FRISS

PASSIÓ

Jézusnak átadják a keresztet és utasítják, hogy vigye végig Jeruzsálem utcáin, fel a Golgotára. A Golgota hegyén Jézust a keresztre szegezik és szembesülnie kell az utolsó kísértéssel: a félelemmel, hogy Atyja elhagyta. Sikerül leküzdenie a félelmet, Máriára, Szent Anyjára tekint és kimondja a szavakat, amelyeket csak ő érthet meg egészen: "Elvégeztetett." Aztán meghal: "A kezedbe ajánlom lelkemet." - hangzik el.

Kórusunk a Názáreti Jézus életének utolsó tizenkét óráját mutatja be.

Passió ITT érhető el.


Adventi imaóra

Kedves Hívek!

A jelenlegi helyzet miatt, sajnos az adventünk is más lett, mint amit az eddigi években megszoktunk! Ebben a helyzetben se uralkodjon el rajtunk az elkeseredettség! Találjunk értelmet, fényt a sötétségben. Engedjük, hogy a Megváltó megszülessen a szívünkben. Az idei évben ezzel az imaórával szeretnénk Jézus örömhírét eljuttatni a családokba.

Imaóra elérhetőége ITT

A Ménfőcsanaki Szent Kereszt Plébániatemplom Gitáros Ének és Zenekara


Megkezdődött május 7-én a krakkói egyházmegyében Szent II. János Pál pápa szülei, Emilia Wojtyła és idősebb Karol Wojtyła boldoggáavatási pere. Ebből az alkalomból a családi értékek fontosságát emelték ki az Egyház képviselői.

A házaspár életszentségére bizonyítékokat gyűjtő, a boldoggá avatást előkészítő egyházmegyei fórum a lengyel pápa szülővárosában, a dél-lengyelországi Wadowicében tartotta meg csütörtökön első ünnepi ülését. Ezt követően az előkészítő fórumot vezető krakkói érsek, Marek Jędraszewski szentmisét mutatott be. Ő indította el gróf Esterházy János, a két világháború közötti felvidéki magyar politikus boldoggáavatási perének egyházmegyei szakaszát is 2018-ban.

II. János Pál szülei „tanúságot tettek a múlhatatlan értékek létezéséről, melyek között az első helyen a család szerepel” – jelentette ki a boldoggá avatást előkészítő egyházmegyei fórum ülésén Stanisław Dziwisz bíboros, a lengyel pápa titkára. A mai családoknak a házasság valódi mintáira van szükségük, „különösen a házasság méltóságának szükségességét és értelmét kétségbe vonó ideológiák fényében” – hangsúlyozta a bíboros.

Emilia és Karol Wojtyła boldoggá avatásának posztulátora Sławomir Oder atya, aki ugyanezt a tisztséget már II. János Pál 2014-ben befejeződött szenttéavatási perében is betöltötte.

A per egyházmegyei szakasza folyamán meghallgatják a házaspár életét jól ismerő kortársak leszármazottait, és tanulmányozzák II. János Pál azon írásait, amelyekben megemlékezett szüleiről, a családi élet részleteiről.

Emilia (1884–1929) és Karol (1879–1941) 1906-ban kötöttek házasságot, három gyermekük született. Az elsőszülött, Edmund orvos lett. Kórházi szolgálata során, 26 éves korában skarlátfertőzést kapott, és belehalt a betegségbe. A másodikként világra jött kislány, Olga röviddel születése után hunyt el. Az 1920-ban született Karol, a későbbi pápa, szüleinek harmadik gyermeke volt. Korán elárvult – édesanyja, Emilia akkor hunyt el, amikor Karol kilencéves volt; édesapja a második világháború idején, 1941-ben halt meg.

Forrás

Magyar Kurír

Az Isten iránti bizalom az

immunrendszert is

erősíti – Csókay András a rendkívüli

pápai áldásról

Csókay András, a Honvédkórház főorvosa is élő adásban nézte március 27-én

este, amint Ferenc pápa teljes búcsút jelentő rendkívüli Urbi et Orbi áldást

adott az üres Szent Péter téren. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

hírnökeként is szolgáló idegsebészt arról kérdeztük telefonon, mit jelentett

számára ez a különleges liturgia.

Nekem is, mint sokaknak, látva a Szent Péter teret, látva a Szentatyának az arcát, szívbéli hitélményt is adott. Az értelmünkkel ugyanis sok mindent felfoghatunk, a teljes búcsú értelmét, meg azt is, hogy nem kell félnünk semmilyen vírustól, ha azt a kicsi-kicsi dolgot – a bűnbánatot – meg tudjuk tenni, amit a jobb lator is megtett: még ha meg is halunk, aznap vele leszünk a paradicsomban. Ennél megnyugtatóbb dolgot nem lehet mondani egy hívőnek az életben, csak hát behatol-e ez az igazság a szívig?

Több volt, mint egy sima tévéközvetítés, a misztikum légkörét súrolták a képsorok, amelyeket a vatikáni média közvetített, szívig hatoló imádság volt. Az este hatkor kezdődött ima után, azt hiszem, nagyon sokan megnyugodva tértek nyugovóra.

De ezt a hozzáállást mindennap meg kell újítani, amikor zavar, félelem, aggódások jönnek a fejünkbe a körülmények miatt, mindig meg kell találni az életünkben azt a pontot – vissza kell rá emlékezni –, amikor a szívünkkel is teljes tisztaságában láttuk az evangéliumnak az igazságát, nem csak az értelmünkkel fogtuk fel. Ezért is fontos az erre az eseményre való emlékezés.

Milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy egy ekkora egészségügyi vészhelyzet közepette, ami az egész emberiséget sújtja, Ferenc pápa egy ilyen különleges módját találta meg annak, hogy a mai modern technika, az internet segítségével összefogja a világ híveit és jóakaratú embereit? Mert azt hiszem, részben erről is szólt ez a liturgia.

– Nemcsak ő, hanem nagyon sokan keresztények együtt szenvedünk a szenvedő emberekkel, a világgal, ahogy Szent Pál írja: „a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását”. Most a Szentatya ebben a megnyilvánulásban példát mutatott, élen jár a maga lehetőségeivel. Nekünk ugyanígy meg kell nyilvánulnunk munkahelyünkön vagy baráti társaságban, ahol rengeteg félelemben élő, hitetlen vagy olyan félig hívő testvérrel találkozunk, akik a mai nehéz helyzetben kapkodnak, és nem tudják hova tenni az egészet, sokszor odalyukadnak ki, hogy hol van ilyenkor Isten. Pedig rém egyszerű: amikor egy szülő elviszi a gyermekét az orvoshoz, mert mondjuk egy csúnya horzsolt sebe lett egy elesés miatt, akármennyire is nem akarja az a gyermek, hogy a sebeit a csípős jóddal fertőtlenítsék, apja vagy anyja szeretetből engedi, hogy az orvos fájdalmat okozzon neki, pont azért, hogy elkerülje aztán a sokkal-sokkal nagyobb bajt.

Valahogy a Jóisten is így rendezi a problémáinkat, mint a legjobb

orvos.

Így kell ezt elképzelni, és nem szabad kételkedni a Jóisten végtelenül irgalmas szeretetében.

Ő sokkal jobban tudja, hogy nekünk személyenként és az egész emberiségnek mi a legjobb, és azt cselekszi ezzel a vírussal kapcsolatban is. A paradicsomban nem volt koronavírus, meg nem volt Auschwitz, de sajnos ezeket az emberiség összehozza, s Isten kijavítja a mi bűneinket, hibáinkat, mindig. Mindig úgy javítja ki, hogy nekünk a legjobb legyen. Ám bizony azt el kell fogadni, hogy ha mi akarnánk kijavítani, akkor biztos megint egy rossz megoldást választanánk, mert ahogy ide eljutottunk, az is a rossz megoldások sorozatának következtében történt.

El szoktam mondani, hogy ha a háborúkra költött pénznek – nem is tudom számszakilag kifejezni, hogy mennyire – elenyésző összegét, egybilliárdod részét vagy még ennél is kevesebbet a fertőző vagy egyéb betegségek kutatására fordítanánk, akkor egy ilyen vírus megjelenése után fél nappal meglenne a vakcina.

De nem arra költjük. S Istenben és a világban minden mindennel összefügg: a napi százezer abortusznak a sikoltása is összefügg azzal, ami aztán egészen máshol történik. A bűn megtermeli a bűnhődést. Ebben a konstellációban kell elhelyezni a történteket, akkor mindjárt minden érthetővé válik, és egy pillanatra sem szabad kételkedni, hogy ahogy eddig is mindig megoldotta a Jóisten az emberiség problémáját, úgy most is meg fogja. Hiszen már rég kihalt volna az emberiség, amikor jött a vízözön, de azért az a pár ember abban a bárkában megmaradt, ez most is így fog történni.

Ez az Isten iránti bizalom megadja az embernek azt a félelemmentességet, amivel a saját életét görgetheti tovább, s így például az immunrendszere is jó állapotban várja az éppen arra jövő vírust. Félelemmentesség kell a jó immunrendszerhez, és azzal komoly esély van kihúzni a megbetegedést, aki pedig bűneit megbánva tud elmenni ebből a világból, ahogy a jobb lator, azt a feltámadás valósága várja.

– Az Urbi et Orbi áldást megelőzően Ferenc pápa homíliát is mondott. Melyik elhangzott gondolat az, amit kiemelne?

– Az imádsággal kapcsolatban szólt arról a pápa, hogy bátran és állhatatosan merjünk Istentől kérni, akkor is, hogyha bűnösök vagyunk. Nagyon türelmetlenek tudunk ugyanis lenni Istennel, s gondoljuk végig, hogy Istennek micsoda őrületes nehéz dolga van, azt a sok borzalmat elrendezni, amit napról napra okoz az emberiség neki. Az Isten által megteremtett tudománynak is idő kell, hogy rátaláljon és választ adjon a problémákra.

– Az előbb beszélt róla, hogy a háborúk összegéhez képest milyen szemmel nem látható pénz is mennyit javítana a kutatások helyzetén. Ön szerint van rá reális esély, hogy ez a járvány ebből a szempontból jó irányba mozdítsa el a világ vezetőit és a pénzembereket, s az egészségügyi kutatásokra többet fordítsanak ezután?

– A vírus valahogy igazságos: nem válogat szegény és gazdag, miniszter és hajléktalan, filmsztár vagy átlagember között. Úgy gondolom, hogy jó értelemben sokan le fognak térdepelni, és térden álló ember nem esik el. Meg tudjuk tapasztalni azt, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik, még egy ilyen életveszélyes járvány is.

Közös ima naponta délben a járvány idején

A veszélyhelyzet hátralévő részében is napról napra legyünk együtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztőségével, valamint Böjte Csabával, Csókay Andrással és Szikora Róberttel: a déli Mária-imádságot követően fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével. A közös imát naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük.

Szeptemberben avatják boldoggá Antal Veronikát

Ferenc pápa januárban ismerte el a csángó ferences harmadrendi Antal Veronika vértanúságát. A fiatal lány látszólag nem csinált semmi rendkívülit az életében, „csak” ragaszkodott Istenhez, teljesen átadva magát neki. Szentmiséről hazatérőben öltek meg a csángóföldi Halasfalván.

Antal Veronika 1935. december 7-én született az észak-moldvai Nisiporeştiben. Szülei istenfélő emberek voltak; négy gyermeküket – akik közül Veronika volt az első – imádságos életre nevelték.

Tovább...

Tíz éves az új ravatalozó

Kedden lesz tíz éve, hogy 2008. június 26-án Várszegi Asztrik főapát úr áldásával átadásra került temetőnk új ravatalozója. Az évforduló alkalmával közzétesszük a eseményről készült videófelvételt, amelynek nézése közben emlékezhetünk többek közt az annak elkészítésében közreműködő, nemrég elhunyt testvérünkre, Hertay Márta festőművészre is.

RÉGEBBEN

Elhunyt Hertay Mária

Sokunk kedves ismerőse, barátja, a Csanakon gyakran megforduló és szívesen itt tartózkodó grafikus és tűzzománc művész életének 86. évében elhunyt. A családja által közzétett gyászjelentés itt tekinthető meg.

Hertay Mária munkái, melyeket önzetlenül adományozott egyházközségünknek, megtalálhatóak templomunkban (az oltáron, az ambón és a húsvéti gyertyatartón a tűzzománc képek), a ravatalozó feltámadt Krisztus freskója, a ravatalozó előterében a tűzzománc feszület, ugyanígy az Újkút utca torkolatában található tűzzománc feszület. Az ő alkotása a templomkertünkben álló „Szűz Mária hét öröme” tűzzománc stációs sorozat is. Hálatelt szívvel emlékezünk reá!

Isten adja meg neki az örök békét. Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét június 2-án, szombaton este 19:00 órakor mondjuk templomunkban.

Megújult az első világháborús emlékmű

A csanaki temetőben csütörtökön ünnepélyesen átadásra került a felújított első világháborús emlékmű. Az avatáson Laczkovits-Takács Tímea önkormányzati képviselő mondott köszönetet a felújításban közreműködő szervezeteknek. Beszédet tartott dr. Fekete Dávid alpolgármester és Dr. Veszprémy László alezredes, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatója. A programot Kulcsár Béla harmonikaművész előadása színesítette.

További képek

A koszorúzás előtt plébánosunk, Ferenc atya áldotta meg az emlékművet. Beszédében méltatta a hősi halottak áldozatvállalását és hazaszeretetét:

"Akikre ma emlékezünk, s akik emlékművét újra megáldjuk, áldozatot hoztak hazájukért, a legnemesebbet, életüket áldozták fel. Bibliaolvasó emberekként tudjuk, hogy az igazi szeretet egyetlen mértéke az áldozat. Maga Isten is magára vette ezt a mértéket: Szent János evangéliumában ezt olvassuk: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.” Tehát Isten is áldozattal szeretett bennünket. Maga Jézus is ilyen értelemben tanít bennünket."

A beszéd teljes szövege itt olvasható.

Fiatalokról és az egyház jövőjéről

"Az Egyház nem virágzik – de válságban sincs. Fontos kérdés, hogy mit adnak át a generációk egymásnak; az elmúlt 25–30 év változásai „nem állnak meg a küszöbön”, minket, a gyerekeinket is érintik. "

Az X, Y és Z generáció és az Egyház kapcsolatáról beszélgetett április 23-án a budapesti Kájoni Házban Dobszay Benedek ferences provinciális, Dávid Bea szociológus és Horváth Bálint, a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója. A rendezvényről a Magyar Kurír számolt be.

"Minden ima ajándék, elsősorban Isten kegyelmén nyugszik; az emberi erőfeszítések csak eszközök, hogy Isten ajándékát befogadjam; az egyszerűség nem kiindulópont, hanem eredmény."

„Legyen az ima számodra létszükséglet” – A Jézus-imáról tartottak konferenciát Budapesten. Az eseménynek a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont. Magyar Kurírnak az eseményről szóló, sok tanulságot és motivációt nyújtó részletes beszámolója itt olvasható.

PASSIÓ-ÉNEKLÉSRE ÉNEKESEKET HÍVUNK, VÁRUNK!

Az év kulturális eseményei a Főapátságban

"Ezer év jelenidő Pannonhalmán" cmmel számolt be a Magyar Kurír arról, hogy a FUGA Budapesti Építészeti Központ Breuer Marcell termében rendezett sajtótájékoztatón mutatták be a Pannonhalmi Főapátság 2018-as kulturális évadát február 14-én.

A koncerteket, az Arcus Temporum művészeti fesztivált, időszaki kiállításokat, sporteseményeket, konferenciákat és spirituális elmélyülésre hívó alkalmakat egyaránt magában foglaló programsorozatról Kormos Gyula kommunikációs vezető után Dejcsics Konrád, a főapátság kulturális igazgatója szólt részletesen. Tovább...

Új perjel Tihanyban

Mihályi Norbert Jeromost választották a Tihanyi Bencés Apátság élére, az új perjel Korzenszky Richárd lemondását követően vette át a tisztséget.

Várszegi Asztrik, a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja február 17-ére hívta össze a Tihanyi Bencés Apátság konventkáptalanját, amely Mihályi Jeromos atyát választotta a közösség új perjelévé. Korzenszky Richárd perjel február 4-én mondott le szolgálatáról, hogy a szerzetesközösség vezetését átadja a következő nemzedékek képviselőjének – tudatta az apátság. Az új elöljáró első ünnepélyes szentmiséjét március 29-én, nagycsütörtökön mutatja be a tihanyi apátsági templomban.

Mihályi Norbert Jeromos 1986. november 29-én született Bakonyszentlászlón. 2006-ban lépett be a tihanyi bencés közösségbe. Teológiai tanulmányait Pannonhalmán, majd Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. 2015-től a Tihanyi Bencés Apátság elöljárójának gazdasági helyetteseként dolgozott. Az utóbbi években Balatonszőlősön teljesített szolgálatot.

A Házasság Hete

Győrőtt a keresztény felekezetek 2018. február 10. -17. között ismét megrendezik a Házasság Hetét, amelynek eseményei a még előtte állóknak kedvébresztőt, a már benne lévőknek elmélyülést kínálnak 7 nap, 7 rendezvényen a város különböző pontjain. A teljes program itt található.

Ezek közül különös figyelmet érdemel Dr. Papp Miklós morálteológus, görög katolikus pap A házas életstílus c, előadása, amelyre február 12. hétfő 18:00 órakor kerül sor az SZE Apáczai Kar, Dr. Barsi Ernő termében (Liszt F. u. 42.)