AJÁNLÓ

A családot a közös étkezés és az ima tartja meg

"Nincs ideális ember, sem ideális család, mert Isten nem tökéletesnek alkotott minket, hanem csak befejezetlen teremtményeknek, akiknek épülésre van szükségük"

A Szeretetláng magyar eredetű katolikus lelkiségi világmozgalom országos fesztiválját ötödször rendezték meg Budapesten, a máriaremetei kegytemplom kertjében augusztus 25-én. Mintegy ezerötszázan vettek részt a lelkinapon, amelynek főelőadója Ljubo Kurtović međugorjei ferences szerzetes pap volt. Bővebben...


Az emberiséget fenyegető veszélyekről


"A vidék szenved az ürességtől, reménytelenségtől, munkanélküliségtől. Egy közösségnek mindig szakrális alapja van. Magyarországon ez a kereszténységre alapozott Szent István-i közösséget jelenti. Ha nem lesz közös erkölcsi nevező, amin ezek a közösségek létezhetnek, működhetnek, akkor egyének izolált csoportjai alkotják majd a társadalmat, a maguk vélt érdekeinek megfelelően, iszonyú káoszt hozva létre, aminek vége az összeomlás lesz."


A Magyar Kurír Hetesi Zsolt fizikussal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával beszélgetett, aki előadást tartott szeptember 8-án Székesfehérváron a Katolikus Társadalmi Napok keretében. Tovább...


Szív leszel, vagy rákos daganat?„Ez egy hihetetlen kaland. Aki az élet mellett dönt, Isten mellett dönt. Jézus mondta: én vagyok az Élet. Aki az életet ölbe veszi, valamilyen módon az élő Istent fogadta be a családjába.”

Gyermekvállalásról, az élet mellett döntésről, társadalmi szerepvállalásról nyilatkozott a SZEMléleknek Böjte Csaba testvér, az „ezergyermekes” ferences. A teljes interjú itt olvasható.Az egész embert kell figyelembe venni


 „Az emberi élet továbbadásának súlyos feladata, amely a házastársakat Isten szabad és felelős munkatársaivá teszi, mindig nagy örömök forrása, de ezeket az örömöket olykor nem kis nehézségek és aggodalmak kísérik.”

Ötven évvel ezelőtt, 1968. július 25-i dátummal jelent meg VI. Pál pápa „Humanae vitae” kezdetű enciklikája a helyes születésszabályozásról. Szabó Ferenc jezsuita írását a Magyar Kurír is közölte.


            

Európa jövője azon múlik, hogy rendet teremtünk-e az életünkben


"Rendalapítónk úgy alkotott nagyot Európában a követői által, hogy valójában nem akartak nagyot alkotni, hanem rendet akartak teremteni maguk között. Reflektálni arra, ami történik. Dialógusban maradni egymással."

Cirill atyával, a pannonhalmi főapáttal sörről, borról, közösségi életről, a papi nőtlenség szabályának várható változásáról beszélgetett a SZEMlélek blog szerkesztője, de szóba került gyermekkora, a Pannonhalmán épülő szálloda és az is, hogy Szent Benedek miként változtatta meg a kontinens lelkületét. A teljes interjú itt olvasható.A helyes politika az, amely az összes érdekelt személy szolgálatában áll!


"A migráció mai kihívásaira az egyetlen észszerű válasz a szolidaritás és az irgalmasság válasza, amely nem számítgat túl sokat, de megköveteli a felelősségben való méltányos osztozást, az alternatív megoldások tisztességes és őszinte értékelését, a probléma körültekintő kezelését."


Lampedusai látogatásának ötödik évfordulóján a Szentatya a migránsokért mutatott be szentmisét a Szent Péter-bazilikában. A Szentlélek világosságáért imádkozott, hogy a mai migrációs kihívásokra megfelelő választ tudjunk adni. Itt mondott beszédét a Magyar Kurír ismertette.

            Pio atya áldozás utáni imája


"Maradj velem, Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, csak a te jelenléted ajándékát kérem. Óh, igen, ezt kérem Tőled!"

Pio atya az alábbi, saját maga által írt imádságot mondta a szentáldozást követően. Az ima visszaadja a lelkipásztor szilárd hitét abban, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben, és megmutatja Pio atya vágyát, hogy Jézus örökre a szívében maradjon.A zaj diktatúrájával szemben

„A nagy dolgok csöndben teljesednek be… a belső tekintet világosságában figyelmünket a legrejtettebb, legcsöndesebb eseményre akarjuk fordítani, amelynek titkos forrásai Istenben vannak elrejtve, és láthatatlanok az emberi szemnek.”

Romano Guardini fenti szavait a Szent István Társulatnál megjelent A csönd ereje című könyv idézi fel, melyben Robert Sarah bíborossal beszélget Nicolas Diat újságíró. Ezt a művet egy beszédképtelen szerzetes tanúságtétele és a karthauzi rend kiáltó némasága ihlette. A könyvet a Magyar Kurír ismerteti.         A hála kaput nyit 

         

„A hála kaput nyit bennünk. Beengedhetjük rajta keresztül Istent és egymást. S kiléphetünk rajta önmagunkból Istenünk és egymás felé.”

Az Új Ember katolikus hetilapban Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, pedagógiai szakértő „Életre nevelő” címmel havonta jelentkező rovatot indított. Az iskolai tanév vége felé járva a hála, mely nemcsak a tanulók, oktatók, hanem mindannyiunk nyelve áll e havi írásának középpontjában.
Ferenc pápa az eucharisztiáról


Jézus „fenntartott nekünk egy helyet odafent is, a paradicsomban, hogy örökre vele és egymással lehessünk. A helyen túl ételt is készít nekünk, kenyeret, mely ő maga: „Vegyétek, ez az én testem” (Mk 14,22). Erre a két ajándékra, a helyre és az ételre van szükségünk, hogy élni tudjunk. Ez a végleges élelem és a végleges szállás. Mindkettőt az Eucharisztiában kapjuk. Élelem és szállás.”2018 június 3-án este a Szentatya a Róma melletti Ostiában, a Szent Mónika-templom előtti téren mutatott be szentmisét úrnapján, csakúgy, mint Boldog VI. Pál pápa 1968. június 13-án, ötven évvel ezelőtt. Ferenc pápa homíliájának fordítását a Magyar Kurír teljes terjedelmében közölte.Mitől keresztény egy társadalom?

"A legkevésbé sem egyértelmű, hogy mitől válhat kereszténnyé egy társadalom. (…)Pusztán Jézus Krisztus megvallása nem elég ehhez. Aki pedig maga is a feltámadás mellett akar hitet tenni egy olyan világban, amelyet a halál hatalmai tépnek-szaggatnak, annak az a dolga, hogy „kenyeret adjon a szegényeknek, segítsen az emberek közösséggé szervezésében, küzdjön az emberek jogaiért, törődjön a társadalom peremén élők egészségével, hirdesse az evangéliumot, átadja a hitbeli ismereteket, bocsásson meg testvéreinek, ünnepelje az eucharisztiát, imádkozzon, és adja oda az életét” "

Időszerű, hasznos és szükséges – állítja a Magyar Kurír az ötvenéves a felszabadítási teológiáról. Görföl Tibor, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola docense, a Vigilia főszerkesztő-helyettese írása teljes terjedelmében itt olvasható.A nyugati kereszténység is megújulhat

"Hisz, tényleg hisz küldetésében, a rábízott nagy feladatban, a Katolikus Egyház megreformálásának feladatában. Ez rögtön látható derűs, nyugodt, ugyanakkor határozott tekintetéből. „In hoc signo vinces” [E jelben győzni fogsz] mondaná az ember őt látva, parafrazeálva a Konstantin császárnak tulajdonított szavakat, aki megtérése után Krisztus keresztjét választotta megbízható győzelmi jelnek. Ugyanezt teszi Bergoglio, János pápa „jelében”, ugyanis mindkettőjüket az a feszület inspirálta, amelyet mindketten ott tartanak (és mindig ott tartottak) ágyuk lábánál, és amely felé állandóan kiapadhatatlan bizalommal fordultak."Abból az alkalomból, hogy Szent XXIII. János pápa földi maradványait Rómából Bergamóba szállították, a Szentatya exkluzív interjút adott a „L’Eco di Bergamo” című napilapnak, amelyben több aktuális kérdést is érintett. A Ferenc pápával készített teljes interjú magyar fordítását a Magyar Kurír tette közzé.Zöld hétköznapok"A húsvétot és karácsonyt övező időszakok, ünnepek – nagyböjt, húsvéti idő, mennybemenetel, pünkösd, valamint advent, karácsonyi idő, vízkereszt – fokozatosan alakultak ki, létrehozva így a majd’ száznapos húsvéti és a közel másfél hónapig tartó karácsonyi ünnepkört. Az év jó része, majdnem a fele így a két nagy ünnep vonzásában telik: a liturgia szövegei, az olvasott szentírási szakaszok, használt szimbólumok, színek az időszak titkát, lüktetését követik, fejezik ki. De mi történik a köztes időkben?"


Fehérváry Jákó bencés szerzetes, teológus írását, liturgikus jegyzetét az évközi idő jelentőségéről a Magyar Kurír közölte.
A Szentháromság a szeretet győzelme


1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János. Halála évfordulóján, mely idén egyúttal Szentháromság vasárnapja, a költő egy, 1962-ben az Új Emberben megjelent írásával emlékezünk.
"A szeretet a valóságról alkotott legmélyebb fogalmunk. Jézus szava ettől oly halk, győzelme ettől oly szelíd és türelmes. S ahogy szeretet nélkül nincs öröklét, a szeretet is egyedül az örökben és a tökéletesben nyugodhat meg. Az Evangélium egyetlen hatalmas szeretetérv Isten léte mellett, ahogy a Szentháromság titka is legjobban a szeretet logikájával közelíthető meg. Innét az Evangélium örök modernsége." 
A teljes írás itt  olvasható.


Közösségben hordozzuk egymást


"Mindannak, amit adni tudunk, a közösségben van a gyökere. Valamikor azt hittem, hogy a bencések névjegye a liturgia végzése. Ma már úgy látom, hogy ez is fontos, de sokkal nagyobb jelentősége van a közösségnek. Szerintem fogadalmunk elemei közül a legfontosabb a stabilitás. Mi azt ígértük meg Istennek, hogy kitartunk egymás mellett, bármi is történik."


        Hortobágyi T. Cirillt, a pannonhalmi bencés közösség új főapátját Szent Benedek ünnepén, március 21-én iktatták be tisztségébe. Szent Asztrik apát 86. utódát eszményeiről és terveiről az Új Ember. A főapátot szerzetestársa, Fehérváry Jákó, a budapesti Szent Szabina-kápolna igazgatója is elkísérte. A beszélgetés teljes szövege itt található.A kibékülés terei


"A kibéküléshez tartozik, hogy felvállaljuk, kimondjuk: vannak hibáink és gyengeségeink; és el kell tudnunk fogadni, ha valaki kritikával illett minket. Azt hiszem, valójában ezen a ponton válik el, hogy Jézust követjük-e. Amíg másnak könnyen megmondom, hol változtasson az életén, addig képmutató vagyok." 

        A Pannonhalmi Főapátság idei spirituális és művészeti programjainak kulcsszava a kibékülés. Dejcsics Konrád bencés kulturális igazgatóval a 2018-as esztendő jövőbe mutató „szellemiségéről” beszélgetett a Magyar Kurír. Az interjú itt olvasható.


A húsvéti gyónás előtt

Ferenc pápa szerint akár úgy is közelíthetünk a szentgyónáshoz, mintha meginnánk egy kávét az Úrral.

    A pápa február 27-i homíliájából emel ki segítő szempontokat a  Magyar Kurír az Aleteia katolikus portál nyomán, és tanácsokat adunk közre azok számára, akik régóta nem tudták rászánni magukat a gyónásra.


Meghökkentő kegyelem


„Isten úgy bocsátja meg a vétkeimet, ahogy én is megbocsátok az ellenem vétkezőknek. S a fordítottja is igaz: csakis Isten kegyelmének áradatában élve lehet erőm kegyelemmel fordulni a többi emberhez.”    A fenti című könyv szerzője, Philip Yancey világszerte ismert keresztény újságíró, teológus, aki 

ebben a kötetében a kegyelem életátformáló hatalmát mutatja be, azt vizsgálva: ha a kegyelem Isten legnagyobb ajándéka a világ számára, hogyan valósul meg a gyakorlatban? Tovább....


„Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és táncolunk” 

Nem lehet felmérni és elmondani szavakban, mi mindent köszönhetünk neki, nélküle nem lenne a térképen Magyarország népzenéje – emlékezett a február 14-én elhunyt Kallós Zoltán néprajztudósra Sebestyén Márta népdalénekes

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész február 15-én az MTI-nek nyilatkozva kiemelte: szükséges, hogy akik még itt maradtak, olyan méltón tudják folytatni, feldolgozni, valamint élni az ő örökségével, ahogyan várná. „Továbbra is rajtunk tartja azokat a jellegzetesen szúrós, de nagyon szeretetteljes nagy fekete szemeit” – fogalmazott Sebestyén Márta. Az interjú itt olvasható.


A teremtéstörténet és az asztrofizika

Ma már tudjuk, hogy az ismert világegyetem 14 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. De a hit szempontjából fontos-e ez nekünk?

Az MTV Isten kezében című műsorában dr. Raffai Péter asztrofizikus, a gravitációs hullámok egyik magyar kutatója beszél arról, hogy mi a viszonya a hitnek és az igazság keresésnek egy keresztény életében. Az interjút rögzítő videó itt tekinthető meg

Nem bűn, ha kétségeink és félelmeink vannak!


"A mai világban az újonnan érkezőknek a befogadás, megismerés és elismerés azt jelenti, hogy megismerik és tiszteletben tartják az őket befogadó országok törvényeit, kultúráját és hagyományait. Azt jelenti, hogy megértik az ott élők félelmeit és aggódását a jövőért.  A helybeli közösségeknek a befogadás, megismerés és elismerés azt jelenti, hogy előítéletek nélkül megnyílnak a különbözőség gazdagságára, megértik az újonnan érkezők erősségeit és reményeit, törékenységét és félelmeit."


Január 14-én a vatikáni Szent Péter-bazilikában a Szentatya szentmisét mutatott be, amelyen 9 ezer bevándorló és menekült vett részt, 49 ország zászlaja alatt. A Katolikus Egyházban idén ezen a napon tartottuk az elvándorlók és menekültek világnapját. A pápa homíliájának teljes szövege itt olvasható


Az imádság lázadás az igazságtalanság ellen"Lelket adni a globalizációnak: ez a keresztények feladata, mert különben csak a pénzügyek és a terrorizmus globalizálódik, és akkor jaj nekünk."

    A Szent Egyed közösség a béke világnapján, január elsején minden évben fáklyás felvonulást és ökumenikus imaórát szervez Budapesten. Szőke Péter a közösség vezetőjét nyilatkozott erről a Magyar Kurírnak. Most, az elvándorlók és a menekültek világnapjának hetében érdemes elolvasni az ezt a témát érintő, elgondolkodtató interjút.


Párbeszéddel megszelídíthetjük a félelmet

"Többnyire attól félünk, amit nem ismerünk, ez természetes dolog. Az viszont nem mindegy, hogy mit kezdünk a félelemmel."

        Al Ghaoui Hessnát, a szír származású Prima Primissima-díjas újságírót szinte csak a menekültügy kapcsán faggatják mostanában. Új könyve megjelenésekor átfogóbb, mélyebb problémákról nyilatkozott a SZEMléleknek. A beszélgetés szövege itt olvasható.
Megvédeni Ferenc pápát?"Akkor „védjük” meg legjobban a pápát, ha hűek vagyunk önmagunkhoz: nem adjuk fel a gondolkodás sokszor fáradságos útját. Hallgatunk Jézusra, valamint Péter utódaira, és élő kapcsolatban vagyunk, maradunk Istennel – és egymással."

  


  "A közösségi oldalakon Ferenc pápát „szenilis öregember"-ező kritikai hang megjelenésekor tavaly azt hittük, elértük a hazai „közbeszéd” mélypontját. Tévedtünk. A magyar sajtót nemrég járta be a Miskolci Televízióban adott „helyzetkép”, amely a műsor címével egyezően egy látlelet a sajtóból táplálkozó féligazságokból, csúsztatásokból kiinduló, félelmeinkre alapozó társadalmi közbeszédünkről."

    Az elmúlt hetekben felerősödő, hazánkban a véleményformáló média felületein is a Ferenc pápát érő kritikákra reflektál a Magyar Kurír alábbi főszerkesztői írása.Fontos lenne az egymás iránti bizalom erősítése


"...ami a karácsonynak a nagy ajándéka, örömhíre: Isten békét teremtett Jézus Krisztus születésével. Erre a békére és az egymás iránti bizalom megerősödésére elképesztően nagy szükség lenne. Félek attól, hogy súlyos falak épültek ki, amelyek nem segítik a társadalom egységét."


    Átment Magyarországon több tízezer ember: közülük hánynak hirdettük meg az evangéliumot mi, a keresztény ország? – az iskolai integráció és a közoktatás kihívásai mellett többek közt erről beszélgett a Magyar Nemzet Hardi Titusz atyával, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatójával. A teljes interjú itt olvasható."...mint önmagad."


"...rosszul fordítjuk a szöveget, amikor így adjuk vissza: „Szeresd felebarátod úgy, ahogyan önmagadat szereted.” A héberben lenne mód arra, hogy így fogalmazzon, de ehelyett azt mondja: „Szeresd felebarátodat önmagadként.”

    Azt mondja a felebaráti szeretet parancsa – írja Urbán József piarista atya a blogjában -, hogy amennyire egyértelmű az önmagam szeretete, éppoly egyértelműnek kell látnom az összetartozásunkat is. Nem jól szeretem magamat, ha nem szeretem a felebarátomat. Nem sikerül az emberség-projekt, ha kizárom belőle a felebarát szeretetét. Tovább...


A Gondviselés, az Úristen irányította a sorsomat


"A mai, kapkodó életben az Úristen esélyei is nehezebbek. Az életünk összekuszálódott, és biztos, hogy a Jóisten megtalálja a módját a szálak kibogozásának, de nekünk meg kell tanulnunk eligazodnunk ebben a szokatlan helyzetben, és egymásra is jobban odafigyelni, a családban és mindenütt máshol."

    Jelenits István piarista szerzetes, pap, teológus, irodalomtörténész, középiskolai és egyetemi tanár, a mai katolikus közélet kimagasló képviselője. December 16-án ünnepelte nyolcvanötödik születésnapját. Ebből az alkalomból beszélgetett vele a Magyar Kurír munkatársa. Az interjú teljes szövege itt olvasható


A betlehemi kisded ébresszen fel bennünket a közönyből


Ne féljünk karunkba venni, felemelni és magunkhoz ölelni a szomjazót, az idegent, a mezítelent, a beteget, a bebörtönzöttet – hangsúlyozta Ferenc pápa szenteste a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisén.

        "A karácsony annak az ideje, hogy a félelem erejét a szeretet erejévé alakítsuk át, s ezáltal létrehozzuk a szeretet újfajta képzelőerejét. Arról a szeretetről van szó, amely nem szokik hozzá az igazságtalansághoz, mintha az természetes dolog volna, hanem van mersze, hogy feszültségek és konfliktusok közepette a „kenyér házává” [bet-lechem szó szerinti jelentése – a fordító megjegyzése], a vendégszeretet földjévé váljon. Erre emlékeztetett minket Szent II. János Pál: „Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!”     A beszéd teljes szövege itt olvasható.A félelem, az ellenszenv a gonosz lélek műve

    November végén Böjte Csaba erdélyi ferences, Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes és Hölvényi György EP-képviselő Egyiptomba utaztak, hogy megismerjék a kopt keresztény egyházat, a kairóiak életét. Csaba testvért tapasztalatairól kérdeztük a belvárosi Ötkertben, ahol ezt követően fiatalokhoz szólt. Tovább...


Bábel és Pünkösd szellemében

       
    "Számomra egyértelmű, hogy a jezsuita Ferenc pápa Assisi Ferenchez való viszonyulása
mentes az érzelgős ájtatosságtól, és a pénz istenítésén alapuló kirekesztő gazdaság embertelenségére
hivatkozva a szegénység elleni harcot a szegények személlyé válásáért folytatott harcnak tekinti. Nem
tartja elegendőnek az eddigi jámbor jótékonykodás valamivel buzgóbb folytatását, hanem
elkerülhetetlennek gondolja a célok és prioritások átrendezését, az egyház- és kormánypolitikák alapos
átalakítását az igazi áldozathozatal jegyében, a tettek mezején."
    Kamarás István fenti című írásának teljes szövege itt olvasható


Félj bátran!

    "Alternatív valóságbuborékok nőnek körülöttünk, amelyekben a sok belengetett veszélyfaktor miatt egyre kiszámíthatatlanabbnak éljük meg a világot, ami miatt folyamatosan azt érezzük, hogy meg kell védeni magunkat, ezért egyre vastagabb lesz a fal, ami elválaszt másoktól. Egyre izoláltabbak leszünk, ezzel a kapcsolódás lehetőségét vesszük el magunktól, veszik el tőlünk, holott az ember legalapvetőbb, legősibb igénye, hogy tartozzon valahová."

    Míg a szír származású Prima Primissima-díjas újságírót, Al Ghaoui Hesnát szinte csak a menekültügy kapcsán faggatják mostanában,  a fenti című új könyve megjelenésekor átfogóbb, mélyebb problémákról  nyilatkozott a SZEMlélek katolikus blognak.


Ferenc pápa megrendítő beszéde a szegények világnapján: Ők nyitják meg nekünk a mennybe vezető utat!

    November 19-én, amikor első alkalommal tartottuk meg a szegények világnapját az Egyházban, a Szentatya által vezetett ünnepi szentmisén négyezer szegény ember vett részt a Szent Péter-bazilikában.

    "Jó tesz nekünk, ha odalépünk ahhoz, aki legszegényebb közülünk; ez megérinti majd életünket. Emlékeztet majd arra, ami valóban számít: szeretni Istent és a felebarátot. Egyedül ez marad meg örökre, minden más elmúlik. Amit szeretetbe fektetünk, az megmarad, a többi elenyészik" A beszéd teljes szövege itt olvasható..

A keresztények Szent Benedek példájával Európa formálásában

    Október 27-e és 29-e között a Szentszék és a COMECE, az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága szervezésében „Újragondolni Európa jövőjét – Keresztény hozzájárulás az európai terv jövőjéhez címmel” nagyszabású konferenciát tartanak a Vatikánban szinódusi aulában.

    A háromnapos tanácskozás középpontja október 28-a szombat volt, amikor Ferenc pápa kora este a üzenettel fordult a találkozó 350 résztvevőjéhez. Az Európa valamennyi polgára számára fontos beszéd teljes szövege itt megtalálható.


Mindig velem

    A népszerű „Szeressek ott, ahol gyűlölnek” és az „Örömet hozzak, hol gond tanyázik” kötetek folytatásaként e napokban kerül a boltokba a váci megyéspüspökkel, Beer Miklóssal készített interjúsorozat legújabb, harmadik része. Bővebb ismertetés itt olvasható.

Századunk reménycsillaga Fatima


    Kondor Lajos (1928–2009) magyar verbita szerzetes ötven évig élt a portugáliai Fatimában, ahol száz évvel ezelőtt, 1917. május 13. és október 13. között Szűz Mária hatszor jelent meg három kisgyermeknek, a tízéves Santos Luciának, a kilencéves Marto Ferencnek és a hétéves Marto Jácintának. Róluk írt könyvet Kondor atya 1971-ben, amelynek új kiadásról közölt beszámolót a Magyar Kurír.


Egy ember, aki engedte, hogy az Úr vezesse

    "Nem egyszerűen katolikus főpap volt ő, hanem naturaliter sacerdos, természetéből fakadóan, s ezzel együtt a lehető legtermészetesebben sacerdos, pap, olyasvalaki, aki a hétköznapi valóságba foglaltan s a legnagyobb magától értetődőséggel tárta fel, nyújtotta a szentet az egész emberiségnek." Török Csabának a XXIII János pápára emlékező írása teljes egészében itt olvasható.Öt latin himnusz, melyeket minden katolikusnak ismernie kellene


    Az alábbi felvételeken az egyház évezredes zenei kincsének gyönyörű, tiszta dallamai csendülnek fel. (A himnuszok nem a Magyarországon használt közép-európai, hanem a nyugati latin kiejtéssel hangzanak el: a közép-európai „c” helyett „cs”, „g” helyett „dzs” hanggal.)


Ha hibázol, kelj fel: nincs emberibb, mint hibákat elkövetni!

    Szeptember 20-án különleges stílusú beszédet mondott a Szentatya: közvetlen hangnemben, tegezve buzdította reményre a szerdai általános kihallgatáson jelen lévő hívőket. A pápa katekézisét teljes terjedelmében ITT olvashatjuk.


A szegények és a keresztény hit – Átfogó kötet a felszabadítási teológiáról

    "De mégis miről van szó pontosan? Mire törekszik, mit kíván elérni a dél-amerikai katolikus gondolkodás? Mindenekelőtt azt, hangsúlyozza Gutiérrez, hogy leszámoljunk azzal a kettősséggel, amely élesen elkülöníti egymástól a társadalmi életet és az üdvösséget, a megváltást és a történelmet, Isten országát és a konkrét életet."

    Gustavo Gutiérrez és Gerhard Ludwig Müller „A szegények oldalán – A felszabadítási teológia” című kötetéről szóló recenzió - Görföl Tibor teológus írása - teljes egészében ITT olvasható.


Keresztény Európa - keresztények Európában

Kamarás István vallásszociológus írt egy figyelemre méltó jegyzetet a fenti címmel arról a témáról, hogy milyen feladatot és lehetőséget jelent kereszténynek lenni ma itt Európában:

    "Valamikor a nyolcvanas években, amikor az MTA Művelődéskutatási Munkabizottságának titkára voltam Vitányi Iván elnöklete alatt, egy konferenciát szerveztünk Van-e szocialista kultúra? címmel. Kétféle elképzelés feszült egymásnak. Az egyik szerint ki kellene találni, milyen legyen az igazi szocialista kultúra. Mérei Ferenc ezzel szemben azt mondta - ártatlan képpel és gyilkos iróniával, de nagyon bölcsen -  a szocialista kultúra nem más, mint ami itt és most van. Úgy vélem némi megszorítással igaz ez a keresztény kultúrára is. Azzal a különbséggel, hogy az olyan-amilyen keresztény kultúrában van egy (Szentlélektől) ihletett szólam, aminek a következtében értékrendjét tekintve még az elvilágiasodott Európa is - nem csak elvileg, hanem de facto is - valamennyire keresztény maradt."  Tovább...


Az öröm a keresztény viselete

    Idén Szent István király ünnepén a budapesti bazilikánál Böjte Csaba ferences szerzetes tesz tanúságot hitéről, életéről. Ezúttal az ünnepről, a megmaradásról, az örömről és természetesen Szent István király példájáról beszélgetett vele az Új Ember munkatársa

       " A 21. század magyarjainak nem azon kell keseregniük, hogy kicsik vagyunk, hogy kevés az erőnk. Azt keressük, hogy mit kér tőlünk Isten, és merjünk – mint Szent István – belevágni álmaink megvalósításába a magunk Gizellájával." A teljes interjú itt olvasható.


Egy liturgiatudós emlékezete

    Angelus Häußling bencés atya halálának hírét július derekán kapták meg Pannonhalmán a Rajna menti Maria Laach monostorából. A bencéseken kívül hazánkban talán csak a liturgiatörténészek ismerhetik nevét a szakirodalomból. Ami személyét számunkra is érdekessé teszi, az az a tevékenysége, amellyel a vasfüggöny mögött élő magyar bencéseket és jezsuitákat segítette a szocializmus éveiben. Asztrik főapát úr megemlékező írása ITT olvasható.


Az anyagi korrupció a lelki korrupcióval kezdődik

    "Hiszen amikor torz az istenképünk, torz a hitünk is. És a hívő azt gondolja, hogy az Istennel lehet üzletelni, meg lehet vesztegetni. A teológiai korrupcióból nagyon könnyű átcsúszni a valóságosba, ahol az asztal alatti pénzek forgalma, a megvesztegetés dominál, nepotizmust látunk, a tisztségek pénzért, szolgálatokért való kiárusítását, a saját gyerekek, rokonság pozícióba helyezését. Ezért ha a hit helyreáll – teológiai nyelven ezt megigazulásnak nevezzük –, és az ember Istennel való kapcsolata a helyére kerül, abból szervesen következik, hogy a gazdasági, politikai életben is a hitem folyományaként tisztességes eszközökkel élem a mindennapjaimat."

    Erről. és több más aktuális társadalmi és egyházi kérdésről beszél Fabinyi Tamás evangélikus püspök az alábbi interjúban.


Irenaeus és a test teológiája
    "Irenaeus nem hagy kétséget afelől, hogy az első emberpár, Ádám és Éva egymáshoz illő, egymásra irányuló, egymás iránt vonzódó, valóságos férfi és valóságos nő volt." Heidl György teológusnak a pécsi egyházmegye honlapján megjelent írása - amely Szent Iréneusz kapcsán szól a test föltámadásáról és a nemiségről is - ITT olvasható

A szegények egyházát kívánom építeni

     Hírt adtunk korábban Varga Lászlónak kaposvári püspökké történt kinevezéséről. Ebből az alakalomból készült vele az az interjú, amely ITT található.

Psychoanalysis Christiana – A viskó – regényben és filmen

    A 2000-es évek legnagyobb keresztény szellemiségű könyvsikerében, A viskóban Mackenzie (Mack) Allen Phillips nem egyszerűen Istennel, de magával a Szentháromsággal találkozik, igencsak különös körülmények között. A nálunk is népszerű regényből Stuart Hazeldine készített filmet, méghozzá az Avatarból vagy A titánok harcából is jól ismert Sam Worthington főszereplésével. Mindkét alkotásról az Új Emberben jelent meg Baranyai Béla ismertetője.


Közösség, megbocsátás, szolgálat

    Fehérvári Jákó OSB teológusnak, bencés atyának az eucharisztiáról írt szép gondolatait olvashatjuk az alábbiakban.


"Alkut kötöttem a Jóistennel"

   Amint már ismert, Varga László plébánost, a Kaposvári Egyházmegye helynökét Gyümölcsoltó Boldogasszony napján nevezte ki Ferenc pápa kaposvári megyéspüspökké. . Az új főpásztorral a Keresztény Élet Portál beszélgetett életéről, hivatásáról. Az interjú itt tekinthető meg


Ha menekülnél a kánikula elől:              
                   
    irány a templom! Szinte minden településen ott vár ránk az ingyenes hűsítő, ahol a test mellett a lélek is felfrissülhet. Erről elmélkedik Gégény István ebben a blogjában.


Övék a mennyek országa

    "A Közel-Kelet vallási kisebbsége, a kereszténység ellen népirtás folyik - állítják főpapok, a menekülteket segítő szervezetek vezetői, önkéntesek. Kiégett templomok, lerombolt városok és falvak fogadták azt a magyarországi delegációt, amelynek tagjai voltak: Böjte Csaba ferences szerzetes, Sajgó Szabolcs, a jezsuita menekültszolgálat képviselője és Hölvényi György európai parlamenti képviselő. Megrázó képsorok döbbenetes találkozásokról, szívszorító imádságokról, meggyalázott kegyhelyekről és megrendítő vallomások a reményt örökké szívükben hordozó keresztényekről" szól Siklósi Beatrix és Marossy Géza fenti című filmje.


A test nem áll a lelkiség útjában

    Sebastian Campos írását ismerteti a Magyar Kurír az imádság közben felvehető testtartásokról és azok hatásairól. Sebastian chilei laikus misszionárius, fiatalok evangelizációjával és pasztorációjával foglalkozik


A hajlékkészítés zsoltára

    A világ több nagyvárosa után Budapesten is látható lesz (a most országjáró körúton lévő), a kanadai Timothy P. Schmalz művésznek – az együttérzés jelképévé vált – Hajléktalan Jézus szobra, amelyet nagyhéten szentelt meg Erdő Péter bíboros a budapesti Horváth Mihály téri Szent József templom előtt.

    Az ünnepség keretében Lackfi János költő olvasta föl az erre az alkalomra írt , fenti című elgondolkodtató versét.


Nem jellemezhet minket a félelem

    "Azt hiszem, a keresztények gyakran megfeledkeznek hivatásuk radikalitásáról. Kereszténynek lenni nehéz. Kereszténynek lenni azt jelenti: szeretni a felebarátot. Kereszténynek lenni azt jelenti: megbocsátani, ha nagyon nehéz is. Számunkra kereszténynek lenni sokszor azt jelenti, hogy néha elmegyünk a misére, templomban házasodunk, mert a nagymamánk vagy az anyukánk ezt szeretné, megkereszteljük a gyermekeinket. Elfelejtjük, hogy Krisztus milyen radikális életre hív."

    Magyarországra látogatott egy konferenciára Michael Zammit, a Jezsuita Menekültszolgálat közel-keleti régiójának igazgatója. A budapesti jezsuita rendházban kérdezte Libanonról, a menekültek helyzetéről, reményeiről és a rend szolgálatáról a Magyar Kurír. A teljes interjú ITT olvasható


Mint emésztő tűz

"Hinni, ez minden. Hinni, hogy Isten szeretete sohasem alszik ki, bármilyen sötét is legyen a kép, amit magunkról látunk. A mi tekintetünk borús, nem az Övé.”

    A fenti címmel jelent meg a csehországi Nový Dvůr-i trappista monostor apátjának, Dom Samuelnek a könyve. A szerző vallja, hogy napjainkban korul vesznek minket élő s éltető, valamint gyötrő, megnyomorító gondolatok. Könyvében mindannyiunkhoz szól. Ismertetője itt található.Élet Krisztusban - nincs más út

    Vajon hol találunk válaszokat a modernkor válságos időszakában? Varga László kaposvári plébános  - aki azóta püspök lett -  tartott figyelemre méltó előadást a fenti címmel az Egerben rendezett Országos Lelkipásztori Teológiai napokon.


Ismerem az üres pillanatokat is    

    A Szentatya február végén vatikáni otthonában, a Szent Márta-házban találkozott a német újságírókkal, akikkel hosszasan elbeszélgetett. Érintette többek között a papi hivatások hiányának, a női diakonátusnak, a hit válságának, az ördög létezésének, a helyes imádságnak, a populizmusnak a kérdéseit.

Az Die Zeit interjúja teljes terjedelmében ITT olvasható


A mi küldetésünk nem a felső tízezerhez szól

    Várszegi Asztrik szerint a nők több tiszteletet érdemelnének, a kereszténységnek pedig magatartás-váltásra volna szüksége.

A pannonhalmi főapáttal a reformáció jelentőségéről, a keresztények egységéről és megosztottságáról, menekültekről, valamint Pannonhalma befogadó közösségéről is beszélgettek a KötőSzó c. evangélikus blog szerzői. A beszélgetés teljes egészében itt található.Az lesz felebarátunk, akivel együtt tudunk érezni

    Ferenc pápa üzenetet írt a népi mozgalmak találkozójára, amelyet február 16-tól 19-ig tartanak a kaliforniai Modestoban; közel 700 vallási vezető a világ 12 országából tanácskozik négy napon át. A Vatikánt Peter Turkson bíboros képviseli a találkozón.

    "Egy üszkösödő rendszert nem lehet a végtelenségig leplezni, mert előbb-utóbb megcsap minket a bűze. És amikor a hatalom, mely a félelemre, a bizonytalanságra, a dühre és az emberek jogos méltatlankodására építve előidézte ezeket a dolgokat, már nem tudja tovább fenntartani a látszatot, akkor a felelősséget mindezért a rosszért áttolja egy távolabbi személyre, akit nem tekint felebarátjának. Ez a legnagyobb kísértés, ami ezt a világszerte elterjedt társadalmi folyamatot táplálja, és ami Ferenc pápa szerint komolyan fenyegeti az emberiséget. A kísértés, hogy felebarát-nem felebarát kategóriába soroljuk az embereket: vannak, akik szomszédaink lehetnek, és vannak, akik nem."

Az üzenet teljes összefoglalója itt olvasható.


Ferenc pápa interjúja az El País spanyol napilapnak

    A január 25-én fölvett hosszú beszélgetés az alábbi témákat érinti:

    A papok legnagyobb veszélye, ha nincsenek kapcsolatban az emberekkel, a klerikalizmus, a funkcionáriussá válás. XVI. Benedek egészségi állapota. Törekedni kell közel lenni az emberekhez. A harmadik világháború zajlik. Igazságtalan a vagyon eloszlása a világban. Donald Trumpról majd a tettei alapján lehet véleményt mondani. „Azon vagyok, hogy azt tegyem, amit az evangélium parancsol.” Nem a teológusok vagy a papok, hanem a szentek viszik előre az Egyházat! A kereszténységnek konkrétnak kell lennie. Ma is vannak olyanok az Egyházban, mint a tékozló fiú bátyja. Az evangélium lényegénél fogva botrányos! „Az életszentség középosztálya.” Ne bújjunk ideológiai fedezékbe! Van foganatja a pápa kéréseinek! A pápa szavára sokan elindultak a szenvedők, az élet perifériáján élők felé. Hogyan lehet segíteni a migránsoknak és a menekülteknek? Ténylegesen vannak gettók. „Nem érzem magam meg nem értettnek.” A vitatkozás testvériesít minket. A kommunikációs eszközök és a konkrét, érintéssel járó kommunikáció fontossága. Közbenjáró közvetítők és ne kereskedő közvetítők legyünk! A populizmus különösen válságban fenyegető. A problémák megoldására párbeszédet kell folytatni. Latin-Amerika a liberális gazdaságtól szenved. Nők elleni erőszak és prostitúció. Felszabadítási teológia. A pápa kapcsolatai Argentínával. A nők szerepe az Egyházban. Európában nem születnek gyermekek, így nincsenek hivatások. Milyen legyen a következő konklávé?

    Az interjú teljes szövege ITT olvasható.


Ma is szükség van a Jézussal való találkozásra
    
    "Napjaink európai embere az Isten és ember közti párbeszéd kultúrájának örököse: nemcsak a műalkotásokban, hanem a hétköznapi életben is látható ez. A mai európai ember egyrészt magába zárkózik, saját jogait követeli, ugyanakkor érdeklik az világ nagy kérdései. A fundamentalizmustól való félelemmel szemben fel kell tennie a kérdést Isten létezéséről. Ha elfogadja a transzcendens és abszolút Istent, el kell gondolkodnia az Istennel való kommunikáción is. És ekkor nem kerülheti el a Jézus Krisztus személyén való gondolkodást, akiben az emberi képességeinknek leginkább megfelelő módon tudunk találkozni Istennel."

    Erdő Péter bíborosnak az idei, Párizsban tartott katolikus- ortodox fórumon mondott beszédének teljes szövege itt olvasható.


Paradigmaváltás a reformáció 500. évfordulóján

    "Nem szükséges bizonyítanom, hogy világszerte bajban vannak az egyházak. Rengeteg jó szándékú kísérlettel, mint: fiatal lelkészek, modernebb zene, táborok, kis csoportok, tömegrendezvények és hasonlók alkalmazásával próbáljuk elérni az embereket és megállítani a lemorzsolódást. Itt-ott vannak eredmények, de lényegében az érdektelenséget, az egyháztól való eltávolodást nem tudtuk megakadályozni. Az emberek többsége nem ellenséges az egyházzal, az élet nagy kérdéseire szívesen venné a válaszokat, de a hit évszázadok alatt kialakult struktúrái, megfogalmazásai, nyelvezete meggátolja ezt. Ezért nem elég a tömlők megújítása. A lényeg, az alapok várnak újra fogalmazásra, paradigmaváltásra"

    Kálmán Szabolcs református lelkész javasolja ezt saját egyházának, de minden keresztény számára érdekes és tovább gondolásra érdemes megfontolásokat tartalmaz a szöveg, amely teljes terjedelmében ITT olvasható.

A gyengédség forradalma

    "Nyilvánvaló, hogy a mai világnak szüksége van irgalomra, szüksége van együttérzésre, vagyis compassio-ra, ami együttszenvedést jelent. Hozzá vagyunk szokva a rossz hírekhez, a kegyetlenségekhez és a legnagyobb atrocitásokhoz, amelyek sértik Isten nevét és életét. A világ rászorul annak felismerésére, hogy Isten atya, hogy van irgalom, hogy nem a kegyetlenség a járható út, nem az elítélés a járható út, mert maga az egyház is időnként kemény vonalat követ, enged a kísértésnek, hogy kemény vonalat kövessen, annak a kísértésnek, hogy egyedül az erkölcsi parancsokat hangsúlyozza, de így mennyi ember kívül reked!"

- mondja Ferenc pápa abban  interjúban, amelyet a Credere (’Hinni’) című hetilapnak, az irgalmasság szentéve kezdetén adott. A beszélgetés teljes szövege itt olvasható. 


Hogyan lassíts iramodon életed sűrű időszakaiban?

    Az ünnepek és a hétköznapok megélésében is az egyik legfontosabb tényező, hogy képesek legyünk lelassítani annyira, hogy oda tudjunk figyelni magunkra és meg tudjuk hallani Isten nekünk szóló üzenetét is. Tíz ötlet Theresa Aletheia Noble FSP nővértől. A mindenki számára használható javaslatok ebben a MK cikkben olvashatók.


Radnóti Zoltán rabbi az irgalmasságról

    Október 30-án zsidó, keresztény és muszlim vallási vezetők és fiatal önkéntesek együtt láttak vendégül ünnepi ebéden budapesti szegényeket. Radnóti Zoltánt, a Mazsihisz rabbitestületének elnökét kérdeztük arról, mit jelent a zsidó vallásban az irgalmasság. A Magyar Kurír teljes interjúja itt olvasható.


Marx bíboros a reformációról

    Az ökumenével kapcsolatos reményeiről készített interjút Reinhard Marx bíborossal, a német katolikus püspöki konferencia elnökével a Chrismon Spezial című német magazin a reformáció október 31-én megnyitott emlékévéhez kapcsolódva.


Közös nyilatkozat a reformációról való katolikus-evangélikus közös megemlékezés alkalmából

    A lundi székesegyházban tartott ökumenikus ima végén közös nyilatkozatot írt alá Ferenc pápa, a Katolikus Egyház vezetője és Munib Younan püspök, a Lutheránus Világszövetség elnöke.

    "Felhívást intézünk az összes evangélikus és katolikus plébániához és közösséghez, hogy legyenek bátrak és kreatívak, öröm- és reményteliek annak a nagy kalandnak a folytatásában, amely ránk vár. A múlt szembenállásai helyett inkább a köztünk lévő egység isteni ajándéka vezesse együttműködésünket és mélyítse el szolidaritásunkat."  A nyilatkozat teljes szövege ITT olvasható.


Ima szavak nélkül

    Nemrégiben közreadtunk egy tájékoztatót Jálics Ferenc jezsuita atya (egykor Argentínában a mai Ferenc pápa munkatársa volt) előadásáról, aki a szemlélődó ima általa kidolgozott gyakorlatát ismertette. A Párbeszéd Háza munkatársai föltették a világhálóra az előadásról készült videófelvételt.    
    Mindenkinek hasznos lehet, aki valóban elmélyült és személyes kapcsolatra törekszik Istennel.

Pálferi az anyósülésen

    D. Tóth Kriszta az elsők között vágott bele Magyarországon a YouTube-os műsorkészítésbe. „Elviszlek magammal” című beszélgetős sorozatának legújabb részében, amely október 26-ától látható a videómegosztón, Pál Ferenc katolikus pap, mentálhigiénés szakember, azaz Pál Feri atya volt a vendége - közölte a Magyar Kurir ezzel a meghökkentő címmel: Krisztussal kihalt a kereszténység.
    Hogy a népszerű előadó mire gondolt, azt megtudhatjuk ITT


A felebarát halt meg és nem Isten

    Enzo Bianchi testvér, az olaszországi Bose ökumenikus, monasztikus szerzetesi közösségének perjele a pannonhalmi vezetői konferencia díszvendégeként két előadást is tartott október 20–21-én. A perjel evangéliumi radikalizmussal elemzi az egyház előtt álló utakat és a kirekesztettekhez, menekültekhez való viszonyulást. Hirdeti és vallja, hogy új társadalmi szerződést kell létrehozni, a keresztényeknek pedig radikálisan új életfelfogásra van szükségük. Előadásainak összefoglalása ITT olvasható.

Sator Quartet

    A szerencsésebbek néhány éve láthatták és hallhatták az újvárosi templomban - az Öt Templom Fesztivál keretében - a pécsi alapítású együttest. Nemcsak abban egyedülállók, hogy korai keresztény himnuszokat énekelnek latin nyelven, de a közreműködő Bognár Szilvia, Lovasi András, no meg a teológus Heidl György is a új szerepkörben mutatkoznak meg. A YouTube-on is megtalálható felvételeik közül egyet ITT lehet meghallgatni kedvcsinálóként.

Levelek Jákob tiszteletesnek


    A néhány évvel ezelőtt készült finn film egyszerű eszközökkel mesél el egy történetet - egy vak és öreg pap, meg egy börtönből szabadult nő kapcsolatán keresztül - a szeretet erejéről. Megtekinteni ezen a linken keresztül lehet.Hová vezet a meditáció?

    Isten jelenlétébe - mondja Jálics Ferenc.  „Miért érdemes meditálni? Hová vezet a meditáció?” címmel október 11-én Sajgó Szabolcs beszélgetett a budapesti Párbeszéd Házában az idős jezsuita szerzetessel, a szemlélődő meditációs lelkigyakorlatok egyik irányzatának kidolgozójával. Az erről készült összefoglaló beszámoló itt olvasható.

Erdő Péter gondolatai az egyház helyzetéről és feladatairól Euróbában

    Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) október 6–9-ig tartó monacói ülésén fejezi be küldetését a testület elnökeként Erdő Péter bíboros, aki két cikluson, tíz éven át vezette a testületet. Ez alkalomból jelent meg vezércikke a CCEE hivatalos éves beszámolójában, a Litterae Communionisban.

Az irgalom mindig kapcsolat

    A szeptember 24-én, Pannonhalmán megrendezett taizéi ifjúsági találkozó alkalmával Alois testvérrel, a franciaországi taizéi közösség elöljárójával beszélgetett a Magyar Kurír az irgalomról. Tovább..

 
A szerető figyelem imája

    James Martin, a népszerű amerikai jezsuita ajánlotta olvasói figyelmébe a Szent Ignác-i examen gyakorlatát, „a szerető figyelem imáját”, melyhez megfogalmazott egy segítő vezérfonalat is. A rend alapítójának "legkedvesebb negyedóráit" ismertető írás itt olvasható.


Az igazi hívő felelősséggel tartozik a jövőnek is

    Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke, egyben a CEU Éghajlatváltozási és Fenntartható Energiapolitikai Központjának (3CSEP) igazgatója, megosztott Nobel-békedíj részese, hét gyermek édesanyja. Vele közölt beszélgetés sok érdekes témát érint.


Az Istennek kölcsön adott idő

    A korai egyház gazdag prédikációs irodalmában olykor tanulságos kiszólásokkal találkozhatunk. Az Órigenész vagy Aranyszájú Szent János beszédeitől lenyűgözött mai olvasóra például kijózanítóan hatnak egyes, a kortárs hallgatósághoz intézett megjegyzések. Heidl György jegyzete ITT olvasható.


Jól gyóntam?

     A gyóntatószékből kilépve sokszor töprengünk: „Jól csináltam? Elég konkrét, elég őszinte voltam?” A PárKatt.hu-n közzétett cikk - Jól gyóntam? – Tíz tanács papoktól - tíz pap gyónással kapcsolatos tanácsait osztja meg az olvasókkal.

A sötétség szentje

    Az America című jezsuita hetilap legfrissebb számában interjú jelent meg Brian Kolodiejchukkal, Teréz anya szenttéavatási ügyének posztulátorával, melynek magyar nyelvű fordítását teljes terjedelmében közreadta a Magyar Kurír. A beszélgetés ITT olvasható.


Ferenc pápa megértése

    A megértés megtérést igényel. Ez a tanulsága a Magyar Kurír főszerkesztője írásának..
Az elmúlt hetekben felerősödni látszanak a hazai társadalmunkra ható, véleményformáló közösségi oldalakat ellepő írásokban a Ferenc pápát érő kritikák. A jelenségre reflektál a "(Nem) Érteni Ferenc pápát" c. cikk.


Virtuális paradicsom, vagy Pokol.com?

    Az internet 1991-es bevezetése óta folyamatosan vitát gerjeszt, lelkesedést vált ki, illetve határozott vészjelzésekre indít. Giovanni Cucci olasz jezsuita szerzetes, filozófus és pszichológus könyvében az internethasználat lehetőségeit és veszélyeit tárgyalja. Tovább...


A lengyel püspökökkel beszélgetett Ferenc pápa Krakkóban

    "És van egy utolsó, amit szeretnék hangsúlyozni, mert úgy érzem, kéri tőlem az Úr: a nagyszülők. Ti, akik végigszenvedtétek a kommunizmust, az ateizmust, tudjátok, hogy a nagyszülők, nagymamák voltak, akik megőrizték és továbbadták a hitet. A nagyszülők őrzik egy nép emlékezetét, övék a hit emlékezete, az egyház emlékezete.

    Ne dobjátok ki az öregeket! A kidobás mai kultúrájában, mely krisztustalanná vált, kidobják azt, ami nem hasznos, ami nem működik. Nem! A nagyszülők a nép emlékezete, a hit emlékezete. És összekötni a fiatalokat a nagyszülőkkel: ez is közelség. Közel lenni és közelséget teremteni. Így válaszolnék erre a kérdésre."

    A beszélgetés teljes szövege ITT olvasható

Ferenc pápa: A diványboldogság az, ami leginkább le tud rombolni minket

    A fiatalok július 30-án este tartották a krakkói Ifjúsági Világtalálkozó egyik csúcseseményét, az imavirrasztást Ferenc pápával. Az est három fiatal tanúságtételére, a Szentatya buzdító szavaira és szentségimádásra épült. A pápa teljes beszéde ITT olvasható.

Az irgalmas szamaritánus iskolázott figyelme

   Sokan ismerik Pilinszky János nevét, de talán kevesebben mélyedtek be a költő keresztény világnézetének személyes vonatkozásaiba, amelyben meghatározóak voltak a nagy francia filozófus és misztikus, Simone Weil írásai. A költővel készült elemző interjú aktualitását az irgalmas szamaritánus szeretetére vonatkozó Weil-megállapítást kifejtő részlet adja. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg: Hűség a labirintushoz

A szemlélődő ima gyógyító ereje

    "A szemlélődő ima lényege az a tapasztalat, hogy Isten „aktuális teljesítőképességemtől és pillanatnyi közérzetemtől függetlenül már most megerősít, elfogad és mélységesen szeret, úgy, amilyen vagyok.”
Az idézet Karin Seethaler fenti című könyvéből való, és rámutat arra, hogy a meditáció, a szavak nélküli ima nem a misztikusok kiváltsága, hanem bármelyikünknek napi gyakorlata lehet. Az ezt bővebben kifejtő könyvismertető ITT olvasható.


Marcell atya emlékezete

    Május 28-29-én a Huba utcai Kármelhegyi Boldogasszony-templomban és rendházban kétnapos konferencián emlékeztek meg a magyarországi kármelita rend arról, hogy ötven évvel ezelőtt, 1966. május 29-én adta vissza lelkét a Teremtőnek a szentéletű kármelita szerzetes. A sokak által ismert és szeretett Tiszteletreméltó Marton Marcell atya életútjának összefoglaló ismertetése és méltatása itt található.


Erdő Péter bíboros és Köves Slomó rabbi beszélgetése

    "A zsidóság és a kereszténység ugyanis nem két vallás, hanem másfél. Bár csak a keresztények között beszélünk felekezeti különbségről, a zsidóság – bár kicsit távolabb helyezkedik el – mégsem tekinthető egy másik vallásnak.”

    A jezsuiták Párbeszéd Házában folytatott eszmecseréről szóló beszámoló itt olvasható


Az életszentséghez nem önsanyargatás, hanem kis megtérések kellenek

    A pápa a május 24-én reggel, a Szent Márta-házban bemutatott szentmise homíliáját az életszentség témájának szentelte.

    "Az életszentséget soha nem műveljük egyedül, magunktól. Az mindig kegyelem. Jónak lenni, szentnek lenni, mindennap egy kicsit előre haladni a keresztény életben, ez mindig kegyelem, amit úgy kell kérni. Bátorság és úton járás. Bátran kell járni, reménnyel és készséggel, hogy megkapjuk ezt a kegyelmet. A kegyelem az úton járás kegyelme"

A homília teljes szövege itt olvasható.


Isten irgalmassága nem a büntetés elengedése

    Az idei nagymarosi találkozó főelőadója a már sokak által ismert győri karmelita atya, Béri László Renáto volt. Az irgalmasság éve témájában ebből az alkalomból vele készült interjúból van a következő részlet:

    "Mindenekelőtt attól a negatív istenképtől kell megszabadulnunk, amely az irgalmat mint be nem teljesített büntetést láttatja velünk. Az első szabadulás, amelyen át kell mennünk, annak a belátásához vezet, hogy milyen tulajdonságai vannak Istennek, és mit jelent az irgalma. Az irgalom azt jelenti, hogy szeret, mert a gyermeke vagyok."

     A teljes interjú itt olvasható: Isten szeretete ingyenes


A globális etikából teljesen ki van zárva Isten

    Marguerite A. Peeters „A nyugat kulturális forradalmának globalizációja” című könyvét a Szent István Könyvhét keretében Fülep Dániel, a John H. Newman Felsőoktatási Képzési Központ igazgatója mutatta be május 10-én Budapesten, a Stephanus Könyvesházban.

    Idézet  az ismertetőből: " A családdal kapcsolatos fogalmak szinte teljesen átalakultak, már nem családról, hanem párokról, egyénekről hallunk. A házastárs fogalma is kiveszőben van, sokkal jobban partnerekről beszélnek. A házasság is háttérbe szorul, helyette a szabad szerelem és ennek szinonimái vannak terjedőben. Nem boldogságról hallunk, hanem életminőségről." Továbbiak: A globális etikából ki van zárva Isten

   

Éljük meg karitatív tevékenységekben Isten mindenre kiterjedő irgalmát

        A Magyar Kurír készített interjút Urr Ipoly OCist plébánossal, a budai Szent Imre templom igazgatójával. Noha az ottani egyházközség adottságai nem hasonlíthatók össze a csanakiéval, a beszélgetés sok figyelemre méltó és másokra is érvényes gondolatot tartalmaz. Az interjú teljes szövege itt érhető el: Interjú Ipoly atyával


Pünkösdi istentisztelet Körösfőn

     A lenti videó - amelyből egy részlet látható -  tizenöt évvel ezelőtt készült, elsősorban a csodálatos kalotaszegi népviselet megörökítése céljából: Pünkösd Kalotaszegen


A cölibátusról - újszerűen

      Az Isten, egyház szerelem és én címmel tartott előadást áprilisban Budapesten Hodász András atya. A Ciszterencia névre hallgató rendezvényen a cölibátus is szóba került: Az Isten, egyház szerelem és én


Érdekességek a Szent Benedek medálról

      A Szent Benedek-medált nagy erővel ruházzák fel; különösképp a gyógyulást és megkötözöttségekből való szabadulást keresők folyamodnak hozzá. A medál jelképrendszeréről is szól a következő írás: Érdekességek a Szent Benedek medálról


A kiengesztelődés lehetőségei

     Érdekes és főleg a keresztények számára tanulságos párbeszéd zajlott le néhány hete a jezsuita Sajgó Szabolcs és a vallásos zsidó Rőhrig Géza között a Loyola Caféban. Itt tekinthető meg: A kiengesztelődés lehetősége


Csángó Jézus

    Nagyon érdekes videó került föl a YouTube-ra nemrégiben: egy Jézus életéről szóló amerikai játékfilm, csángó nyelvű szinkronnal. Egészen különleges élmény a jól ismert eseményeket és a szinte kívülről tudott szövegeket egy nagyjából érthető, de mégis idegennek tűnő beszéddel hallani. Az archaikus csángó dialektus valósággal visszavisz bennünket az időben, mintha kortársként élnénk át a történetet. A film itt tekinthető meg :Csángó Jézus


Amoris Laetitia - A szeretet öröme

     A Vatikánban április elején bemutatták Ferenc pápa Amoris Laetitia (A szeretet öröme) című apostoli buzdítását. A dokumentum a családdal, illetve a házassággal foglalkozó legutóbbi két püspöki gyűlés, a 2014 októberében tartott rendkívüli és a 2015 októberében tartott rendes szinódus eredményén alapszik.

    A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) budapesti sajtótájékoztatóján Bíró László elmondta: a pápa a hasonló egyházi dokumentumokhoz képest szokatlan módon személyes hangú buzdítást írt, amelyen átragyog az ember, aki benne él a világban, és látja annak jó és rossz oldalát egyaránt. Az írásban a Szentatya a család eszményének szépségéről szól, de nagy együttérzéssel odaáll azok mellé is, akik ezt az ideált nem tudják megvalósítani. Ahogyan egyik elődjének, Szent XXIII. János pápának a szavait idézi az irgalmasság szentévét meghirdető bullájában: egyszerre kívánja az irgalmasság gyógyírját felkínálni és megmutatni az igazság fáklyáját. Hasonló lelkesedéssel értékelte a pápa stílusát és gondolatait Christoph Schönborn bécsi bíboros római sajtótájékoztatóján.

Az említett megnyilvánulások az alábbi linkeken érhetők el:

Budapesten is bemutatták Ferenc pápa családi szeretetről szóló buzdítását

Schönborn bíboros a pápai buzdításról


A migrációról a félelmeken túl

    Alois testvér, taizéi prior írása a menekültkérdésről több mint tíz európai újságban jelent meg. Magyarul a Magyar Nemzet hétvégi magazinja közölte az írást március 26-án.  Az okfejtés egy példaadó szerzetes felhívása az irgalmasságra, amelyet mindenek előtt az Európa sorsáért jogosan aggódó politikusoknak kellene alaposan átelmélkedniük és jól értelmezniük. A Taizéi közösség honlapján magyarul is megjelent írást teljes terjedelmében az alábbi linken érhető el: A migrációról - túl a félelmeken.


Európa keresztény gyökereiről

    Andrásfalvy Bertalan professzor, az Antall-kormány egykori kulturális miniszterének alábbi írása 1995-ben jelent meg, de még mai is, sőt ma igazán aktuális: Milyen Európát akarunk?


Beton atya püspöki hitvallása

    A Magyar Kurír interjút készített Balás Béla püspökkel - Beton atyával - 75. születésnapja alkalmából. Az izgalmas pályát bemutató írásban szó esik napjaink kihívásairól is.Soha nem állíthatjuk magunkról, hogy tökéletesek vagyunk