontjain. A teljes program itt található.

    Ezek közül különös figyelmet érdemel Dr. Papp Miklós morálteológus, görög katolikus pap A házas életstílus c, előadása, amelyre február 12. hétfő 18:00 órakor kerül sor az SZE Apáczai Kar, Dr. Barsi Ernő termében (Liszt F. u. 42.)


Ferenc pápa imaszándéka

Ferenc pápánk ez év február 4-én az Úrangyala imádságban azt kérte a világ katolikus híveitől, hogy február 23-án, pénteken az egész Egyház imádkozzon és böjtöljön a Kongói Demokratikus Köztársaság, Dél-Szudán és az egész világ békéjéért.

Felhívását Asztrik főapát úr felénk is közvetítette legújabb körlevelében. Egyházközségünk be fog kapcsolódni ebbe a közös tevékenységbe, amelynek módjáról később adunk tájékoztatást.


Brenner János boldoggá avatása  

Május elején kerül sor Szombathelyen Brenner János vértanú pap boldoggá avatására. Erre az eseményre tekintettel Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke körlevelet adott ki, amely hónapokra meghatározott lelki programot tartalmaz, az ünnepre való fölkészülés elősegítése céljából. Ennek teljes szövege itt olvasható.

Lezárult az ökumenikus imahét


"Amikor azt mondjuk, hogy elismerjük a más hagyományokkal rendelkező keresztények keresztségét, megvalljuk, hogy ők is elnyerték az Úr bocsánatát és a kegyelmet, amely működik bennük. És elfogadjuk istentiszteletüket mint a dicséret hiteles kifejeződését mindazért, amit Isten végbevitt. Ezért vágyunk arra, hogy együtt imádkozzunk és még jobban egyesítsük hangjainkat. És még ha a különbözőségek elválasztanak is minket egymástól, elismerjük, hogy a megváltottak népéhez tartozunk." (Ferenc pápa)

    A hétfőin a ménfői evangélikus templomban, majd szerdán a ménfői katolkus templomban tartott közös liturgiák után pénteken a nálunk tartott imaórával fejeződött be a múlt heti ménfőcsanaki ökumenikus imahét,  amelyen a lelkészek mellett a testvéregyházak hívei is szép számmal részt vettek. Az imaórák után rendezett hangulatos agapék is jól szolgáltál egymás megismerését.

    A csanaki esemény előkészítésében és lebonyolításában közreműködő számos testvérünknek ez úton is köszönjük áldozatos munkájukat!


Nem bűn, ha kétségeink és félelmeink vannak!


"A mai világban az újonnan érkezőknek a befogadás, megismerés és elismerés azt jelenti, hogy megismerik és tiszteletben tartják az őket befogadó országok törvényeit, kultúráját és hagyományait. Azt jelenti, hogy megértik az ott élők félelmeit és aggódását a jövőért. A helybeli közösségeknek a befogadás, megismerés és elismerés azt jelenti, hogy előítéletek nélkül megnyílnak a különbözőség gazdagságára, megértik az újonnan érkezők erősségeit és reményeit, törékenységét és félelmeit."

Január 14-én a vatikáni Szent Péter-bazilikában a Szentatya szentmisét mutatott be, amelyen 9 ezer bevándorló és menekült vett részt, 49 ország zászlaja alatt. A Katolikus Egyházban idén ezen a napon tartottuk az elvándorlók és menekültek világnapját. A pápa homíliájának teljes szövege itt olvasható


Csíksomlyói búcsú az ifjúság évében
 "A ma embere érzi, hogy szüksége van arra a lelki tartalomra, amit egy zarándoklat alatt élhet át. A zarándoklatnak megvan a maga ritmusa, hagyománya, ami találkozik a 21. század modern emberének az igényével. Nem lenne helyes, ha a búcsújárást az idős generáció vallásos gyakorlatának gondolnánk, hiszen egy-egy kegyhelyen számos fiatal is imádkozik, énekel, válaszolva a hívó szóra."


Az alábbiakban tájékoztatást olvashatunk az idei (2018. május 19.) csíksomlyói pünkösdi búcsúról, amelynek szónoka Marian Waligóra OFSPPE, a częstochowai pálos kolostor házfőnöke lesz. Borsodi L. László ferences sajtóreferens összeállítását adjuk közre.


Isten atyai arcaiAz idén is folytatódik a Győri Hittudományi Főiskola előadássorozata
A Hitünk és életünk Szabadegyetem keretében Dr. Németh Norbert szakigazgató, teológiai tanár „Isten atyai arca. Bibliai apaképek című előadását 2018. január 17-én (szerdán) 18 órakor hallhatják a Győri Hittudományi Főiskola épületében. 

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!A Klastrom Klub rendezvényei
A győri karmelita rendházban működő Klastrom étterem (Zechmeister u. 1.) ad helyt egy ideje keresztény értékrendű  rendezvényeknek.

    Januárban a következő alkalmakra várják szeretettel az érdeklődőket:

  


  2018, január 16. (kedd) 18:00 óra: Rád hangolva címmel dicsőítő est lesz

    2018. január 17-én (szerdán) 18:00 órakor Törvényemet a bensejükbe adom címmel Marton Levente Balázs atya előadására kerül sor  Jeremiás próféta alapján

További információk itt találhatókHázas hétvége     Pannonhalmán 2018. január 26 -28. között,péntek délutántól vasárnap délutánig kerül sor erre az együttlétre.A hétvége célja, hogy a házaspárok közelebb kerüljenek egymáshoz és a jó Istenhez. Megerősödjön az elköteleződésük egymás felé, és egyre mélyebben átéljék a házasságukban rejlő sok-sok örömet és lehetőséget.

        Részletes program

        Jelentkezési lap

Bővebb információ a Magyar Házas Hétvége mozgalomról itt található.


Nem hagyhatjuk veszni őket


"Ráébredtek a hívek, hogy személyesen is erőfeszítéseket kell tenniük templomuk fenntartásáért, az aktív plébániai életért. A korábbinál sokkal erősebb, összetartóbb, aktívabb és mélyebb lelkiéletet élő közösségek alakultak ki."    Január 7-én mutatta be a Duna World csatorna A hit kiárusítása (Foreclosing on Faith) című dokumentumfilmet, mely az Egyesült Államokban riasztó méreteket öltő templombezárásokról szól. A film hátteréről egyik készítőjét, Somogyi Viktóriát – a Vatikáni Rádió munkatársát – kérdezte a Magyar Kurír. Az interjú itt olvasható, a film pedig  ezen a linken érhető el.
A bizalom zarándokútjaAz esztendők végét a világ jelentős része rendre zajosan, petárdázással zárja. Sok fiatal egy másik hagyományt követett Svájcban: óriási tömeg gyűlt egybe ismét, hogy békésen lépjenek át az új évbe.

    Bázel három ország találkozásánál fekszik, ily módon kultúrák, népek állandó érintkezési pontja.  Ideális helyszín, hogy a "Bizalom zarándokútja" kezdeményezés állomása legyen, ahol a Taizéi Közösség meghívására 2017 végén húszezer fiatal imádkozott együtt, majd kezdte meg az új esztendőt. Tovább..


Merjünk ajándékká válni!"Kétezer évvel ezelőtt Jézus nem hozott egy csomó kütyüt, lim-lomot. Pedig biztosan jól fogott volna Máriának egy ügyes habverő, vagy turmixgép"
    József is igazán kaphatott volna egy jó kis láncfűrészt, csak úgy ette volna a sárga irigység a szomszédokat - tette még hozzá bemelegítésként   egy aluljáróból közvetített gondolataihoz   az Azonnali.hu által rögzített felvételen Böjte Csaba testvér. Természetesen mindez csupán bevezetés, avagy a hallgatóság jóindulatának megnyerését célzó bemelegítés az igazi üzenethez, amit nem árulunk el előre. Tessék kattintani az alábbi videóra, 4 és fél perc az egész!


A betlehemi kisded ébresszen fel bennünket a közönyből


Ne féljünk karunkba venni, felemelni és magunkhoz ölelni a szomjazót, az idegent, a mezítelent, a beteget, a bebörtönzöttet – hangsúlyozta Ferenc pápa szenteste a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisén.

    "A karácsony annak az ideje, hogy a félelem erejét a szeretet erejévé alakítsuk át, s ezáltal létrehozzuk a szeretet újfajta képzelőerejét. Arról a szeretetről van szó, amely nem szokik hozzá az igazságtalansághoz, mintha az természetes dolog volna, hanem van mersze, hogy feszültségek és konfliktusok közepette a „kenyér házává” [bet-lechem szó szerinti jelentése – a fordító megjegyzése], a vendégszeretet földjévé váljon. Erre emlékeztetett minket Szent II. János Pál: „Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!”     A beszéd teljes szövege itt olvasható.


Mintha elfelejtettünk volna ünnepelni


Utolsó karácsonyához érkezett főapátként Várszegi Asztrik atya, aki a SZEMlélek és a Háló által közösen szervezett rendezvényre tartott az értékmagazin főszerkesztőjével, miközben sokak érdeklődését felkeltő témákról beszélgettek. Szóba került családiasság és elszigetelődés, s őszintén vallott arról is Várszegi Asztrik, hogy milyen tervei vannak főapáti szolgálatát követően.

A beszélgetésről készült videó felvétel itt tekinthető meg.RÉGEBBEN


 Játszóházat rendeztünk    


A múlt szombaton (dec. 9-én) 40 hittanos és 8 felnőtt animátor segítségével zajlott  le a karácsonyi hittanos játszóház. Szép és igényes karácsonyi díszek, könyvjelzők, rajzok készültek.

Mind a gyermekek, mind a felnőttek nagyon jól érezték magukat. Igényes, szép program volt!


 Köszönjük a felnőttek önzetlen szolgálatát!


További képek itt láthatók.A Szent László szobor megáldása

  

Dec. 17-én felavatásra   került a  csanaki plébánia előtt  fölállított Szent  László király szobor, amelynek létrehozását még egyházközségünk előző, azóta elhunyt elnöke, Gangl András kezdeményezte, a kivitelezése pedig a helyi polgárőrség érdeme. Az ünnepségen beszédet mondott többek között Széles Sándor kormánymegbízott, majd a koszorúzás előtt Bartók Ferenc OSB plébános úr áldotta meg Szende Péter és Prozsa Mihály alkotását.

    A rendezvényről készült fotók itt tekinthetők meg.
Adventi programok a kegyeleti parkban

       Az idén is lesznek betlehemes prózai és zenés programok a ménfői kegyeleti parkban (Győzekem u. – Horgas u. sarok) Sulyok Attiláné ás Nagyné Szabó Renáta műsorvezetésével. Az Árvai Violetta által szervezetett eseményeken mások mellett közreműködnek Bartók Ferenc rk. plébános, Percze Sándor evangélikus és Bella Péter református lelkészek is.

A műsorok az alábbi időpontokban kezdődnek:

               dec.  3. vasárnap             15:30

               dec. 10. vasárnap            16:30

               dec. 17. vasárnap            15:30

               dec. 24. vasárnap            15:30

A részletes programok itt tekinthetők meg.


Titusz atya francia állami kitüntetése

    Hardi Titusznak, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium igazgatójának november 28-án átadták a júliusban neki adományozott Akadémiai Pálmarend lovagja kitüntetést. Részletesen...


Megáldotta a pápa a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjét

    A magyar püspökök „ad limina apostolorum” látogatása november 20-án délelőtt kezdődött Rómában. A találkozó elején a Szentatya megáldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) missziós keresztjét. Az erről szóló beszámoló itt olvasható.


Új rovat a honlapunkon

    Néhányan talán már észrevették, hogy honlapunk egy új oldallal gazdagodott: Készület a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra.   

             Bizonyára sokan hallották, hogy ezt a már 52. találkozót 2020 szeptemberében - hét évtizedután újból - hazánkban rendezik meg. A kongresszust szervező Magyar Püspöki Konferencia mozgalmat indított és támogatást nyújt ahhoz. hogy mindem magyar katolikus személy és közösség lélekben fölkészüljön erre a nagy eseményre.

     Honlapunk az új oldallal segíteni szeretnénk abban, hogy egyházközségünk tagjai külön-külön és közösségként is csatlakozni tudjanak ehhez a folyamathoz. Olyan tartalmakat szeretnénk itt összegyűjteni, amelyekben ki-ki megtalálja azt a lelki táplálékot, ami megerősíti őt az Eucharisztia kegyelmének magtapasztalásában. Természetesen információkat is fogunk nyújtani az előkészület helyi és hazai eseményeiről is. Mindehhez várjuk és kérjük olvasóink segítségét, ötleteit is.


Apor emlékkiállítás nyílt Győrben

    Mindenkinek mindene...” címmel rendezett emlékkiállítást a Győri Egyházmegye Apor Vilmos boldoggá avatásának huszadik évfordulójára. Veres András megyéspüspök nyitotta meg a tárlatot a győri Szent László Látogatóközpontban november 8-án.

        A kiállítás a Káptalandombon 2018. január 7-ig mindennap 10 és 18 óra között tekinthető meg. 

        A megnyitóról részletes beszámoló itt olvashatóA Győri Kórházlelkészség önkéntesek jelentkezését várja

    A beteglátogatói szolgálatot vállalók – a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház osztályai szerint beosztva – a betegek igényeinek felmérésével tudják segíteni a kórházlelkész munkáját. Jelentkezni és bővebb információt kérni a Győri Kórházlelkészségen lehet:

    Cím: 9024 Győr, Szent Imre út 35.  Telefonszám: +36 (30) 296-0078 (éjjel-nappal hívható)


Megemlékeztek Söveges Dávid bencés szerzetes születésének 100. évfordulójáról

    A Bencés Diákszövetség Budapesti Szervezetének rendezvénye keretében emlékeztek meg - Bartók Ferenc atya közreműködésével - szeptember 9-én Söveges Dávid pannonhalmi bencés szerzetes születésének századik évfordulójáról a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. Az eseményről szóló  fényképes beszámoló ITT olvasható.


Állatkertben voltak a csanaki hittanosok

Boros Péter, 6. osztályos tanuló beszámolója:

    A hittan táborban rengeteg érdekességet csináltunk, de a kedvencem a veszprémi állatkerti kirándulásunk volt.  Nekem az egyik legjobb élményem volt a nyári szünetben! Az állatkertben látott állatok egyszerűen csodálatosak voltak! Nekem a kedvenc állatom a hópárduc volt, mert a fehér alapszíne és a fekete pöttyei különlegesen szép összhangot alkottak. Ferenc atyának korábban a zsiráf volt a kedvenc állata, de az állatkertben a fókák tetszettek neki a legjobban.

    Busszal mentünk Veszprémbe és vissza is, majdnem az összes táborozó ott volt.  Küldök pár szép képet, amit az testvérem, Andris készített, hogy felidézhessétek a legszebb pillanatokat. Megtekintése Itt.


 Megújult a plébánia közösségi háza

     Aug. 20-án az esti szentmise után Bartók Ferenc OSB plébános úr megáldotta a részben felújított (korszerű vizesblokkal és fűtési rendszerrel ellátott) közösségi házat ( a régi iskolát. Az eseményről néhány fénykép  látható itt.


KITEKINTŐ

Sandor Keresztes, 2016. okt. 30. 12:19   [ 2018. jan. 16. 7:28 frissítve ]

El Camino Székelyföldön

    A Mária-útvonalak teljes kiépítését célzó projekt részeként száz kilométeres zarándokút kialakítását tervezi Hargita Megye Tanácsa nyolc önkormányzattal közösen, hogy a csíksomlyói búcsúra érkező zarándokoknak lehetőségük legyen gyalogosan, biciklivel vagy lóval megtenni az utolsó kilométereket. A szakasz a következő településeken halad át: Siklód, Etéd, Farkaslaka, Oroszhegy, Zetelaka, Máréfalva, Kápolnás, Szentegyháza, Csíksomlyó, mivel ezen települések polgármesterei összefogtak és a megyei tanács felhívására közösen, elsőként tettek le szándéknyilatkozatot egy teljes útvonal kialakítására. Tovább...


Ars Sacra Fesztivál

    Az idén szeptember 14. és 26. között 10. alkalommal kerül megrendezésre az országos jellegű egyházművészeti fesztívál, amely számos kulturális eseményt kínál az érdeklődőknek győri helyszínen is. A Győri Egyházmegye által szervezett programokat itt, a többi rendezvény részleteit pedig emitt lehet megtekinteni.


Online ingyenesen elérhető a Mária Rádió teljes műsortára

    A Mária Rádió célja minél szélesebb rétegekhez közelebb vinni Isten igéjét. Ennek érdekében létrehozott egy internetes oldalt a https://hangtar.mariaradio.hu/ címen a műsorok visszahallgatására, hogy ne csak a rádióban, hanem az online térben is szólhasson a Lélek hangja.


Szent István intelmei - a Főapátság könyvtárában

    Különleges esti programnak adott színhelyet a Pannonhalmi Főapátság Szent István ünnepén. Szamosi Zsófia színész és Lantos Zoltán hegedűművész előadásában, Mispál Attila rendezésében hallgathattuk meg Szent István király fiához, Imre herceghez írott intelmeit augusztus 20-án este 20 órakor. A bencés apátságban hagyománnyá vált, hogy minden évben más-más művészek tolmácsolásában elevenedik meg ez a szöveg. Az Intelmek  előadásáról is beszélt a Jászai Mari-díjas művésznő az alábbi interjúban.


Országos gyűjtése az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére

    A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, ismerve sok keresztény közösség helyzetét, júniusi ülésén úgy döntött, hogy az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére online adománygyűjtést hirdet. Továbbra is várják az adományokat.

    Akik szeretnének, még augusztus hónapban egy erre a célra létrehozott bankszámlaszámon (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104—18181490—14000003) keresztül tudnak hozzájárulni a gyűjtéshez.

    A gyűjtés elsődleges célja, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak a keresztényeknek, akiknek lehetőségük nyílik visszaköltözni korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek megteremtését.


Európa legjobbjai között a győri Öt Templom Fesztivál

    Az Öt Templom Fesztivál is felkerült Európa legjobb kulturális rendezvényeinek huszonhatos listájára; a májusban megtartott győri fesztivál így az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) fődíjáért is versenyben van. Bővebben...


Jáki Sándor Teodóz emlékezete

    Vándorapostol címmel a győri Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes-tanárra emlékező kötet jelent meg a közelmúltban.

    Jáki Sándor Teodóz Atyát, a kiváló bencés szerzetes-tanárt nagyon sokan ismerték Győrött és környékén. E városban látta meg a napvilágot 1929. május 12-én; győri szerzetesként élte le élete nagyobb részét, 2013. január 8-án Pannonhalmán bekövetkezett haláláig.

    Teodóz atya rendkívüli ember volt. Szerteágazó érdeklődés, széles körű műveltség, hatalmas munkabírás jellemezte – és mindemellett kedvesség, derű, humor. Minderről meggyőződhet a Tisztelt Olvasó, ha belelapoz a könyvbe és olvasgatni kezdi az ott sorakozó, mintegy száz emlékező írást. Hatalmas munkát végeztek az emlékkötet összeállítói – felelős szerkesztőként Cs. Varga István, a kiadás gondozójaként Polgár Tibor András, felelős kiadóként Kiss Tamás neve olvasható a címlapverzón  (forrás: gyorikonyvtar.hu/Horváth József)


Gyógynövény hét Pannonhalmán

    Az aug. 15. és 20. között zajló rendezvény során a gyógy- és fűszernövényekhez kapcsolódó ismeretterjesztő és kézműves foglalkozásokkal várják a vendégeket.

    A látogatók a múzeumban megtudhatják, hogy készül a Mixtura Caroli aromatica, a kertben gyógynövényes koszorút, csokrot készíthetnek, mely nem csak dísze és illata lehet a lakásnak, hanem gyógyító erőt, sőt áldást is visel, ha Nagyboldogasszony napján kötik és megáldatják az esti Gyógynövényáldáson! Részletes program ITT.


Pro Ecclesia Hungariae díjat kapott Dobai Sándor atya

    A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Dobai Sándor atyának. A kitüntetést a testület nevében Somorjai Ádám OSB adta át július 23-án a Győr-Moson-Sopron megyei Kónyban.Részletek a Magyar Kurír tudósításában.


KORÁBBAN

Fabienne nővér beszáguldott a szavazófülkébe

    Azoknak is tartogatott meglepetést a legutóbbi francia választás, akiket a politikai kevésbé érdekel. Az utóbbi hetekben bejárták a világot azok a fotók és videók, amelyek Fabienne nővért ábrázolják, amint megérkezik szavazni. Hogy hogyan, azt megtudhatjuk a Magyar Kurír cikkéből.


Mit kezdjünk a pápagyalázással?

    Több oldalról is támadták Ferenc pápát az utóbbi időben a radikális Jézus követésre alapozott gondolataiért, sokszor botrányos hangnemben. Meg kell-e szólalni ebben az ügyben és kinek?

    Ezzel kapcsolatban fejti ki álláspontját Máté-Tóth András teológus professzor a Szem-Lélekben közzétett blog-jegyzetében.


Lehet-e  gluténmentes ostyával áldozni?

    Egy vatikáni közlemény nyomán a világi sajtóban a napokban számos félreértés terjedt el a címben szereplő kérdés körül, melyről Füzes Ádámot, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelező tagozatának liturgikatanárát, a Főegyházmegyei Ostyaellátó papi felügyelőjét kérdezte a Magyar Kurír. Íme a válasza.


Megkoronázzák a Fekete Madonnát Budapesten

    Háromszáz évvel ezelőtt koronázta meg XI. Kelemen pápa a lengyelországi częstochowai pálos kolostorban lévő Fekete Madonna kegyképét, amelyet sok csanaki látott zarándokútjaink során.
     A kegykép budapesti másolatának megkoronázására június 30-án kerül sor a Szent István-bazilikában. Az eseményt - amelyről részletesen tájékoztatták az érdeklődőket - Erdő Péter bíboros celebrálja.


Az új szombathelyi püspök köszöntése

   

   Székely Jánost június 18-i dátummal nevezte ki Ferenc pápa a szombathelyi egyházmegye élére. Az új püspököt Erdő Péter bíboros körlevélben köszöntötte, amelyben méltatja annak eddigi életútját is.


Kiközösíti a pápa a szervezett korrupció résztvevőit?

    Peter Turkson bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdítása Dikasztériumának elnöke jelentette be, hogy a vatikáni hivatal nemzetközi egyeztetést indít és kánonjogi tervezeten dolgozik a korrupció és maffiatevékenység miatti egyházi kiközösítés kérdésében. A kiközösítésről (latinul excommunicatio) a mindenkori egyházfő rendelkezhet: ez a szentségektől való eltiltástól az egyházi közösségből való teljes kirekesztésig terjedhet. A bíboros nyilatkozatát a Magyar Kurír közölte.

Nem álláspontunk, küldetésünk van

    Június 19-én, hétfőn a Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti országos központjában szakmai találkozót tartottak a migrációs válságban segítséget nyújtó egyházak és civil szervezetek képviselőinek részvételével.
    A fórum elhangzottak bizonyítják, hogy nehéz, de átgondolt munka folyik a nálunk tartózkodó menekültek  gondozása terén. Erről számol be a Magyar Kurír tudósítása.

Övék a mennyek országa

    "A Közel-Kelet vallási kisebbsége, a kereszténység ellen népirtás folyik - állítják főpapok, a menekülteket segítő szervezetek vezetői, önkéntesek. Kiégett templomok, lerombolt városok és falvak fogadták azt a magyarországi delegációt, amelynek tagjai voltak: Böjte Csaba ferences szerzetes, Sajgó Szabolcs, a jezsuita menekültszolgálat képviselője és Hölvényi György európai parlamenti képviselő. Megrázó képsorok döbbenetes találkozásokról, szívszorító imádságokról, meggyalázott kegyhelyekről és megrendítő vallomások a reményt örökké szívükben hordozó keresztényekről" szól Siklósi Beatrix és Marossy Géza fenti című filmje.

    A magyar püspökök testülete - ismerve sok keresztény közösség helyzetét - úgy döntött, hogy az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére online adománygyűjtést hirdet, amelyhez egy erre a célra létrehozott bankszámlaszámon (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104—18181490—14000003) keresztül lehet hozzájárulni. A gyűjtés elsődleges célja, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak a keresztényeknek, akiknek lehetőségük nyílik visszaköltözni korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek megteremtését.


Itt születik a jövő magyarsága

    Ismét hatalmas tömeg zarándokolt el Csíksomlyóra. De mit keresnek ott? Miért jó ez nekik? És miért olyan fontos ez az egész? Ezekről a kérdésekről fejti ki gondolatait Gégény István múlt hétfői blogbejegyzésében.


Ne féljünk megszólítani az embereket

    A június 11-ig tartó Budapesti Városmissziós Napok egyik nyitó rendezvényeként június 8-án Dávid Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész „A Szentháromság” címmel tartott előadást a D-18 Könyves Kávéházban. Az estet Kunszabó Zoltán és az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség szervezte.

    A lelki tartalmakban (is) gazdag előadásról a Magyar Kurír közölt részletes beszámolót.


Segítsük a közel-keleti keresztényeket!

    A magyar püspökök testülete ismerve sok keresztény közösség helyzetét úgy döntött, hogy az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére online adománygyűjtést hirdet, amelyhez egy erre a célra létrehozott bankszámlaszámon (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104—18181490—14000003) keresztül lehet hozzájárulni. A gyűjtés elsődleges célja, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak a keresztényeknek, akiknek lehetőségük nyílik visszaköltözni korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek megteremtését.


Ismered a jó hír logikáját?

    Nem mindegy, milyen szemüveggel nézzük a világot – erre figyelmeztet Ferenc pápa a Tömegtájékoztatás 51. Világnapja kapcsán megfogalmazott üzenetében, amelyből az alábbi részlet származik:

    "Azt hiszem, át kell szakítanunk a szorongás ördögi körét és gátat kell szabnunk a félelem spiráljának, amely annak a megszokásnak a gyümölcse, hogy figyelmünket a „rossz hírekre” összpontosítjuk. Természetesen nem arról van szó, hogy erősítsük azt a félretájékoztatást, amely nem vesz tudomást a szenvedés drámájáról, és nem is arról, hogy naiv optimizmusba essünk, amely nem engedi, hogy megrendítse a gonosz botránya."

    Az üzenet teljes terjedelmében itt olvasható.

    

Magyar segítség az iraki keresztényeknek

    Az iraki keresztény közösségeknek nagy szükségük van a szolidaritásra, és meg kell találniuk azokat, akik segíteni tudnak nekik az Iszlám Állam által lerombolt települések újjáépítésében – fogalmazott a Louis Raphael Sako iraki káld pátriárka budapesti sajtótájékoztatóján. Az erről szóló tanulságos beszámoló a Magyar Kurírban olvasható.


Mit köszönhet Litvánia Szent Lászlónak?

    Nem csak a lovagkirályról, de Litvániáról is sok érdekességet tudhattunk meg a „Szent László-estek” című programsorozat harmadik alkalmán, amelynek keretében május 25-én Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató-főszerkesztője, a Vilnius-, illetve a Litvánia-könyvek szerzője tartott előadást Szent László litvániai kultuszáról és annak kialakulásáról. A részletek ITT találhatók.


Passiójáték Magyarpolányban

    A Veszprém megyében (tőlünk 75 kilométerre) fekvő, Európa Nostra-díjas szép településen a passiójátszás hagyománya évtizedekre vissza

    A Kálváriadomb autentikus környezetében elénk tárul Krisztus kínszenvedéseinek és kereszthalálának története az utolsó vacsorától a mennybemenetelig.  Az előadások különlegessége, hogy szereplői – leszámítva Jézus szerepében Horváth Andor színészt - a faluközösség tagjai. . Az előadások színvonalát jelzi, hogy korábban a Magyarpolányi Passiót felvették az Europassió szövetségbe is.

    A júniusi előadásokról bővebb információ a község honlapján található


"Magában hordozta Krisztus fényét"

    Május 23-án Veres András győri megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a nyolcvan éve alapított nádorvárosi Szent Imre-templomban; ez alkalommal áldották meg a templom homlokzatát díszítő hatalmas méretű, a templomszentelést megörökítő, Apor Vilmos alakját középpontba állító képet.

A Magyar Kurírban megjelent tudósítás ITT érhető el.

  

Jól szeretni tanultak

    Amint már jeleztük, a  Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartozó települések családjait, házas- és jegyespárokat hívtak a családi lelkinapra május 20-án. Győrasszonyfán a kultúrház, az óvoda, iskola és a falu étterme adott otthont a találkozónak, kifejezve a településvezetés és a lelkipásztor jó együttműködését. A találkozóról szóló  beszámoló ITT olvasható.


A kereszténység vonzással terjed

    Új kezdetet hirdetett Varga László. A Kaposvári Egyházmegye új főpásztora május 18-án tartott sajtótájékoztatóján tartott a kaposvári püspökségen. A Magyar Kurírnak a minden hívő számára fontos gondolatokat tartalmazó beszámolója itt olvasható


Magyarok az iraki keresztények földjén

    Hölvényi György európai parlamenti képviselő, Böjte Csaba ferences és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, valamint a Duna World két munkatársa Irakba utazott, elsősorban keresztény közösségekhez, hogy tájékozódjon a segítségnyújtás lehetőségeiről. Mit lehet tenni, hogy a menekültek visszatérhessenek a közelmúltban az Iszlám Állam uralma alól felszabadult szülőföldjükre? Sajgó Szabolcs  Facebook bejegyzéséből kaphatunk képet az általuk tapasztaltakról.


Kányádi köszöntése

    Kányádi Sándor Kossuth-díjas költőt, a Nemzet Művészét köszöntötték 88. születésnapja alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) május 3-án, szerdán Budapesten.

    Isten éltesse a Kárpát-medence legnagyobb élő költőjét – mondta az eseményen Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója, aki szerint Kányádi Sándor minden versében ott van „a gyermekekhez lehajló jóság és vidámság, amelyre nagyon nagy szükség van a mai világban”. Áldott az az ember, aki be tudja lopni az emberek szívébe a gyermeki derűt és jókedvet – fűzte hozzá. A MK teljes tudósítása ITT olvasható.

Eucharisztikus kongresszus

    Magyarország a Katolikus Egyház legnagyobb világrendezvényére készül. A 2020 szeptemberére meghirdetett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészítő folyamatának első évét értékelte Fábry Kornél, a NEK Általános Titkárságának főtitkára a Magyar Kurír által közölt interjúban.


Hogyan avatták szentté Szent Lászlót

    A „Szent László-estek” címmel indult programsorozat második alkalmán, április 20-án Maróti Gábor gönyűi plébános, kánonjogász, zeneszerző a szentté avatási eljárások történetéről tartott előadást, összefüggésben a magyarországi Szent László-tisztelettel.

A Magyar Kurír beszámolójának teljes szövege ITT olvasható.


"A szeretet létezik, én rátaláltam"

    Giusy Buscemi,  a híres fiatal szicíliai színésznő a Credere olasz katolikus hetilapnak beszélt hitéről, a plébániai hittanórákról, a vőlegényével együtt megtett zarándoklatokról és arról, mennyire szeretné, hogy a fiatalok felfedezzék életükben Isten jelenlétét.

A teljes interjú ITT található.


Első zarándokutam

Boros Peti, ötödikes hittanos beszámolója:
    Első zarándokutamra, Győr-Zámolyra 17 km kerékpározással érkezett meg a csanaki csapat, a legfiatalabb az öcsém volt, 8 és fél éves, a legidősebb résztvevő 75 éves volt. Nagyon megérte elmenni, mert egy megzenésített csodálatos keresztutat nézhettünk meg, ami nagy élményt nyújtott. Nagyon szép volt a Mosoni-Duna vize, ahogy rásütött a nap. Összesen 34 km-t kerékpároztunk. Ez egy nagyon jó kerékpártúra, egy hihetetlenül jó előadás, igazi feltöltődés volt az egész zarándok csapat számára.
Képek a zarándoklatról Itt található.

Isten részvétcsendjei

A győri Cinema City moziban is látható még a héten Martin Scorsese új filmje, a Némaság. A japán Endo Suszaku regényéből készült alkotás kapcsán Nemeshegyi Péter jezsuitával beszélgetett a Magyar Kurír a könyvről és a szerzőről. Az interjú teljes szövege itt olvasható.

A filmről bővebben az alábbi két jegyzet ad tájékoztatót.


A csend tettekre hív - bemutatjuk az új kaposvári püspököt

    2017. március 25-én Őszentsége Ferenc pápa Varga Lászlót, a Kaposvári Egyházmegye általános helynökét kaposvári megyéspüspökké nevezte ki. A Magyar Kurír az alábbi írásban közelebb hozza az új főpásztort az olvasókhoz


Az lesz felebarátunk, akivel együtt tudunk érezni

    Ferenc pápa üzenetet írt a népi mozgalmak találkozójára, amelyet február 16-tól 19-ig tartanak a kaliforniai Modestoban; közel 700 vallási vezető a világ 12 országából tanácskozik négy napon át. A Vatikánt Peter Turkson bíboros képviseli a találkozón.

Az üzenet összefoglalója itt olvasható.


Veres András püspök megnyitotta a Szent László évet

    „Lászlóban lett kereszténnyé és szentté…” mottóval hirdetett Szent László-évet a győri püspökség, együttműködve a lovagkirályt pártfogójaként tisztelő Győr városával. Február 17-én, az emlékév megnyitása alkalmából Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a Nagyboldogasszony-székesegyházban.  

    Az eseményről szóló részletes beszámoló ITT található.


Elment Cseri Kálmán 

    Életének hetvennyolcadik évében február 13-án elhunyt Cseri Kálmán.  "Aki nem tudja, mi az Isten kegyelmi ajándéka, csak azért nem tudja, mert nem ismerte Cseri Kálmánt. De őt mindenki ismerte. Korunk egyik legnagyobb hatású igehirdetője volt, ha nem a legnagyobb."

    A katolikus körökben is népszerű protestáns lelkészről Bogárdi Szabó István református püspök emlékezik meg a parokia.hu honlapon.


Piarista jubileumok

A legrégibb és legismertebb magyarországi tanítórend hármas jubileumot ünnepel ebben az évben: a rendalapítás 400., a rendalapító, Kalazanci Szent József szentté avatásának 250., és a pesti iskola alapításának 300. évfordulóját. Ebből az alkalomból Labancz Zsolttal, a Piarista Rend Magyar Tartományának elöljárójával beszélgetett a Magyar Kurír. Az interjú telje szövege itt található.


Ne kívánd felebarátod kütyüjét!

Az információs technológia fejlődése és az internet világa számos olyan kihívás elé állít bennünket, amelynek etikai vonzata is van. Ezekkel kapcsolatban érdemes megfontolni  Fabiny Tamás evangélikus püspök digitális korra alkalmazott tízparancsolat-parafrázisát, amely itt olvasható.


Szent Pál nyomdokain

    Január 25-én, Szent Pál megtérésének ünnepén a pannonhalmi bencés közösség ismét megemlékezett a montecassinói monostorral kötött több mint 800 éves imaszövetségről. Az ünnep keretében Kisnémet Fülöp testvér magára öltötte a szerzetesruhát. Az eseményről a Magyar Kurír számolt be.


Andok Mise – dél-amerikai dallamok Győrben

    Andok Mise címmel adott koncertet a Los Gringos együttes a győri evangélikus öreg templomban. Az 1992-ben született mű sajátos ötvözete az indián népzenének, a gregorián dallamoknak és a kortárs zenének. Erről az eseményről csak egy rövid tudósítást tettek közzé, de a misének egy dél-amerikai előadása - sajnos csak amatőr felvételen - itt megtekinthető.


Időt adni magunknak

    A Tiszta Szívek Mozgalma győri csoportjának Béri László Renátó kármelita szerzetes a jelen megéléséről és tudatosításáról tartott előadást Gábor Krisztina tanárnő szervezésében.

    „Megtanulni a jelenben élni azt jelenti, hogy a bennem jelenlévő Istenre figyelek” – hangsúlyozza Béri Renátó a A KATTÉKA erről szóló videó beszámolója. Akinek ez fölkeltette a figyelmét, az egész előadást megnézheti ITT.


Imaszövetség

    Veres András győri  megyéspüspök február 2-án, Urunk bemutatása ünnepén (népi nevén: Gyertyaszentelő Boldogasszony), a megszentelt élet napján szentmisét celebrált a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartás keretében megalapította az Apor Vilmos Imaszövetséget az új hivatásokért. A Magyar Kurir erről szóló beszámolója ITT olvasható.

    A felhívás előzménye egy két héttel ezelőtti, a paphiánnyal foglalkozó körlevél volt, amelyről a SZEMlélek blog itt számolt be.


Emlékezés Halmos Lászlóra

    A sokak által ismert és szeretett győri zeneszerzőre  és karnagyra emlékezik meg  halálának 20.évfordulóján a Magyar Kurír


Beiktatták az új provinciálist

    A napokban iktatták be – a budapesti Jézus Szíve templomban – Vízi Elemért, a magyarországi jezsuiták új provinciálisát. Ebből az alkalomból készített vele interjút Élen kell járnunk a félelmek oszlatásában címmel a  Magyar Kurír.

    „Az Egyházban mindennek arra kell irányulnia, hogy Isten és az ember kapcsolata elmélyüljön, és hogy a közösség őrizze ezt a kapcsolatot. Ez lenne az egyháziasság értelme, amiről Ferenc pápa oly sokat beszél; ellentétben a klerikalizmussal, mely úgy különül el, hogy elszakad az emberek valóságától. Az Egyház Jézus szolgálatát folytatja, aki emberként belépett a mi valóságunkba, nem különült el – és mégis, mert az istenit is hordozta, hogy kihívja az embert a maga korlátaiból, és szabaddá tegye Isten világára. Vallási szertartásaink elkülönülése vissza akar vezetni bennünket abba az egységbe, ahol képesek vagyunk meglátni Istent a legkisebb és legjelentéktelenebb dolgok mélyén is.” 

 A beszélgetés teljes szövege itt olvasható.


Ökumenikus imahét - beszámoló

Fölemelő és szeretetteljes együttlétnek örülhettek a ménfőcsanaki keresztény közösségek tagjai az elmúlt héten három alkalommal is.

A Bartók Ferenc és Sándor Gábor katolikus plébánosok, illetve Bella Péter református és Percze Sándor evangélikus lelkészek által vezetett imaórákat követő agapékon jó hangulatú beszélgetések járultak hozzá a közelebbi ismerkedéshez.

A január 18-i, csanaki alkalomról készített fényképek ITT megtekinthetők és le is tölthetők.

A jan. 20-án az evangélikus templomban Percze Sándor lelkész úr által elmondott, az ökumené lényegét megragadó köszöntő pedig itt olvasható.


A magyar jezsuiták tervei 2017-ben

    A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának provinciálisa, Forrai Tamás január 17-én a budapesti Párbeszéd Házában értékelte a jezsuiták elmúlt évét és bemutatta az idén várható programokat.Forrai Tamás idén hatéves periódust zár, február 2-án átadja a provinciálisi feladatot Vízi Elemérnek. A leköszönő provinciális kifejezte örömét, hogy az öt évvel ezelőtt kitűzött célok elérésében terv szerint haladtak előre, a közösségi életben, a lelkigyakorlatokban, a miskolci gimnáziumban és a Párbeszéd Házában is konkrét, lényegi lépések történtek. Tovább...


Templomaink tegnap és ma

    2016 novemberében mutatta be a Győri Könyvszalon keretében a helyi Építész Kamara a „Templomaink tegnap és ma – Győr-Moson-Sopron megye templomépítészete 1897–2014” című kötetet – tájékoztatott Hartmann Gergely építész, a kötet szerkesztője.   

Részletes ismertetés itt található


A vallásközi dialógus esélyei


    Az ökumenikus mozgalom alapvetően a keresztény közösségeket foglalja magába, de nagyon szép hagyomány, hogy az ökumenikus imahetet megelőzően a zsidó testvérekkel is van imatalálkozó. Az ökumenikus gondolkodásnak egy nagyon világos jézusi parancs az alapja: az egységre való törekvés. Az egységet nem az emberek hozzák létre, hanem Isten Szent Lelke. Ha az egységen gondolkodunk, akkor leginkább azt kell megnézni egyéni és intézményi szinten, hogy mennyire engedjük át magunkat a Lélek művének - hangzott el többek közt a Pécsett idén január 8-án rendezett vallásközi konferencián.


    Az erről készült videós összefoglaló  ITT tekinthető meg.Szentangélás köpenyekben az Oscar-díj felé

Két budapesti egyházi iskola, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium is helyszínéül szolgált Deák Kristóf „Mindenki” című rövidfilmjének, amely kategóriájában bekerült az idei öt Oscar-jelölt alkotás közé. A beszámoló teljes terjedelemben ITT olvasható.


Kik, mikor, mit ünnepelnek?

Az ökumenéhez ugyan csak lazán kapcsolódik, de érdekes dolgokat tudhatunk meg a világvallások ünnepeiről ezt a honlapot böngészve.Isteni hívószámok


    Sokan olvassák úgy a Bibliát, hogy azt véletlenszerűen föllapozva keresik meg a számukra aktuális üzenetet. De lehet fordítva is: hogy konkrét lelki problémáink megoldásához keresünk segítséget a szent szövegekben. Ehhez nyújthat segítséget az a lista, amelyet Cirill atya honlapján találtunk.Ferenc pápa kiugrott a városba


    December 20-án, kedden délután Ferenc pápa egy a Vatikánvároshoz közeli, gyógyászati segédeszközöket árusító boltba tért be, hogy egy pár gyógycipőt vásároljon. Az eseményről szóló beszámoló itt található.Megérthetjük-e a Szentháromságot?


    Teljesen sohasem, mégis mindig próbálkozunk. Biztosan kissé előrébb jutunk ebben, ha megnézzük Nemeshegyi Péter jezsuita atya erről szóló szemléletes kiselőadását  Új  Ember videóblogjában.


Jézus humora


    Miért nem veszik fel a domonkosok a telefont? Miféle magánélete van egy szerzetesnek? Mit tanulhatunk a Dogma című filmből? Rendhagyó beszélgetés a 800. születésnapját ünneplő rend hazai tartományfőnökével, Barna Mátéval. Az interjú ITT olvasnató.


Amorth atya munkában


    Az amerikai William Friedkin rendezte az 1973-as "Az ördögűző" című filmet, azonban személyesen sosem látott exorcizmust, egészen a közelmúltig. Az idén májusban elkísérhette egy alkalommal a római egyházmegye főördögűzőjeként működő, világszerte ismert Amorth atyát egy "beavatkozására". Az erről szóló beszámolóját a Magyar Kurír tette közzé.Harangokat szenteltek a győri bencés templomban


    December 18-án Várszegi Asztrik OSB püspök, pannonhalmi főapát, Veres András győri megyéspüspök, valamint Fazakas Márton O. Praem. csornai apát szentelte fel a győri Loyolai Szent Ignác bencés templom hat új harangját, amelyeket az innsbrucki Grassmayr harangöntödében készítettek. A Magyar Kurír képes beszámolója  itt olvasható.


A nők bátorsága békét fog hozni a földre


    A közösségi hálók segítségével a Women Wage Peace mozgalom több ezer zsidó, muszlim és keresztény nőt hívott össze, hogy együtt meneteljenek októberben Izraelben a békéért. 200 kilométert tettek meg egészen Jeruzsálemig.  Az izraeli Yael Deckelbaum énekesnő és különböző vallású nők együtt énekelték el Az édesanyák imáját. Az eseményről készült szép videoklip itt nézhető meg.Márton Áron emlékkiállítás


     November 21-én ünnepélyes keretek között nyitották meg a Márton Áron életét bemutató emlékkiállítást a győri Szent László Látogatóközpontban a Káptalandombon.. Az erdélyi püspök születésének 120. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás december 31-ig megtekinthető a Szent László Látogatóközpont nyitvatartási idejében, vagyis mindennap 10–18 óráig


AUF DER SPUR DER AHNEN - AZ ŐSÖK NYOMÁBAN

    Nagy érdeklődést kiváltó és sikeres programmal - zenével, énekkel, tánccal, verssel és történelmi előadással  - emlékeztek meg a csanakiak sváb őseikre a Közösségi Házban (a régi iskolában) október 22-én. Czibikné Németh Márta erről szóló beszámolója ITT olvasható, a műsorról szóló képek pedig ezzel a linkkel érhetők el.
AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Sandor Keresztes, 2016. aug. 11. 0:54   [ 2018. jan. 16. 7:28 frissítve ]

MÉNFŐCSANAKI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ

    Egy éve, 2015, nov. 14-én alakult meg plébániánk ifjúsági közössége, a MIT (Ménfőcsanaki Ifjúsági Találkozó), amely azóta hét alkalommal tartott összejövetelt. A csapat egyik tagja, Óhidi-Légmán Erik így jellemzi a működésüket:
    "A találkozó lényege, hogy a fiatalok összejöjjenek egy olyan helyen, ami nem egy szórakozóhely, de mégis kulturáltan tudnak szórakozni egy vallásos környezetben. Ezeken az összejöveteleken hangulatos játékok, társasozás, beszélgetések zajlanak. Fontos pont még az ima is, így mindig egy Miatyánkkal kezdünk és egy Üdvözlégy Máriával fejezzük be a találkozónkat. Az összejövetelen a csapat által hozott üdítőket és süteményeket fogyasztjuk".
    Az egyéves évfordulót a múlt szombaton - stílusosan tortával - ünnepelték. Az eseményen készült fényképek ITT láthatók.  

ÚJ ÓLOMÜVEG ABLAKOK A TEMPOLOMBAN

Amint bizonyára mindenki észrevette, - a Tichi és a Törzsök házaspárok áldozatkészségéből -  elkészültek a templom két új ólomüveg ablakai. Hefter László alkotásai nagyon szépen sikerültek: művészi igényesség a kialakításban, a legkiválóbb üveg,  az anyag használatában.    

Mivel még két színes ólomüveg ablak megvalósításra vár, a mai napon egyházközségi gyűjtést hirdetünk meg. A két ablak ára: bruttó 2.6 millió Ft. Mivel  egy nagyobb összegű adományt már kaptunk a fenti célra, még 2.1millió Ft szükséges a megvalósításhoz.

Szeretettel kérjük a testvéreket, lehetőségeikhez mérten támogassák a hiányzó két színes ablak elkészültét.

Az egyik Szent Ferencet ábrázolja majd, a másikon pedig az Oltáriszentség szimbólumaként egy kehely és egy ostya jelenik majd meg.

Előre is köszönjük a kedves hívek adományait!


LAKOSSÁGI FÓRUM

   Nagy számban, több mint hetvenen jelentek meg –  helyi lakosok köztük az egyházközség hívei – a Horgas utcai beépítés tárgyában rendezett pénteki fórumon. Hálásan köszönjük az aktív részvételben is megnyilvánuló közösségi felelősséget, amelyre alapozva remélhetőleg eredményes tárgyalásokat folytathatunk a megvitatott problémák megoldására. A fórumról szóló beszámoló itt olvasható: Összefoglaló a lakossági fórumról

    Az akció egyik látható eredménye, hogy a temetőhöz vezető úton már ki lett helyezve a súlykorlátozó tábla!

BÉRMLÁSI FÉNYKÉPEK

    Április 23-án, szombaton került sor az idei bérmálásra. Az előesti szentmise keretében Várszegi Asztrik püspök-főapát úr tizenhét fiatalt bérmált meg. Az eseményről készült fényképek itt tekinthetők meg: Bérmálási fényképek - 2016

KITEKINTŐ

Sandor Keresztes, 2016. júl. 20. 3:02   [ 2018. jan. 16. 7:28 frissítve ]


ÚJ GENERÁLIST VÁLASZTOTTAK A JEZSUITÁK


    A Jézus Társaságának nagygyűlése a venezuelai Arturo Sosát választotta rendi elöljárójának a  múlt héten.

    A frissen megválasztott jezsuita generális az aznapi evangélium mellett a Jézus Társasága küldetéséről osztotta meg reflexióit a megválasztása utáni első homíliában október 15-én a római Il Gesù-templomban. Beszédének összefoglalója és életrajza ITT olvasható.


MÁRTON ÁRON EMLÉKÉV

    A Márton Áron Emlékév alkalmából - a Kolozsvári Napok keretében - Erdély kulturális fővárosában is bemutatták a szentéletű püspökről rendezett kiállítást. Az eseményről szóló tudósítás ITT olvasható.


TERÉZ ANYA SZENTTÉ AVATÁSA 

    A szeptember 4-én történt szentté avatás előtt a Vatikáni Rádió megszólaltatta Kalkuttai Teréz anya unokahúgát, fiútestvérének lányát, az idén hetvenéves Agi Bojaxhiut (ejtsd: Bojadzsiu), aki elmesélte, milyennek látták Teréz anyát otthon, a családjában. Az interjú itt található: Milyen volt Teréz anya családi körben?EGYÉB HÍREK ÉS ESEMÉNYEK

Sandor Keresztes, 2016. ápr. 20. 11:46   [ 2018. jan. 16. 7:28 frissítve ]

SZENT MÁRTON ÉS PANNONHALMA - KIÁLLÍTÁS

    Jeleztük már, hogy a pannóniai születésű szent püspök korából származó emlékeket bemutató kiállítás nyílt a Pannonhalmi Főapátság látogató központjában. A híres régészeti leleteket és számos aranytárgyat, köztük a Nagyszentmiklósi kincs egy darabját is felvonultató gyűjtemény Szent Márton szülőföldjének, Pannóniának közel öt évszázadát mutatja be, betekintést enged a kereszténység e térségen belüli elterjedésébe. Az alábbi linken egy kedvcsináló videót nézhetünk meg, bővebb ismertető pedig a kiállítás honlapján érhető el.


ÉRDEKESSÉGEK

Sandor Keresztes, 2016. ápr. 4. 4:19   [ 2018. jan. 16. 7:28 frissítve ]


 Amikor Ferenc pápa novíciusként hittant tanított egy fa alatt


    Jorge testvér az argentínai Cordobában töltötte a jezsuita noviciátus éveit. Minden szombat este és vasárnap reggel körbejárt a noviciátus közelében és a közeli peremvidékek szegénynegyedeiben, hogy hittanórára és egyben uzsonnára, reggelire hívja a gyerekeket. A teljes írás itt olvasható.


Misezsonglőrök -  avagy engedjük-e Hozzá őket


    Sokszor és sokan szembesülünk azzal a helyzettel, amikor

fiatal szülők próbájlák meg rávenni kisgyermekeiket a szentmise nyugodt elviselésére. Többnyire türelemmel drukkolunk nekik, hogy ez sikerüljön. De hogyan éli meg ezt a helyzetet a szülő? Erről olvashatunk egy önironikus, humoros írást az alábbiakban.
1-6 of 6