AJÁNLÓ

Lengyelországot a Częstochowai Szűzanya oltalmába ajánlják május 3-án

 

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a lengyelek Máriához fohászkodnak oltalomért. Május 3-án a Częstochowai Szűzanya oltalmába ajánlják nemzetüket. A szertartást a lengyel püspöki konferencia elnöke, Stanisław Gądecki érsek vezeti, és élőben követhető lesz a közösségi oldalakon és a televízióban.

 

Lengyelországot a történelme során előforduló nehéz és válságos pillanatokban mindig a Jasna Góra-i nemzeti kegyhely Fekete Madonnájának ajánlották föl. Így volt ez 1920-ban a bolsevik megszállás fenyegetésekor, vagy 1946-ban, a második világháborút követően, a kommunizmus előretörésekor. Így volt 1956-ban is, amikor a háromszáz évvel korábbi dicsőséges eseményre emlékeztek: arra, hogy a Jasna Góra-i pálos kolostor állította meg a svéd csapatok előrenyomulását. Hálából II. János Kázmér lengyel király (Jan Kazimierz) 1656. április 1-jén a lwówi (lvivi vagy lembergi) Bölcsesség-székesegyházban ünnepélyes fogadalom keretében felajánlotta országát a Szent Szűznek, és egész birodalma patrónájává és királynőjévé választotta őt.

1979-ben II. János Pál pápa első apostoli útján, melyet hazájában tett, a lengyel egyházat a Częstochowai Szűzanya oltalmába ajánlotta. Négy évvel ezelőtt, május 3-án pedig, Lengyelország keresztény hitre térésének 1050. évfordulóján a püspöki konferencia elnöke megújította a nemzet felajánlását Isten Anyjának.

A jelenlegi koronavírus-járvány idején több ország is a Szűzanya kezébe helyezte magát. Ehhez a sorhoz csatlakozik Olaszország, az USA és Kanada is május 1-jén.

A lengyel püspökök így fogalmaztak honlapjukon: „Közeledik a visztulai csoda centenáriuma: 1920 augusztusában a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására nemzetünk és az európai civilizáció megmenekült a bolsevik uralomtól. (A varsói csatában győztek a szovjetek felett – a szerk.) Most pedig, elődeink nyomán mi is Jasna Górába jövünk… Itt jobban tudatosul felelősségünk a lengyel keresztény örökség iránt. Minden társadalmi réteget egyaránt gondozni kell, nemcsak anyagi, hanem lelki boldogulása érdekében is.”

A lengyel püspökök köszönetet mondanak a 100 éve született Szent II. János Pál pápáért, aki Máriában a remény példaképét látta. Köszönetet mondanak Stefan Wyszyński bíboros boldoggá avatásáért is, amelyet eredetileg június 7-re tűztek ki, de a járvány miatt bizonytalan időre elhalasztották. „A lengyel és az európai egyház jelképes alakja arra emlékeztet minket – írták a lengyel püspökök –, hogy nem elég Isten Anyjának tiszta és megsebzett arcára tekinteni, hanem ki kell olvasni tekintetéből mindazt, ami a lengyel lelkiismeret megújulásához szükséges.”

Most a lengyel püspökök Máriával, Isten Anyjával, Lengyelország Királynőjével és védőszentjeikkel együtt kérik Istent, hogy mentse meg hazájukat e mostani nehéz időszakban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír