HETI HÍRLEVÉL‎ > ‎

HL20200315

 A SZENT  KERESZT PLÉBÁNIA HÍRLEVELE

Amennyiben a Hírlevél szövege nem megfelelően jelenik meg képernyőjén, tekintse meg itt!


Hirdetés 


A Húsvét előtti templomtakarításra 2020. március 23-án, hétfőn kerül sor. Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen segítenek az ünnepi előkészületben. A templomtakarítás reggel 8 órakor kezdődik.


A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia körlevele a 2020. évi nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtésről.

Kedves Testvérek!

Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így szól hozzánk: - „Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a nélkülözőknek. Az ilyen alamizsna egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, a felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk.”

 

Ima-böjt-alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon.

Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat és régi böjti hagyomány az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel.

Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtést a templomainkban, ami lehetőséget teremt az alamizsna kifejezésére is. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.

 A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 15-től 22-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

 Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

 „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat. 

Kedves Testvérek!

Ferenc pápa a Miatyánkról szóló katekézisében így tanít: Jézus a kenyérszaporításkor azt a keveset sokszorozza meg csodás módon, amit egy gyermek ajánlott föl a többiek javára. (vö. Jn 6,9) Nem szabad önzőnek lennünk, kötelességünk megosztani a kenyeret azokkal, akiknek szükségük van rá. Véssük eszünkbe, hogy az étel nem magántulajdon, hanem Isten kegyelme, amit meg kell osztanunk a rászorulókkal. Jézus a Tibériás tavánál nemcsak a kenyér- és halszaporítással tett csodát, hanem a megosztással: adjátok ide, amitek van, és én csodát teszek - mondta. Jézus a felajánlott kenyér szaporításával elővételezte önmaga felajánlását az eucharisztikus kenyérben. Csak az eucharisztia tudja ugyanis csillapítani a végtelen iránti éhünket és az Isten utáni vágyat, mi minden ember lelkében lakozik, a mindennapi kenyér keresésében is.”

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér színében, az Oltáriszentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen mindnyájunkat,  hogy tegyünk tanúságot az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az élelmiszercsomagokat a családokhoz, akik ezekben megérezhetik az Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak Húsvét örömét és üzenetét.

 

Kelt: Budapest, 2020. nagyböjt 2. vasárnapján
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


Intézkedések járvány megelőzése érdekében

A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

1.      Templomok

-          Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;

-          kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;

-          a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését;

-          kérjük a szenteltvíztartók kiürítést, azok használatának mellőzését;

-          amennyiben hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.

 

2.      Egyházi intézmények, iskolák és plébániák

-          Kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait;

-          kérjük a gyakori, lehetőleg óránkénti, gondos szellőztetés elvégzését;

-          kérjük, hogy az illemhelységek mindig legyenek ellátva elegendő szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral;

-          kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők, az illemhelyet használók számára, valamint az étkezésre szolgáló helységekben (pl. szenzoros alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszer adagoló).

 

3.      Betegellátás

-          Kérjük a betegellátásban résztvevőket az országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi rendelkezések betartására;

-          a házi betegellátásban kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

Budapest, 2020. március 5. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


Ministráns kirándulás

Tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal  hűséges ministránsaink és szentmisékben szolgálatot vállaló gyerekek számára  ministránsnapot szerveztünk.  Elmondhatjuk, hogy tartalmas napot töltöttünk együtt a gyerekekkel.

Ebben az évben folytatjuk ezt a hagyományt. Május 2-án, szombaton a köpcsényi csokigyárba és Pozsonyba és környékére szervezünk kirándulást. Szentmisével zárjuk a napot. Haza felé pedig ismét megállunk vacsorázni. 

Erre a kirándulásra szeretettel hívjuk és várjuk a Pannonhalmi Területi Apátság minden plébániájának a ministránsai és kísérőjüket. 

A kirándulás költsége 3000 Ft. 

A gyülekezés helye és időpontja megtalálható a jelentkezési lapon. Győri jelentkezők  esetében egyeztetünk, hogy hol a legpraktikusabb számukra a felszállás. (Figyelembe kell vennünk, hogy a busz hol állhat meg.)

A további részletekről tájékozódhatnak a következő linkre kattintva:

http:// 4plebania.hu/ministrans/  

Készségesen válaszolunk, ha az utazással kapcsolatosan kérdésük merül fel.


Köszönettel és szeretettel: 

 

Arnold atya és Horváthné Volf Mónika 


Olvasnivaló:

A vasárnapok is beleszámítanak a negyven böjti napba? – Harminc kérdés és válasz a nagyböjtről


Füzes Ádámot, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelező tagozatának liturgikatanárát kérdeztük a nagyböjtről – a készületről és annak eszközeiről –, hogy könnyebben válaszolhassunk az Úr hívására ebben a kegyelmi időszakban (is).

A kérdések és válaszok itt olvashatók.
 
A HÉT LITURGIKUS RENDJE

                   
  Ménfőcsanak, 2020. március 15.

Március 15., Nagyböjt 3. vasárnapja

8:30 Szentmise  (meghalt Pintér Lajosnéért, halála 1. évfordulóján)

12:00  Keresztelő: Csiszár Olivér és Csiszár Milán

16:00  Gyóntatás

17:00 Szentmise  (meghalt Tóth Józsefért, halála 1. évfordulóján)


Március 16., hétfő: Nagyböjti köznap

17:30  Rózsafüzér

18:00  Szentmise  (meghalt Mező Józsefért és Kaizinger Irmáért)


Március 17., kedd: Nagyböjti köznap

14:30  Temetési szentmise

15:00  Temetés: Csabod Tiborné, sz.: Pingitzer Ágnes

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise


Március 18., szerda: Nagyböjti köznap

17:30  Rózsafüzér

18:00  Szentmise


Március 19., csütörtök: Szent József, Szűz Mária Jegyese

17:15 Szentségimádás

18:00 Szentmise  (meghalt Mező Imréért, Szokolics Katalinért  és meghalt gyermekeikért)


Március 20., péntek: Nagyböjti köznap

17:15  Keresztút

18:00  Szentmise  (meghalt László és Gertrúd szülőkért, nagyszülőkért, haláluk évfordulóján)


Március 21., szombat: Szent Benedek atyánk égi születésnapja

17:30  Felolvasás: Tadeusz Dajczer: Mindent Ő ad nekünk (Elmélkedések az Eucharisztiáról)

18:00 Szentmise  (meghalt Herke Jánosért és feleségéért, Gangl Gizelláért)

19:00-19:45  Szentségimádás


Március 22., Nagyböjt 4. vasárnapja

8:30 Szentmise  (meghalt Korán Mártonért, halála évfordulóján)

16:00  Gyóntatás

17:00 Szentmise  (meghalt Bint Jánosért)