FRISS

Sandor Keresztes, 2017. szept. 19. 1:43   [ frissítve: 2020. máj. 7. 20:53, felhasználó: Csanaki Szentkereszt ]

A Vatikáni Könyvkiadó új könyve Karol Wojtyła születésének centenáriuma alkalmából

 


100 év – Szavak és képek címmel jelent meg a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában a Szent II. János Pál életéről szóló szöveg- és képválogatás a lengyel pápa születésének 100. évfordulójára, május 18-ára készülve. A könyvhöz Ferenc pápa írt előszót.

 

Ferenc pápa kiemeli az evangélium tanúságtevője, II. János Pál szenvedélyes emberségét. Karol Wojtyła sokat szenvedett fiatalkorában, elvesztette szüleit és testvérét is, papként és pápaként mégis példát adott, miként haladjunk előre vidáman az élet útjain a nehézségek ellenére is.

„A szenvedés, amelyben teljesen az Úrra bízta önmagát, megedzette és még erősebbé tette keresztény hitét, amelyre a családban nevelték. Ennek köszönhetően kiváló nevelőjévé vált a fiataloknak, akik az ifjú papon keresztül bevezetést nyertek a konkrét, tanúságtevő, az élet minden pillanatában megélt hitbe.”

Így jellemzi elődjét Ferenc pápa a 100 év – Szavak és képek című most megjelent könyvben.

A 128 oldalas kötet bemutatja II. János Pál pápaságát – híres írásaiból és szavaiból idézve – megválasztása napjától, 1978. október 16-ától halála napjáig, 2005. április 2-áig. A kiadvány nemcsak olaszul, hanem angolul és lengyelül is elérhető. A lengyel pápa homíliáinak, beszédeinek és tanításának részleteit Giuseppe Merola atya, a Vatikáni Könyvkiadó munkatársa; a Vatikáni Média fotóit Mirosława Lesner válogatta.

Az előszóban Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy a kötet sok emberhez eljut, főként a fiatalokhoz. Fülünkben cseng a lengyel pápa felhívása: tárjuk szélesre a kapukat Krisztus előtt, és ne féljünk. „Szent II. János Pál élete során azt tanította nekünk, hogy miként haladjunk előre vidáman a nehézségek ellenére a világ útjain. Járjunk az előttünk élt óriások lábnyomában abban a meggyőződésben, hogy sosem vagyunk és leszünk egyedül. (...) Mindig ápoljunk különleges kapcsolatot mennyei édesanyánkkal, Szűz Máriával, a gyengédség és az irgalmasság anyjával.”

Ferenc pápa egyszerű és nagyrészt a fiatalokhoz szóló szavakkal mutatja be Szent II. János Pál pápát:

„a hit nagy tanúságtevője, a mély hit embere, az Egyház biztos vezetője a nagy változások idején”.

Felidézi enciklikáit az embert megváltó Jézusról, az irgalmas Istenről, a Szentlélekről, egészen a Redemptoris materig, amely Mária az Egyház életében betöltött szerepéről szól. Ferenc pápa utal továbbá II. János Pál társadalmi enciklikáira és a Katolikus Egyház Katekizmusára is, amely értékes ajándék az Egyház számára.

A könyv előszavában a Szentatya kiemeli elődje nyitottságát, a párbeszéd keresését mindenkivel, elszántságát a háborúk megfékezésére, hajlandóságát, hogy elinduljon bárki felé és hogy megölelje a szenvedőket. Róma püspökei között

Karol Wojtyła volt az első, aki Kelet-Európából érkezett, és akin keresztül a vasfüggönyön túli vértanú egyház megszólalt.

Ferenc pápa emlékezteti az olvasót, hogy Szent II. János Pál pápa mennyit szenvedett élete során. „Személyes szenvedése összekapcsolódott népe, nemzete és Lengyelország szenvedésével.” „...elvesztette édesanyját, meg kellett élnie szeretett testvére, majd édesapja halálának drámáját is. Amikor belépett a titokban működő krakkói szemináriumba, már elvesztette minden közeli családtagját. Teljesen Istennek és Egyházának szenteli magát egy olyan időszakban, amikor barátai meghalnak a háborúban.”

„Fiatalon és pápaként is szenvedett” – írja Ferenc pápa. Utal az 1981-es merényletre, amelytől fogva II. János Pál pápa „felajánlotta életét, vérét ontotta az Egyházért, és tanúságot tett arról, hogy a betegség nehéz próbatétele idején is, amelyet megosztott mindennap az emberré lett és üdvösségünkért keresztre feszített Istennel, vidámak és önmagunk maradhatunk. Örvendhetünk a feltámadt Jézussal való találkozás bizonyosságának.”

Szent II. János Pál Isten irgalmasságának nagy tanúságtevője volt. „Halála után tizenöt évvel jó megemlékezni róla egyszerű módon. Sok fiatal nem ismerhette, vagy csak nagyon bizonytalan emléke van róla gyermekkorából. Elsősorban nekik szól ez a kötet” – zárja bevezetőjét a pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió


   Megkezdődött Szent II. János Pál pápa szüleinek boldoggáavatási pere Lengyelországban

 

Megkezdődött május 7-én a krakkói egyházmegyében Szent II. János Pál pápa szülei, Emilia Wojtyła és idősebb Karol Wojtyła boldoggáavatási pere. Ebből az alkalomból a családi értékek fontosságát emelték ki az Egyház képviselői.

 

A házaspár életszentségére bizonyítékokat gyűjtő, a boldoggá avatást előkészítő egyházmegyei fórum a lengyel pápa szülővárosában, a dél-lengyelországi Wadowicében tartotta meg csütörtökön első ünnepi ülését. Ezt követően az előkészítő fórumot vezető krakkói érsek, Marek Jędraszewski szentmisét mutatott be. Ő indította el gróf Esterházy János, a két világháború közötti felvidéki magyar politikus boldoggáavatási perének egyházmegyei szakaszát is 2018-ban.

II. János Pál szülei „tanúságot tettek a múlhatatlan értékek létezéséről, melyek között az első helyen a család szerepel” – jelentette ki a boldoggá avatást előkészítő egyházmegyei fórum ülésén Stanisław Dziwisz bíboros, a lengyel pápa titkára. A mai családoknak a házasság valódi mintáira van szükségük, „különösen a házasság méltóságának szükségességét és értelmét kétségbe vonó ideológiák fényében” – hangsúlyozta a bíboros.

Emilia és Karol Wojtyła boldoggá avatásának posztulátora Sławomir Oder atya, aki ugyanezt a tisztséget már II. János Pál 2014-ben befejeződött szenttéavatási perében is betöltötte.

A per egyházmegyei szakasza folyamán meghallgatják a házaspár életét jól ismerő kortársak leszármazottait, és tanulmányozzák II. János Pál azon írásait, amelyekben megemlékezett szüleiről, a családi élet részleteiről.

Emilia (1884–1929) és Karol (1879–1941) 1906-ban kötöttek házasságot, három gyermekük született. Az elsőszülött, Edmund orvos lett. Kórházi szolgálata során, 26 éves korában skarlátfertőzést kapott, és belehalt a betegségbe. A másodikként világra jött kislány, Olga röviddel születése után hunyt el. Az 1920-ban született Karol, a későbbi pápa, szüleinek harmadik gyermeke volt. Korán elárvult – édesanyja, Emilia akkor hunyt el, amikor Karol kilencéves volt; édesapja a második világháború idején, 1941-ben halt meg.

Forrás

Magyar Kurír

 
Az Isten iránti bizalom az 

immunrendszert is

 erősíti – Csókay András a rendkívüli 

pápai áldásról
Csókay András, a Honvédkórház főorvosa is élő adásban nézte március 27-én

 este,  amint Ferenc pápa teljes búcsút jelentő rendkívüli Urbi et Orbi áldást

adott az üres  Szent Péter téren. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

hírnökeként is  szolgáló idegsebészt arról kérdeztük telefonon, mit jelentett

számára ez a különleges liturgia.

 Nekem is, mint sokaknak, látva a Szent Péter teret, látva a Szentatyának az arcát, szívbéli hitélményt is adott. Az értelmünkkel ugyanis sok mindent felfoghatunk, a teljes búcsú értelmét, meg azt is, hogy nem kell félnünk semmilyen vírustól, ha azt a kicsi-kicsi dolgot – a bűnbánatot – meg tudjuk tenni, amit a jobb lator is megtett: még ha meg is halunk, aznap vele leszünk a paradicsomban. Ennél megnyugtatóbb dolgot nem lehet mondani egy hívőnek az életben, csak hát behatol-e ez az igazság a szívig?

Több volt, mint egy sima tévéközvetítés, a misztikum légkörét súrolták a képsorok, amelyeket a vatikáni média közvetített, szívig hatoló imádság volt. Az este hatkor kezdődött ima után, azt hiszem, nagyon sokan megnyugodva tértek nyugovóra.

De ezt a hozzáállást mindennap meg kell újítani, amikor zavar, félelem, aggódások jönnek a fejünkbe a körülmények miatt, mindig meg kell találni az életünkben azt a pontot – vissza kell rá emlékezni –, amikor a szívünkkel is teljes tisztaságában láttuk az evangéliumnak az igazságát, nem csak az értelmünkkel fogtuk fel. Ezért is fontos az erre az eseményre való emlékezés.

 Milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy egy ekkora egészségügyi vészhelyzet közepette, ami az egész emberiséget sújtja, Ferenc pápa egy ilyen különleges módját találta meg annak, hogy a mai modern technika, az internet segítségével összefogja a világ híveit és jóakaratú embereit? Mert azt hiszem, részben erről is szólt ez a liturgia.

– Nemcsak ő, hanem nagyon sokan keresztények együtt szenvedünk a szenvedő emberekkel, a világgal, ahogy Szent Pál írja: „a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását”. Most a Szentatya ebben a megnyilvánulásban példát mutatott, élen jár a maga lehetőségeivel. Nekünk ugyanígy meg kell nyilvánulnunk munkahelyünkön vagy baráti társaságban, ahol rengeteg félelemben élő, hitetlen vagy olyan félig hívő testvérrel találkozunk, akik a mai nehéz helyzetben kapkodnak, és nem tudják hova tenni az egészet, sokszor odalyukadnak ki, hogy hol van ilyenkor Isten. Pedig rém egyszerű: amikor egy szülő elviszi a gyermekét az orvoshoz, mert mondjuk egy csúnya horzsolt sebe lett egy elesés miatt, akármennyire is nem akarja az a gyermek, hogy a sebeit a csípős jóddal fertőtlenítsék, apja vagy anyja szeretetből engedi, hogy az orvos fájdalmat okozzon neki, pont azért, hogy elkerülje aztán a sokkal-sokkal nagyobb bajt.


Valahogy a Jóisten is így rendezi a problémáinkat, mint a legjobb

orvos.Így kell ezt elképzelni, és nem szabad kételkedni a Jóisten végtelenül irgalmas szeretetében.

Ő sokkal jobban tudja, hogy nekünk személyenként és az egész emberiségnek mi a legjobb, és azt cselekszi ezzel a vírussal kapcsolatban is. A paradicsomban nem volt koronavírus, meg nem volt Auschwitz, de sajnos ezeket az emberiség összehozza, s Isten kijavítja a mi bűneinket, hibáinkat, mindig. Mindig úgy javítja ki, hogy nekünk a legjobb legyen. Ám bizony azt el kell fogadni, hogy ha mi akarnánk kijavítani, akkor biztos megint egy rossz megoldást választanánk, mert ahogy ide eljutottunk, az is a rossz megoldások sorozatának következtében történt.

El szoktam mondani, hogy ha a háborúkra költött pénznek – nem is tudom számszakilag kifejezni, hogy mennyire – elenyésző összegét, egybilliárdod részét vagy még ennél is kevesebbet a fertőző vagy egyéb betegségek kutatására fordítanánk, akkor egy ilyen vírus megjelenése után fél nappal meglenne a vakcina.

De nem arra költjük. S Istenben és a világban minden mindennel összefügg: a napi százezer abortusznak a sikoltása is összefügg azzal, ami aztán egészen máshol történik. A bűn megtermeli a bűnhődést. Ebben a konstellációban kell elhelyezni a történteket, akkor mindjárt minden érthetővé válik, és egy pillanatra sem szabad kételkedni, hogy ahogy eddig is mindig megoldotta a Jóisten az emberiség problémáját, úgy most is meg fogja. Hiszen már rég kihalt volna az emberiség, amikor jött a vízözön, de azért az a pár ember abban a bárkában megmaradt, ez most is így fog történni.

Ez az Isten iránti bizalom megadja az embernek azt a félelemmentességet, amivel a saját életét görgetheti tovább, s így például az immunrendszere is jó állapotban várja az éppen arra jövő vírust. Félelemmentesség kell a jó immunrendszerhez, és azzal komoly esély van kihúzni a megbetegedést, aki pedig bűneit megbánva tud elmenni ebből a világból, ahogy a jobb lator, azt a feltámadás valósága várja.

– Az Urbi et Orbi áldást megelőzően Ferenc pápa homíliát is mondott. Melyik elhangzott gondolat az, amit kiemelne?

– Az imádsággal kapcsolatban szólt arról a pápa, hogy bátran és állhatatosan merjünk Istentől kérni, akkor is, hogyha bűnösök vagyunk. Nagyon türelmetlenek tudunk ugyanis lenni Istennel, s gondoljuk végig, hogy Istennek micsoda őrületes nehéz dolga van, azt a sok borzalmat elrendezni, amit napról napra okoz az emberiség neki. Az Isten által megteremtett tudománynak is idő kell, hogy rátaláljon és választ adjon a problémákra.

– Az előbb beszélt róla, hogy a háborúk összegéhez képest milyen szemmel nem látható pénz is mennyit javítana a kutatások helyzetén. Ön szerint van rá reális esély, hogy ez a járvány ebből a szempontból jó irányba mozdítsa el a világ vezetőit és a pénzembereket, s az egészségügyi kutatásokra többet fordítsanak ezután?

– A vírus valahogy igazságos: nem válogat szegény és gazdag, miniszter és hajléktalan, filmsztár vagy átlagember között. Úgy gondolom, hogy jó értelemben sokan le fognak térdepelni, és térden álló ember nem esik el. Meg tudjuk tapasztalni azt, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik, még egy ilyen életveszélyes járvány is.

Közös ima naponta délben a járvány idején

A veszélyhelyzet hátralévő részében is napról napra legyünk együtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztőségével, valamint Böjte Csabával, Csókay Andrással és Szikora Róberttel: a déli Mária-imádságot követően fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével. A közös imát naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük.Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés?

A koronavírus-járványra való tekintettel hazánkban is 

veszélyhelyzet lépett érvénybe.

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán a nyilvános liturgiák március

 22-étől elmaradnak.

 Ezért különösen is fontos, hogy naprakész tájékoztatást nyújtsunk a szentmisék 

közvetítéséről, hogy a hívek megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek.
Erdő Péter bíboros imádsága járvány 

idején

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és 

közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel 

hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy 

legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása

 érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

A megfogant élet védelme – A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

Az alábbiakban az MKPK 2019. december 28-án, Aprószentek ünnepén kiadott körlevelét olvashatják.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia november 13-án kiadott, Megújulás a szeretetben című körlevelében már foglalkozott a megfogant emberi élet védelmének fontosságával, azonban a téma rendkívüli aktualitása miatt szeretnénk külön is hangsúlyozni az Egyház ezzel kapcsolatos álláspontját. Püspök elődeink 1956. szeptember 12-én körlevelet adtak ki, mivel akkor tették rendeletileg lehetővé Magyarországon a művi terhességmegszakítást. Az akkori dokumentum nyelvezete régiesnek tűnhet, azonban tartalmát tekintve semmit sem vesztett időszerűségéből.
Böjte Csaba a pápa erdélyi látogatásáról: A Somlyón fog dobogni az 

Egyház szíve!

2019. január 14. hétfő, 18:27
Ferenc pápa május 31-én kezdődő, háromnapos
romániai apostoli útjának részeként június 1-jén a
csíksomlyói ferences Mária-kegyhelyre is ellátogat,
és szabadtéri szentmisét mutat be a két Somlyó-
hegy közti nyeregben. A pápalátogatás hírével kapcsolatban Böjte Csabaferences szerzetest kérdeztük.


              Tovább a Böjte Csaba válaszaira.Szeptemberben avatják boldoggá Antal Veronikát


Ferenc pápa januárban ismerte el a csángó ferences harmadrendi Antal Veronika vértanúságát. A fiatal lány látszólag nem csinált semmi rendkívülit az életében, „csak” ragaszkodott Istenhez, teljesen átadva magát neki. Szentmiséről hazatérőben öltek meg a csángóföldi Halasfalván.

Antal Veronika 1935. december 7-én született az észak-moldvai Nisiporeştiben. Szülei istenfélő emberek voltak; négy gyermeküket – akik közül Veronika volt az első – imádságos életre nevelték.


A horvát válogatott edzője a hitéből és a rózsafüzér-imádságból merít erőt

Médiabeszámolók szerint Horvátország válogatottjának vezetője, Zlatko Dalić mély hitéből táplálkozva vezeti győzelemről győzelemre csapatát. Az edző korábban megvallotta, hogy jelenlegi sikerének záloga az istenhite, továbbá, hogy mindig magánál tartja rózsafüzérét, melynek elimádkozása mindig átsegíti a nehéz időkön.Dalić a világbajnokság kezdetén a hitéről beszélt a horvát katolikus rádiónak: „Mindent, amit az életemben tettem – és edzői hivatásomban – a hitemnek köszönhetek, amiért hálás vagyok az Úrnak.” Tovább...Tíz éves az új ravatalozóKedden lesz tíz éve, hogy 2008. június 26-án Várszegi Asztrik főapát úr áldásával átadásra került temetőnk új ravatalozója. Az évforduló alkalmával közzétesszük a eseményről készült videófelvételt, amelynek nézése közben emlékezhetünk többek közt az annak elkészítésében közreműködő, nemrég elhunyt testvérünkre, Hertay Márta festőművészre is. 
RÉGEBBEN


Elhunyt Hertay Mária


Sokunk kedves ismerőse, barátja, a Csanakon gyakran megforduló és szívesen itt tartózkodó grafikus és tűzzománc művész életének 86. évében elhunyt. A családja által közzétett gyászjelentés itt tekinthető meg.Hertay Mária munkái, melyeket önzetlenül adományozott egyházközségünknek, megtalálhatóak templomunkban (az oltáron, az ambón és a húsvéti gyertyatartón a tűzzománc képek), a ravatalozó feltámadt Krisztus freskója, a ravatalozó előterében a tűzzománc feszület, ugyanígy az Újkút utca torkolatában található tűzzománc feszület. Az ő alkotása a templomkertünkben álló „Szűz Mária hét öröme” tűzzománc stációs sorozat is. Hálatelt szívvel emlékezünk reá!

Isten adja meg neki az örök békét. Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét június 2-án, szombaton este 19:00 órakor mondjuk templomunkban.Megújult az első világháborús emlékműA csanaki temetőben csütörtökön ünnepélyesen átadásra került a felújított első világháborús emlékmű. Az avatáson Laczkovits-Takács Tímea önkormányzati képviselő mondott köszönetet a felújításban közreműködő szervezeteknek. Beszédet tartott dr. Fekete Dávid alpolgármester és Dr. Veszprémy László alezredes, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatója. A programot Kulcsár Béla harmonikaművész előadása színesítette.

További képek


A koszorúzás előtt plébánosunk, Ferenc atya áldotta meg az emlékművet. Beszédében méltatta a hősi halottak áldozatvállalását és hazaszeretetét:
"Akikre ma emlékezünk, s akik emlékművét újra megáldjuk, áldozatot hoztak hazájukért, a legnemesebbet, életüket áldozták fel. Bibliaolvasó emberekként tudjuk, hogy az igazi szeretet egyetlen mértéke az áldozat. Maga Isten is magára vette ezt a mértéket: Szent János evangéliumában ezt olvassuk: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.” Tehát Isten is áldozattal szeretett bennünket. Maga Jézus is ilyen értelemben tanít bennünket."

A beszéd teljes szövege itt olvasható.Fiatalokról és az egyház jövőjéről"Az Egyház nem virágzik – de válságban sincs. Fontos kérdés, hogy mit adnak át a generációk egymásnak; az elmúlt 25–30 év változásai „nem állnak meg a küszöbön”, minket, a gyerekeinket is érintik. "

Az X, Y és Z generáció és az Egyház kapcsolatáról beszélgetett április 23-án a budapesti Kájoni Házban Dobszay Benedek ferences provinciális, Dávid Bea szociológus és Horváth Bálint, a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója. A rendezvényről a Magyar Kurír számolt be.


Küldetésünk nem egyszemélyes feladat – Beiktatták Hortobágyi Cirillt, az új pannonhalmi főapátot


„A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be” – ez volt a visszatérő gondolata Hortobágyi Cirill beszédének, amely a szentáldozást követően hangzott el. Az új pannonhalmi főapát programadó beszédében arra mutatott rá, hogy Isten országának építése nemcsak a szerzetesek küldetése, hanem minden hívő, megkeresztelt emberé. „Hiszem, hogy a család, a munkahely, az iskola, a monostor, a püspökség, a plébánia, a minisztérium, a hivatal, a vállalat mind-mind meghívás, lehetőség arra, hogy a világ azon pici vagy éppen nagyobb részét, ahol élünk, ideálisan, ideálisabban rendezzük be, az evangélium értékrendje szerint!” – hangsúlyozta.


    A bencés rend alapítójának, Nursiai Szent Benedeknek főünnepén, március 21-én iktatták be tisztségébe a pannonhalmi bazilikában Hortobágyi T. Cirillt főapátot, Szent Asztrik apát 86. utódát. A benedikálás szertartását Várszegi Asztrik püspök, emeritus főapát; Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és Michael Reepen, Münsterschwarzach apátja végezte. Szentbeszédet Gregory Polan prímás apát, a bencés rend legfőbb elöljárója mondott. A Magyar Kurír részletes beszámolója itt olvasható.

    Aki pedig megnézné a szép és fölemelő – és értelemszerűen nagyon ritkán látható – liturgia felvételét ezen a linken tekintheti megA meglepetések pápája

"Az Egyházban a prioritások, a célkitűzések, a megközelítési módok és az intézmények megváltozása csak akkor lehet sikeres, ha a fejek, a szívek, a személyek, a kapcsolatok és a fő tevékenységek a krisztusi mentalitás irányvonalai szerinti megújulásból születnek.. Minderről tanúskodik az Egyház élete, imája, küldetése az egész történelem során. Ferenc pápa mindezt tökéletesen megjeleníti."

Öt éve választották pápává Jorge Mario Bergogliót. Ebből az alkalomból közöljük a Luis Antonio Gokim Tagle bíborossal készült interjút, mely a Gerolamo Fazzini és Stefano Femminis szerzőpáros „Ferenc. Az első alkalmak pápája” című könyvének utószavaként jelent meg március 7-én. A Magyar Kurírban közölt fordítás itt olvasható.


Passiójáték

     Március 25-én, Virágvasárnap délután 16 órai kezdettel a győrzámolyi plébánia színjátszó köre a templomunk előtt és a temető kereszt előtti terében Passiót mutat be. Nagy szeretettel várjuk a testvéreket erre a különlegesen szép alaklomra.


A Megváltó hét szava a keresztfán

   

A pannonhalmi nagyböjti hangversenysorozat idei utolsó  előadására 2018. március .23-án (pénteken)  17.00 óra kor kerül sor a Bazilikában. A Kruppa Quartet Joseph HAYDN: A Megváltó hét szava a keresztfán című oratorikus művét adja elő.  Részeletek itt találhatók. Minden ima ajándék

"Minden ima ajándék, elsősorban Isten kegyelmén nyugszik; az emberi erőfeszítések csak eszközök, hogy Isten ajándékát befogadjam; az egyszerűség nem kiindulópont, hanem eredmény." 

„Legyen az ima számodra létszükséglet” – A Jézus-imáról tartottak konferenciát Budapesten. Az eseménynek a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont. Magyar Kurírnak az eseményről szóló, sok tanulságot és motivációt nyújtó részletes beszámolója itt olvasható.


PASSIÓ-ÉNEKLÉSRE ÉNEKESEKET HÍVUNK, VÁRUNK!

Szeretettel várjuk azok jelentkezését – korosztálytól függetlenül – akik szívesen énekelnének nagypénteken a  Passióban!

Legyünk minél többen és adjunk hálát azért a rengeteg szeretetért, amit érdemtelenül kapunk MEGVÁLTÓ JÉZUSUNKTÓL!

 

Elmélkedjünk együtt, éljük át együtt Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának történetét  az utolsó vacsorától a temetésig.

A próbák csütörtökönként 6 órakor lesznek a plébánián! Első alkalom: március 1-je.

 Minden énekelni szerető, jó hangú hívünket  szeretettel várunk!
Boldogasszony – Kortárs képzőművészeti kiállítás

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Kárpát-haza Galéria rendezésében megvalósult tárlaton többek között látható B. Raunio Maria festőművész, Cseh Tamás zeneszerző, előadóművész, Jankovics Marcell grafikus, filmrendező, Makovecz Imre építész, Melocco Miklós szobrászművész, Móser Zoltán fotóművész és Petrás Mária keramikusművész alkotása. A tárlat a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban (Káptalandomb, Gutenberg tér 2.) március 1-jétől március 25-ig minden nap megtekinthető 10 és 18 óra között. A belépődíj felnőttek számára 500 forint, a kedvezményes jegyár 250 forint. A kiállítás a Könnyező Szűzanya-búcsú ideje alatt, március 17-én és 18-án ingyenesen látogatható 10 és 20 óra között.A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlását valósítjuk, amikor részt veszünk a nagyböjti gyűjtésen. 

    A Magyar Kurír  teljes terjedelmében közli a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre. A körlevél itt olvasható.


Országjárásra indul az Eucharisztikus Világkongresszus keresztje

A három méter magas, tölgyfakereszt Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása, amelynek ornamentikája a  magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. 

    Országjáró körútra viszik az Eucharisztikus Világkongresszus missziós keresztjét. A keresztet Erdő Péter bíboros prímás áldotta meg és indította útjára február 24-én, szombaton délután az esztergomi bazilikából. Részletesen...


Ferenc pápa kinevezte az új pannonhalmi főapátot

Ferenc pápa elfogadta a pannonhalmi főapátválasztás eredményét, és Hortobágyi T. Cirill főmonostori perjelt kinevezte Pannonhalma 87. apátjának.
      2018. január 6-án került sor az új pannonhalmi főapát megválasztására. A Pannonhalmához tartozó negyven örökfogadalmas szerzetes Hortobágyi T. Cirill főmonostori perjel atyát választotta meg Szent Márton monostora új főapátjának. 

      Örömmel tudatjuk, hogy Ferenc pápa, elfogadva a főmonostori konvent választásának eredményét, 2018. február 16-án Cirill atyát pannonhalmi főapáttá, és a Pannonhalmi Területi Apátság ordináriusává nevezte ki. Hortobágyi Cirill atya a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent Asztrik apát nyolcvanhatodik utóda. Tovább...


Az év kulturális eseményei a Főapátságban

"Ezer év jelenidő Pannonhalmán" cmmel számolt be a Magyar Kurír arról, hogy  a FUGA Budapesti Építészeti Központ Breuer Marcell termében rendezett sajtótájékoztatón mutatták be a Pannonhalmi Főapátság 2018-as kulturális évadát február 14-én.

    A koncerteket, az Arcus Temporum művészeti fesztivált, időszaki kiállításokat, sporteseményeket, konferenciákat és spirituális elmélyülésre hívó alkalmakat egyaránt magában foglaló programsorozatról Kormos Gyula kommunikációs vezető után Dejcsics Konrád, a főapátság kulturális igazgatója szólt részletesen. Tovább...


Új perjel Tihanyban
Mihályi Norbert Jeromost választották a Tihanyi Bencés Apátság élére, az új perjel Korzenszky Richárd lemondását követően vette át a tisztséget.
Várszegi Asztrik, a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja február 17-ére hívta össze a Tihanyi Bencés Apátság konventkáptalanját, amely Mihályi Jeromos atyát választotta a közösség új perjelévé. Korzenszky Richárd perjel február 4-én mondott le szolgálatáról, hogy a szerzetesközösség vezetését átadja a következő nemzedékek képviselőjének – tudatta az apátság. Az új elöljáró első ünnepélyes szentmiséjét március 29-én, nagycsütörtökön mutatja be a tihanyi apátsági templomban.

Mihályi Norbert Jeromos 1986. november 29-én született Bakonyszentlászlón. 2006-ban lépett be a tihanyi bencés közösségbe. Teológiai tanulmányait Pannonhalmán, majd Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. 2015-től a Tihanyi Bencés Apátság elöljárójának gazdasági helyetteseként dolgozott. Az utóbbi években Balatonszőlősön teljesített szolgálatot.


A Házasság Hete

Győrőtt a keresztény felekezetek 2018. február 10. -17. között ismét megrendezik a Házasság Hetét, amelynek eseményei a  még előtte állóknak kedvébresztőt, a már benne lévőknek elmélyülést kínálnak 7 nap, 7 rendezvényen a város különböző pontjain. A teljes program itt található.

    Ezek közül különös figyelmet érdemel Dr. Papp Miklós morálteológus, görög katolikus pap A házas életstílus c, előadása, amelyre február 12. hétfő 18:00 órakor kerül sor az SZE Apáczai Kar, Dr. Barsi Ernő termében (Liszt F. u. 42.)


Ferenc pápa imaszándéka

Ferenc pápánk ez év február 4-én az Úrangyala imádságban azt kérte a világ katolikus híveitől, hogy február 23-án, pénteken az egész Egyház imádkozzon és böjtöljön a Kongói Demokratikus Köztársaság, Dél-Szudán és az egész világ békéjéért.

Felhívását Asztrik főapát úr felénk is közvetítette legújabb körlevelében. Egyházközségünk be fog kapcsolódni ebbe a közös tevékenységbe, amelynek módjáról később adunk tájékoztatást.


Brenner János boldoggá avatása  

Május elején kerül sor Szombathelyen Brenner János vértanú pap boldoggá avatására. Erre az eseményre tekintettel Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke körlevelet adott ki, amely hónapokra meghatározott lelki programot tartalmaz, az ünnepre való fölkészülés elősegítése céljából. Ennek teljes szövege itt olvasható.

Lezárult az ökumenikus imahét


"Amikor azt mondjuk, hogy elismerjük a más hagyományokkal rendelkező keresztények keresztségét, megvalljuk, hogy ők is elnyerték az Úr bocsánatát és a kegyelmet, amely működik bennük. És elfogadjuk istentiszteletüket mint a dicséret hiteles kifejeződését mindazért, amit Isten végbevitt. Ezért vágyunk arra, hogy együtt imádkozzunk és még jobban egyesítsük hangjainkat. És még ha a különbözőségek elválasztanak is minket egymástól, elismerjük, hogy a megváltottak népéhez tartozunk." (Ferenc pápa)

    A hétfőin a ménfői evangélikus templomban, majd szerdán a ménfői katolkus templomban tartott közös liturgiák után pénteken a nálunk tartott imaórával fejeződött be a múlt heti ménfőcsanaki ökumenikus imahét,  amelyen a lelkészek mellett a testvéregyházak hívei is szép számmal részt vettek. Az imaórák után rendezett hangulatos agapék is jól szolgáltál egymás megismerését.

    A csanaki esemény előkészítésében és lebonyolításában közreműködő számos testvérünknek ez úton is köszönjük áldozatos munkájukat!


Nem bűn, ha kétségeink és félelmeink vannak!


"A mai világban az újonnan érkezőknek a befogadás, megismerés és elismerés azt jelenti, hogy megismerik és tiszteletben tartják az őket befogadó országok törvényeit, kultúráját és hagyományait. Azt jelenti, hogy megértik az ott élők félelmeit és aggódását a jövőért. A helybeli közösségeknek a befogadás, megismerés és elismerés azt jelenti, hogy előítéletek nélkül megnyílnak a különbözőség gazdagságára, megértik az újonnan érkezők erősségeit és reményeit, törékenységét és félelmeit."

Január 14-én a vatikáni Szent Péter-bazilikában a Szentatya szentmisét mutatott be, amelyen 9 ezer bevándorló és menekült vett részt, 49 ország zászlaja alatt. A Katolikus Egyházban idén ezen a napon tartottuk az elvándorlók és menekültek világnapját. A pápa homíliájának teljes szövege itt olvasható


Csíksomlyói búcsú az ifjúság évében
 "A ma embere érzi, hogy szüksége van arra a lelki tartalomra, amit egy zarándoklat alatt élhet át. A zarándoklatnak megvan a maga ritmusa, hagyománya, ami találkozik a 21. század modern emberének az igényével. Nem lenne helyes, ha a búcsújárást az idős generáció vallásos gyakorlatának gondolnánk, hiszen egy-egy kegyhelyen számos fiatal is imádkozik, énekel, válaszolva a hívó szóra."


Az alábbiakban tájékoztatást olvashatunk az idei (2018. május 19.) csíksomlyói pünkösdi búcsúról, amelynek szónoka Marian Waligóra OFSPPE, a częstochowai pálos kolostor házfőnöke lesz. Borsodi L. László ferences sajtóreferens összeállítását adjuk közre.


Isten atyai arcaiAz idén is folytatódik a Győri Hittudományi Főiskola előadássorozata
A Hitünk és életünk Szabadegyetem keretében Dr. Németh Norbert szakigazgató, teológiai tanár „Isten atyai arca. Bibliai apaképek című előadását 2018. január 17-én (szerdán) 18 órakor hallhatják a Győri Hittudományi Főiskola épületében. 

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!A Klastrom Klub rendezvényei
A győri karmelita rendházban működő Klastrom étterem (Zechmeister u. 1.) ad helyt egy ideje keresztény értékrendű  rendezvényeknek.

    Januárban a következő alkalmakra várják szeretettel az érdeklődőket:

  


  2018, január 16. (kedd) 18:00 óra: Rád hangolva címmel dicsőítő est lesz

    2018. január 17-én (szerdán) 18:00 órakor Törvényemet a bensejükbe adom címmel Marton Levente Balázs atya előadására kerül sor  Jeremiás próféta alapján

További információk itt találhatókHázas hétvége     Pannonhalmán 2018. január 26 -28. között,péntek délutántól vasárnap délutánig kerül sor erre az együttlétre.A hétvége célja, hogy a házaspárok közelebb kerüljenek egymáshoz és a jó Istenhez. Megerősödjön az elköteleződésük egymás felé, és egyre mélyebben átéljék a házasságukban rejlő sok-sok örömet és lehetőséget.

        Részletes program

        Jelentkezési lap

Bővebb információ a Magyar Házas Hétvége mozgalomról itt található.


Nem hagyhatjuk veszni őket


"Ráébredtek a hívek, hogy személyesen is erőfeszítéseket kell tenniük templomuk fenntartásáért, az aktív plébániai életért. A korábbinál sokkal erősebb, összetartóbb, aktívabb és mélyebb lelkiéletet élő közösségek alakultak ki."    Január 7-én mutatta be a Duna World csatorna A hit kiárusítása (Foreclosing on Faith) című dokumentumfilmet, mely az Egyesült Államokban riasztó méreteket öltő templombezárásokról szól. A film hátteréről egyik készítőjét, Somogyi Viktóriát – a Vatikáni Rádió munkatársát – kérdezte a Magyar Kurír. Az interjú itt olvasható, a film pedig  ezen a linken érhető el.
A bizalom zarándokútjaAz esztendők végét a világ jelentős része rendre zajosan, petárdázással zárja. Sok fiatal egy másik hagyományt követett Svájcban: óriási tömeg gyűlt egybe ismét, hogy békésen lépjenek át az új évbe.

    Bázel három ország találkozásánál fekszik, ily módon kultúrák, népek állandó érintkezési pontja.  Ideális helyszín, hogy a "Bizalom zarándokútja" kezdeményezés állomása legyen, ahol a Taizéi Közösség meghívására 2017 végén húszezer fiatal imádkozott együtt, majd kezdte meg az új esztendőt. Tovább..


Merjünk ajándékká válni!"Kétezer évvel ezelőtt Jézus nem hozott egy csomó kütyüt, lim-lomot. Pedig biztosan jól fogott volna Máriának egy ügyes habverő, vagy turmixgép"
    József is igazán kaphatott volna egy jó kis láncfűrészt, csak úgy ette volna a sárga irigység a szomszédokat - tette még hozzá bemelegítésként   egy aluljáróból közvetített gondolataihoz   az Azonnali.hu által rögzített felvételen Böjte Csaba testvér. Természetesen mindez csupán bevezetés, avagy a hallgatóság jóindulatának megnyerését célzó bemelegítés az igazi üzenethez, amit nem árulunk el előre. Tessék kattintani az alábbi videóra, 4 és fél perc az egész!


A betlehemi kisded ébresszen fel bennünket a közönyből


Ne féljünk karunkba venni, felemelni és magunkhoz ölelni a szomjazót, az idegent, a mezítelent, a beteget, a bebörtönzöttet – hangsúlyozta Ferenc pápa szenteste a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisén.

    "A karácsony annak az ideje, hogy a félelem erejét a szeretet erejévé alakítsuk át, s ezáltal létrehozzuk a szeretet újfajta képzelőerejét. Arról a szeretetről van szó, amely nem szokik hozzá az igazságtalansághoz, mintha az természetes dolog volna, hanem van mersze, hogy feszültségek és konfliktusok közepette a „kenyér házává” [bet-lechem szó szerinti jelentése – a fordító megjegyzése], a vendégszeretet földjévé váljon. Erre emlékeztetett minket Szent II. János Pál: „Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!”     A beszéd teljes szövege itt olvasható.


Mintha elfelejtettünk volna ünnepelni


Utolsó karácsonyához érkezett főapátként Várszegi Asztrik atya, aki a SZEMlélek és a Háló által közösen szervezett rendezvényre tartott az értékmagazin főszerkesztőjével, miközben sokak érdeklődését felkeltő témákról beszélgettek. Szóba került családiasság és elszigetelődés, s őszintén vallott arról is Várszegi Asztrik, hogy milyen tervei vannak főapáti szolgálatát követően.

A beszélgetésről készült videó felvétel itt tekinthető meg.RÉGEBBEN


 Játszóházat rendeztünk    


A múlt szombaton (dec. 9-én) 40 hittanos és 8 felnőtt animátor segítségével zajlott  le a karácsonyi hittanos játszóház. Szép és igényes karácsonyi díszek, könyvjelzők, rajzok készültek.

Mind a gyermekek, mind a felnőttek nagyon jól érezték magukat. Igényes, szép program volt!


 Köszönjük a felnőttek önzetlen szolgálatát!


További képek itt láthatók.A Szent László szobor megáldása

  

Dec. 17-én felavatásra   került a  csanaki plébánia előtt  fölállított Szent  László király szobor, amelynek létrehozását még egyházközségünk előző, azóta elhunyt elnöke, Gangl András kezdeményezte, a kivitelezése pedig a helyi polgárőrség érdeme. Az ünnepségen beszédet mondott többek között Széles Sándor kormánymegbízott, majd a koszorúzás előtt Bartók Ferenc OSB plébános úr áldotta meg Szende Péter és Prozsa Mihály alkotását.

    A rendezvényről készült fotók itt tekinthetők meg.
Adventi programok a kegyeleti parkban

       Az idén is lesznek betlehemes prózai és zenés programok a ménfői kegyeleti parkban (Győzekem u. – Horgas u. sarok) Sulyok Attiláné ás Nagyné Szabó Renáta műsorvezetésével. Az Árvai Violetta által szervezetett eseményeken mások mellett közreműködnek Bartók Ferenc rk. plébános, Percze Sándor evangélikus és Bella Péter református lelkészek is.

A műsorok az alábbi időpontokban kezdődnek:

               dec.  3. vasárnap             15:30

               dec. 10. vasárnap            16:30

               dec. 17. vasárnap            15:30

               dec. 24. vasárnap            15:30

A részletes programok itt tekinthetők meg.


Titusz atya francia állami kitüntetése

    Hardi Titusznak, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium igazgatójának november 28-án átadták a júliusban neki adományozott Akadémiai Pálmarend lovagja kitüntetést. Részletesen...


Megáldotta a pápa a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjét

    A magyar püspökök „ad limina apostolorum” látogatása november 20-án délelőtt kezdődött Rómában. A találkozó elején a Szentatya megáldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) missziós keresztjét. Az erről szóló beszámoló itt olvasható.


Új rovat a honlapunkon

    Néhányan talán már észrevették, hogy honlapunk egy új oldallal gazdagodott: Készület a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra.   

             Bizonyára sokan hallották, hogy ezt a már 52. találkozót 2020 szeptemberében - hét évtizedután újból - hazánkban rendezik meg. A kongresszust szervező Magyar Püspöki Konferencia mozgalmat indított és támogatást nyújt ahhoz. hogy mindem magyar katolikus személy és közösség lélekben fölkészüljön erre a nagy eseményre.

     Honlapunk az új oldallal segíteni szeretnénk abban, hogy egyházközségünk tagjai külön-külön és közösségként is csatlakozni tudjanak ehhez a folyamathoz. Olyan tartalmakat szeretnénk itt összegyűjteni, amelyekben ki-ki megtalálja azt a lelki táplálékot, ami megerősíti őt az Eucharisztia kegyelmének magtapasztalásában. Természetesen információkat is fogunk nyújtani az előkészület helyi és hazai eseményeiről is. Mindehhez várjuk és kérjük olvasóink segítségét, ötleteit is.


Apor emlékkiállítás nyílt Győrben

    Mindenkinek mindene...” címmel rendezett emlékkiállítást a Győri Egyházmegye Apor Vilmos boldoggá avatásának huszadik évfordulójára. Veres András megyéspüspök nyitotta meg a tárlatot a győri Szent László Látogatóközpontban november 8-án.

        A kiállítás a Káptalandombon 2018. január 7-ig mindennap 10 és 18 óra között tekinthető meg. 

        A megnyitóról részletes beszámoló itt olvashatóA Győri Kórházlelkészség önkéntesek jelentkezését várja

    A beteglátogatói szolgálatot vállalók – a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház osztályai szerint beosztva – a betegek igényeinek felmérésével tudják segíteni a kórházlelkész munkáját. Jelentkezni és bővebb információt kérni a Győri Kórházlelkészségen lehet:

    Cím: 9024 Győr, Szent Imre út 35.  Telefonszám: +36 (30) 296-0078 (éjjel-nappal hívható)


Megemlékeztek Söveges Dávid bencés szerzetes születésének 100. évfordulójáról

    A Bencés Diákszövetség Budapesti Szervezetének rendezvénye keretében emlékeztek meg - Bartók Ferenc atya közreműködésével - szeptember 9-én Söveges Dávid pannonhalmi bencés szerzetes születésének századik évfordulójáról a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. Az eseményről szóló  fényképes beszámoló ITT olvasható.


Állatkertben voltak a csanaki hittanosok

Boros Péter, 6. osztályos tanuló beszámolója:

    A hittan táborban rengeteg érdekességet csináltunk, de a kedvencem a veszprémi állatkerti kirándulásunk volt.  Nekem az egyik legjobb élményem volt a nyári szünetben! Az állatkertben látott állatok egyszerűen csodálatosak voltak! Nekem a kedvenc állatom a hópárduc volt, mert a fehér alapszíne és a fekete pöttyei különlegesen szép összhangot alkottak. Ferenc atyának korábban a zsiráf volt a kedvenc állata, de az állatkertben a fókák tetszettek neki a legjobban.

    Busszal mentünk Veszprémbe és vissza is, majdnem az összes táborozó ott volt.  Küldök pár szép képet, amit az testvérem, Andris készített, hogy felidézhessétek a legszebb pillanatokat. Megtekintése Itt.


 Megújult a plébánia közösségi háza

     Aug. 20-án az esti szentmise után Bartók Ferenc OSB plébános úr megáldotta a részben felújított (korszerű vizesblokkal és fűtési rendszerrel ellátott) közösségi házat ( a régi iskolát. Az eseményről néhány fénykép  látható itt.


Comments