HETI HÍRLEVÉL‎ > ‎

HL20190414

A SZENT  KERESZT PLÉBÁNIA HÍRLEVELE

Amennyiben a Hírlevél szövege nem megfelelően jelenik meg képernyőjén, tekintse meg itt!


HIRDETÉS

Kedves Testvérek!

Hitünk legmélyebb misztériumát, az Úr Jézus kínszenvedését, kereszthalálát és feltámadását ünnepeljük Húsvét szent napjaiban. Vár bennünket az Úr a vele való szent közösségre a Szent Háromnap során, amikor

Nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékezetét,

Nagypénteken az Úr kereszthalálát,

Nagyszombaton a Vigíliában, ill. Húsvétvasárnap az Úr feltámadását ünnepeljük.

 

Nagyon kérem a testvéreket, hogy erőnk szerint, a Szent Háromnap liturgiáján legyünk jelen. Az Úr Húsvétját, amely a mi Húsvétunk is, úgy tudjuk legmélyebben átélni, ha mindhárom nap eljövünk a templomi szertartásokra.Adó 1%

Utaljuk adó 1%-t a Katolikus Egyháznak. Technikai száma: 0011

Az alapítványi 1%-at, ha nincs más elkötelezettségünk, a másik plébániámnak (sajnos a csanaki egyházközségnek nincsen alapítványa):

Kismegyeri Szent Anna Egyházközség Templomépítő és Fenntartó Alapítvány

Adószáma: 18980055-0-08

Előre is köszönjük!


ÉRDEMES KÖVETNI facebook OLDALUNKAT IS! 


 

                       Ménfőcsanak, 2019. április 14.

A HÉT LITURGIKUS RENDJE

        Április 14., VIRÁGVASÁRNAP

        8:30 Szentmise barkaszenteléssel

        (meghalt Pintér Mihály és Pintér Gizella szülőkért,                              nagyszülőkért és meghalt családtagokért)

        16:00 Gyóntatás

        17.00 Szentmise 

        (meghalt Márton édesapáért, halálának 1.évfordulóján)


Április 15., Nagyhétfő

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise

(meghalt Sziklai Mihályért és feleségéért, Takács Erzsébetért, és vejük: Ferencért)

  

Április 16., Nagykedd

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise 

(A Dobos és Giczi család meghalt tagjaiért)

  

Április 17., Nagyszerda

Ezen a napon itthon nem lesz szentmise !

18:00  Krizmaszentelési szentmise                                Pannonhalmán !

Április 18., NAGYCSÜTÖRTÖK

7:00 Jeremiás siralmai

18:00 Az utolsó vacsora emlékezete -                          Szentmise

19:00  Virrasztás a szenvedő Jézussal

 

 Április 19., NAGYPÉNTEK

7:00  Jeremiás siralmai

15:00  Keresztút

18:00  AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE

  

Április 20., NAGYSZOMBAT

7:00  Jeremiás siralmai

A nap folyamán virrasztunk az Úr sírjánál !

20:00  HÚSVÉTI VIGÍLIA

 

Április 21., HÚSVÉTVASÁRNAP, KRISZTUS FELTÁMADÁSA

5:00  Krisztus-keresés

8:30 Szentmise 

            (meghalt Anna és József szülőkért)

17:00 Szentmise


Április 22., Hétfő Húsvét Nyolcadában

Figyelem! A mai mise szokatlan időpontban lesz!

10:30  Szentmise

            (meghalt Ilonka néniért)

16:00  Szentmise

            // Az imádkozó édesanyák imacsoportjának hálaadó szentmiséje